of 59250 LinkedIn

Uniforme regels voor opvang asielzoekers ‘bizar’

Een meldingsplicht, beperking van de bewegingsvrijheid tot een bepaald gebied of opsluiten als de kans op onderduiken bestaat. De nieuwe regels om de opvang van asielzoekers in de Europese Unie gelijk te trekken werken zowel positief als negatief uit voor asielzoekers. Vluchtelingenwerk Nederland noemt sommige regels ‘bizar’.
Reageer

Een meldingsplicht, beperking van de bewegingsvrijheid tot een bepaald gebied of opsluiten als de kans op onderduiken bestaat. De nieuwe regels om de opvang van asielzoekers in de Europese Unie gelijk te trekken werken zowel positief als negatief uit voor asielzoekers. Vluchtelingenwerk Nederland noemt sommige regels ‘bizar’. 

Passende manier

Asielzoekers in de EU moeten overal op dezelfde, passende manier worden opgevangen. De lidstaten moeten vergelijkbare huisvesting en medische zorg bieden, scholing aan minderjarigen en toegang tot de arbeidsmarkt binnen negen maanden na de asielaanvraag.

 

Zelf bijdragen

Dat zijn de EU-landen in Brussel overeengekomen. De nationale overheden mogen asielzoekers met voldoende financiële draagkracht vragen bij te dragen aan de opvang. Minderjarigen horen een voogd toegewezen te krijgen. De geharmoniseerde regels moeten voorkomen dat vluchtelingen op zoek gaan naar een betere opvangplek in een ander land.

 

Meldingsplicht

In het wetsontwerp krijgen de lidstaten dan ook het recht om asielzoekers in hun bewegingsvrijheid te beperken tot een ,’geografische zone’ of een meldingsplicht in te voeren. Als er een risico is op onderduiken, dan kan de asielzoeker worden gedetineerd. De lidstaten moeten ook een noodplan opstellen voor ‘adequate opvang’ in het geval zich ‘onevenredig' veel asielaanvragers melden. De lidstaten gaan nu onderhandelen met het EU-parlement om de plannen in wetgeving te gieten.

 

Bizar

VluchtelingenWerk Nederland vindt het plan de bewegingsruimte van asielzoekers te beperken ‘bizar'. ‘Dat er wordt gesproken over een geografische zone waar vluchtelingen zich niet buiten mogen begeven, baart ons grote zorgen. Vluchtelingen praktisch detineren als ze om bescherming vragen is inhumaan.’ (ANP/Red.)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.