of 59232 LinkedIn

Rapport: Breda nog niet klaar voor Participatiewet

Volgens een rapport van de Rekenkamer heeft de gemeente nog weinig concrete afspraken gemaakt over hoe de wet uit te voeren.

3,5 maand voordat de Participatiewet van kracht wordt, zijn er nog veel vragen over hoe deze wet in te vullen. Dat concludeert de Rekenkamer van Breda in een rapport. Als de gemeente zelf geen extra geld beschikbaar stelt, zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Geen concrete afspraken
Onder de Participatiewet worden de Wajong, de Wsw en de bijstand samengevoegd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering. Doel is om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere bedrijven. Hiervoor moeten bij bedrijven, maar ook bij de gemeente zelf, garantiebanen komen. ‘Tot op heden zijn echter nog geen concrete afspraken door de gemeente en in de regio gemaakt over het daadwerkelijk creëren van deze garantiebanen’, aldus de Rekenkamer.

Beschut werk
Daarnaast moeten gemeenten ‘beschut werk’ creëren voor mensen die te weinig arbeidsvermogen hebben om bij reguliere bedrijven aan de slag te gaan en moeten participatie, zorg en jeugdzorg integraal aangepakt worden. Ook over deze beide zaken heeft Breda nog geen concrete afspraken gemaakt evenals over de vraag hoe en wie de werking van de Participatiewet zal gaan toetsen.

Scherpe keuzes
Volgens het rapport moet Breda de komende weken een aantal belangrijke keuzes en afspraken maken ten aanzien van de Participatiewet. Als Breda geen extra geld gaat inzetten voor de uitvoering van de wet zullen ‘scherpe keuzes nodig zijn ten aanzien van de inzet van verschillende instrumenten, welke instrumenten voor welke groepen en welke inhoudelijke en financiële afwegingen' aldus het rapport. De keuzes hebben bijvoorbeeld betrekking op hoe extra banen te creëren, zowel bij de gemeente als bij bedrijven in de gemeente, waar budget voor uit te trekken, hoe te zorgen voor beschut werk, en duidelijk te krijgen wat er onder tegenprestaties wordt verstaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Natuurlijk moet Breda geen extra geld inzetten en de 3 D operatie gewoon d.m.v. een zorgvuldige kredietbewaking uitvoeren met de door het Rijk beschikbaar te stellen middelen. Gemeenten hebben hier namelijk zelf geen extra financiële middelen voor. Als dat wel het geval is horen zij dat aan de burgers terug te geven.
Door nico op
Interessant. Er wordt fors bezuinigd, maar nergens lees ik welke keuze een gemeente heeft gemaakt om dit in te vullen. Ook in de mijn omliggende gemeenten heb ik nergens gezien welke keuze zijn gemaakt. Kent iemand wel voorbeelden?