of 59232 LinkedIn

Sociale Dienst Spijkenisse ook niet op orde

De gemeentelijke Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld luidt niet alleen de noodklok over de Sociale Dienst in Rotterdam, maar ook over die in Spijkenisse. De zaken zijn er niet op orde en de burger is daar de dupe van.

Spijkenissers klagen steeds vaker over de manier waarop medewerkers van de sociale afdelingen hen bejegenen. Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman in het jaarverslag 2013. Eerder bleek ook de sociale dienst in Rotterdam al met een fors toenemend aantal klachten te maken te hebben.

Crimineel

Het afgelopen jaar deden bijna twee keer zoveel mensen een beroep op de ombudsman als in 2012. Een groot deel van de klachten gaat over de afdeling die zich bezighoudt met werk en inkomen, ondersteuning en sociale recherche. Bij Werk en Inkomen verdubbelde het aantal. ‘Men voelt zich als een klein kind behandeld of als ‘crimineel’ weggezet’, aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Als de ombudsman in actie komt is het vaak zelfs voor haar lastig een reactie of standpunt van de gemeente los te krijgen. ‘Dan ondervinden burgers hier zeker problemen mee’, aldus Zwaneveld die de gemeente oproept hier serieus aandacht aan te besteden.

 

Rotterdam ook slecht
Vorige week bracht de Ombudsman ook al een vernietigend rapport uit over de Sociale Dienst in Rotterdam. Volgens Anne Mieke Zwaneveld krijgen de mensen er hun uitkering te laat, blijven voorschotten achterwege, worden wettelijke termijnen overschreden, telefoontjes niet opgenomen, mails niet beantwoord en klachten niet afgehandeld. 


Grip kwijt

‘Het lijkt er op dat de gemeente Rotterdam de grip op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kwijtraakt’. schreef ze na eerdere klachten begin april in haar jaarverslag. Nu luidt ze opnieuw de noodklok: ‘Het is zeker niet verbeterd, het aantal klachten blijft stijgen.’ Reden voor Zwaneveld om in een felle brief het college voor de zoveelste maal op te roepen ‘om noodsituaties onder aanvragers van bijstand te voorkomen’. 

'Losers en fraudeurs'

'De sociale diensten zijn te veel gericht op het uitdelen van sancties, alsof mensen die bijstand nodig hebben hufters, losers en fraudeurs zijn. Er heerst wantrouwen tegenover mensen die het echt nodig hebben,' zegt Anne Mieke Zwaneveld. 'De vraag is of sociale diensten niet doorslaan naar de andere kant van het sociale spectrum', aldus Zwaneveld. 'Het mantra bij gemeenten is steeds meer zelfredzaamheid, zoveel mogelijk op eigen kracht doen en noem het allemaal maar op. Op zich is daar niets verkeerds mee, want een gemeente hoeft geen Sinterklaas te spelen. Maar ik ben wel voor het respectvolle midden en dat ontbreekt steeds meer.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door @Chris Bekker (criticaster) op
Goed naar Maarten van Rossum gekeken inzake ambtenaren overschot.

Het verhaal van Ambtelijke corruptie eerst aanpakken, is niet lek te schieten, daar het feiten zijn.

Allen al in een stad als Enschede zijn no nog 600 ambtenaren boventallig waren er 900. Kosten pj 35 miljoen euro. Waarvan akte.

bovendien ambtenaren moeten zeuren de burger zorgt zeer goed voor hen, derhalve dienen burgers met respect te worden behandelt. Doen ambtenaren dit niet krijgen ze een koekje van eigen deeg.

Droom lekker verder over een "hele"ambtenaren wereld maar die is zo corrupt als de hel. Voorb. Van de 100% strafbare ambtenaren komt slecht 11% voor de rechter, blijkt uit overheids onderzoek. Hoezo eerlijke ambtelijke wereld.

Meld aub alle misstanden conform art 161, 162 zonder aan uw baan te denken, gaat er misschien iets veranderen.
Door Chris Bekker (Schuldhulpverlener) op
Veel zin om mijn standpunten te verdedigen tegenover mensen die niet eens met hun naam willen / durven reageren heb ik eigenlijk niet maar de dwaling van de meneer die zich "Ambetelijke corruptie eerst aanpakken" noemt wil ik toch even op de hoogte brengen van zijn dwaling.
Kijkend naar de landen om ons heen en naar Noord Amerika heeft Nederland niet ambtenaren. De minste zelfs! In de Zuid Europese landen zijn het er zelfs twee keer zo veel. Het is maar dat je het weet. Ik denk dat je niet klakkeloos de uitspraken van Geert Wilders over moet nemen. Zelf nadenken is een deugd die ons allemaal past.
Door jokertje op
Vervang de plaatsnaam Rotterdam door Den haag en je hebt een beschrijving van hoe de Haagse sociale dienst disfunctioneert onder een nieuwe directrice die nog slechter is dan de vertrokken mr.drs Van Wesemael die weg moest en nu de boel op een ministerie mag verstieren. De nieuwe directrice kwam van dacht ik van Opsteltens ministerie met een mooie functie dus zal er wel wat mis zijn aan haar zoals aan de vorige directeur. Maar de top helpt elkaar wel aan nieuwe baantjes als ze ergens mislukken. Zie hier de corruptie van de bananenmonarchie Nederland. Daarnaast liegt de gemeente Den Haag, dus Van Aarsen en zijn wethouders bij de Centrale Rad van beroep... Of de rechters van dit college zijn corrupt, wat ook kan. Voor het leven benoemd is een vrijbiref voor corruptie
Door Ambtelijke corruptie eerst aanpakken (Ambtelijk fraudeur speurder) op
Dit is nu precies wat me boos maakt!

“WWB (uitkering) is iets wat je van werkend Nederland krijgt omdat je het zelf even financieel niet red”. Repressieve VVD onzin!

Als ik al werk vanaf mijn 16e, op mijn 60e werkloos ben geworden door frauderende banken en overheid, wens ik niet door een of andere ambtelijke halve zool er neergezet te worden als een werk onwillige of op een andere wijze negatief!

Mijn hele werk leven heb ik premies en belastingen betaald om ambtenaren aan het eten te houden en het WWB systeem in stand houden.

Voor de goede orde, boventallige ambtenaren kosten ons jaarlijks miljarden euro’s, verspilling door ambtenaren heeft ons sinds 1995 100 miljard euro gekost. Dus als er een groep is die zich vooral niet met dwangarbeid dient bezig te houden, zijn het ambtenaren. Bovendien bijna alle ambtenaren kennende interne verspilling en fraude (valt ook, niet werken onder, te lange pauzes, eerder naar huis gaan, etc. etc.) en dienen dit conform ambtenaren wet art 161, 162 te melden maar laten dit na omdat men bang is voor eigen baantje. Waarvan akte!!

En dan hebben ambtenaren het lef werklozen slecht te behandelen?! Bord voor je kop, bergen boter op je hoofd en het denk niveau van een pinda.

Dankzij mensen als ik hebben ambtenaren te vreten en kunnen hun kinderen naar school, dan wens ik na zoveel jaar werken met respect te worden behandeld zonder te moeten meewerken aan de een of andere achterlijke sollicitatie cursus die slechts ambtenaren aan het vreten houdt.

Ga weg op met dat eenzijdige gezeur en zie de realiteit onder ogen.

Ambtenaren dien eerst hand in eigen boezem te steken.
Door Chris Bekkers (Schuldhulpverlener) op
Dat er meer klachten binnenkomen over de sociale diensten heeft waarschijnlijk meer met vernieuwde (verharde) wetgeving te maken als met veranderd gedrag van die diensten. We moeten met zijn alle nu eenmaal meer doen met minder geld en er word nog van de werkzoekenden ook nog verwacht dat ze iets (opruimen, schoonmaken, banenpool, etc.) voor die uitkering terug doen. Vooral dat laatste is een hot item want wanneer ze dat weigeren komt hun uitkering in gevaar. Dan wordt er een maatregel opgelegd en dat gebeurd ook wanneer er werk geweigerd wordt.

Mensen vergeten dikwijls dat een uitkering iets anders is als WW of AOW want daar heb je immers een verzekering voor betaald en WWB (uitkering) is iets wat je van werkend Nederland krijgt omdat je het zelf even financieel niet red.
Dat moet natuurlijk vooral zo blijven maar dat betekend ook dat iemand met bijvoorbeeld een HBO opleiding die niet aan werk wat bij zijn opleiding past kan komen genoegen moet kunnen nemen met iets anders. Met schoonmaken of wat dan ook en wanneer daarvoor een uurtje gereisd moet worden mag dat ook geen onoverkomelijk obstakel zijn. Wanneer dat allemaal niet gaat dan wordt er gewaarschuwd en nog een keer gewaarschuwd en uiteindelijk krijg je een korting op de uitkering en dan zijn de rapen gaar. Dan hebben we opeens te maken met onmenselijke toestanden. ik denk, vanuit mijn functie als schuldhulpverlener, dat het wel meevalt allemaal. In Rotterdam krijg ik altijd de mensen van de sociale dienst mee als er zich een calamiteit bij een van hun klanten voordoet en ik kan me niet voorstellen dat het bij anderen gemeenten anders gaat.
Met andere woorden. ik wil het graag wat genuanceerder stellen als Roffel maar ik herken veel waarheid in zijn woorden.
Door Roffel op
Van Rotterdam is bekend dat meer dan de helft van de bijstandtrekkers het vertikt om naar werk te zoeken, laat staan dat ze überhaupt willen werken. Dat soort parasieten mag je gerust hufterig behandelen als SD. Mevrouw de ombudsman (what's in a name) is vast zo'n socialistisch figuur, die de steuntrekkers heel zielig vindt.
Door Je gaat ze vanzelf h..... (Journ.) op
Dit is overal in NL, ambtenaren verbeelden zich vaak beter te zijn dan mensen in de bijstand.
Het opleiding van ambtenaren niveau is zo laag (HBO = MBO de laatste 20 jaar) dat ik me er voor schaam, bovendien de meeste ambtenaren geloven nog steeds dat ze salaris ontvangen i.p.v. belastinggeld en begrijpen echt niet dat een salarisstrook ook netto kan zijn.

Bij problemen reageren ze vaak oververhit als een “klant” (belachelijke woordkeuze overigens) met stemverheffing spreekt gooien ze de haak er al op of beëindigen snel het gesprek. Ook voelt men zich al heel snel bedreigt aan het loket (de angsthazen). Spreekt een klant de waarheid en het komt de ambtenaar er niet uit, verdraait deze zijn verhaal in de rapportage te nadele van de burger.

Gespreksopnamen waaruit de waarheid wel blijkt, worden genegeerd omdat men anders de broek moet laten zakken met zijn allen, dus kiest men niet voor poep, maar voor het dekken van elkaar, dit ten koste van de burger.

Als ik een ding heb geleerd is dat het een stel bange mensen zijn en weinig sociaal met nog minder empathie, door gebrek aan kennis en ervaringen.

Ook leidinggevenden gaan niet vrijuit, hier zitten nog meer achterbakse kneuzen dan aan het loket en maken veelvuldig misbruik van macht. Onder het motto, wij bepalen en wensen rustig te werken.

Door mij zijn diverse zaken aangespannen en allen gewonnen. Al moet je als burger wel tot de Hoge Raad willen gaan en alle gesprekken consequent opnemen. Bij het intrekken van de HR zaak bieden ze je een afkoop bedrag aan, ook dit weer ten nadele van de belastingbetalende burger.


Nu gaan politici ook niet vrijuit, door jarenlang slap beleid pakken ambtenaren steeds meer macht en leven we in een dictatuur van verkeerde/foute ambtenaren.

Wij zijn bezig met een “name and shame” site waarop alle foute ambtenaren (dit bepalen wij op basis van feiten, schrifturen en gespreksopnamen) met naam en rugnummer komen te staan. En hoe deze mensen aan te pakken zijn. Eens kijken of dit wel werkt in samenspraak met de verdwijnende ambtenaren status.

U begrijpt het, burgers zijn deze subsidie slurpende ambtenaren geheel zat.

Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Als het goed is dan heeft deze ombudsvrouw niet zo maar aan de bel getrokken. Als vm medewerker weet ik dat het de toon is die de muziek maakt. Van Soza Rotterdam weet ik, uit eigen waarneming en ervaring o.a. klantbegeleiding op verzoek omdat men het niet meer zag zitten, dat de geluiden kloppen. Natuurlijk zitten er hufters etc. in het bestand maar de grote meerderheid is goedwillend. Dat valt niet zonder meer te stellen van medewerkers die vanuit een ivoren toren praten omdat ze zo aangestuurd worden. Waarom de kop van dit artikel, in relatie met Rotterdam, de lading niet dekt, is onbewezen. het is immers de mening gebaseerd op ervaringen van de ombudsvrouw.
Door albert (jurist) op
De kop dekt de lading niet. De sociale dienst kan uitkeringstechnisch heel goed op orde zijn en toch meer klachten krijgen. dat kan te maken hebben met de wijze waarop bewoners behandeld worden, maar ik zie dat het veel meer te maken heeft met het gure klimaat in uitkeringsland. De medewerkers van de sociale zaken moeten de harde maatregelen van de bestuurders uitvoeren en dat komt steeds harder aan bij de inwoners.