of 59221 LinkedIn

Rekenkamer: nog steeds zorgen om situatie DWI

Er wordt te veel gestuurd op de acute situaties waardoor de lange termijn onderbelicht blijft. Dat schrijft de rekenkamer

De Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam heeft de zaken financieel nog steeds niet op orde. Dat is de zorgelijke conclusie van de plaatselijke rekenkamer. De financiële structuur van de Dienst is verbeterd, maar onder meer door de grote ambtelijke reorganisatie per dit jaar is het verbeteringsproces gestagneerd en is op onderdelen zelfs sprake van terugval.

Onvoldoende
Vorig jaar deed de rekenkamer ook onderzoek naar de financiële situatie bij de DWI. Toen was de conclusie dat er verbeteringen waren bij de prognoses van de inkomsten en uitgaven van het Participatiebudget. Maar tegelijkertijd waren die verbeteringen nog onvoldoende geborgd in de organisatie. Daarom deed de rekenkamer in het begin van dit jaar een tweede onderzoek. De financiële basisstructuur bij DWI en het vermogen goede prognoses op te stellen zijn verbeterd, concluderen de onderzoekers. Tegelijkertijd stagneren de verbeteringen omdat de dienst met een grote reorganisatie te maken heeft.


Dweilen met kraan open
De onderzoekers vinden dat er te veel gestuurd is op het oplossen van acute problemen. Dat is ten koste gegaan van de lange termijnvisie. ‘De wijze van werken gaat dan lijken om het beruchte dweilen met de kraan open’, aldus het rapport. ‘Urgente problemen ontstaan immers juist als men zichzelf niet de tijd gunt om het structureel beter te maken.’ De rekenkamer adviseert om lange termijnplannen voor het gehele cluster Sociaal te maken met daarin een grondige risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen. Acute problemen moeten daarbij worden ingepast.

Transparantie
De rekenkamer adviseert daarnaast om meet transparantie in te bouwen. Dat kan door verantwoordelijkheden helder te maken en die goed zichtbaar te maken in de organisatie. Vanuit dat perspectief lijkt het ons een goed idee als controllers oordelen helder en eenduidig vastleggen in controleverslagen. Dat verhoogt niet alleen de transparantie over de oordelen, maar ook over de verantwoordelijkheden van de controllers om die oordelen te geven.’


Aandacht van de raad
Daarnaast moet de gemeenteraad structureel aandacht hebben voor het onderwerp en niet alleen van zich laten horen als er een incident is. De onderzoekers erkennen dat de raad altijd wat op afstand staat, maar vinden het passend om al bij de kaderstelling informatie te verschaffen aan de raad over de verwachtingen. Het college heeft gezegd zich te herkennen in het rapport en de aanbevelingen ter harte te zullen nemen. Verbeteringen worden in gang gezet. De onderzoekers gaan volgend jaar opnieuw kijken of de aanbevelingen zijn opgevolgd en hoe het staat met de situatie.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.