of 59232 LinkedIn

Participatie scoort laag als doelstelling wijkteams

integrale aanpak (67%) en het vergroten van zelfredzaamheid (51%) worden vaak genoemd als doelstellingen. Participatie slechts in 8% van de gevallen.

Hoewel met de decentralisaties veel nadruk ligt op participatie en eigen verantwoordelijkheid van burgers, heeft het bevorderen van participatie in wijkteams nauwelijks prioriteit. Dat blijkt uit het rapport Sociale (wijk)teams in vogelvlucht van kennisinstituut Movisie.

Integrale aanpak
Gevraagd naar de drie belangrijkste doelstellingen van het wijkteam scoren integrale aanpak (67 procent) en het vergroten van zelfredzaamheid (51 procent) hoog. Dit is niet verwonderlijk, aldus de onderzoekers, omdat één van de kernbegrippen van het nieuwe beleid is dat de nadruk ligt op één gezin, één plan, één regisseur. Een integrale werkwijze met korte lijnen en een multidisciplinaire werkwijze.


8 procent
Hoewel de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden, noemt slechts 8 procent van de gemeenten het vergroten van de participatie als één van de drie belangrijkste doelstellingen. ‘Opvallend laag’, concludeert senior onderzoeker Silke van Arum van Movisie. ‘ Blijkbaar ligt de prioriteit bij zelfredzaamheid. Stap twee zal dan vergroten participatie zijn.’ Ze vermoedt dat na verloop van tijd ‘vergroten van participatie’ meer tot de belangrijkste doelstellingen zal gaan behoren.


Reactie Klijnsma
Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW, PvdA), verantwoordelijk voor de invoering van de Participatiewet, lijkt zich voorlopig geen zorgen te maken over de lage ‘ranking’ van parcitipatie in de lijst met doelstellingen. ‘Het rapport laat zien dat gemeenten terecht hun belangrijkste prioriteit leggen bij de integrale aanpak. Dat behelst zowel zorg als werk en inkomen’, aldus Klijnsma. Ze wijst erop dat gemeenten voor de begeleiding van mensen naar werk naast wijkteams nog allerlei andere instrumenten hebben, zoals de regionale werkbedrijven. 


Inkomensondersteuning
Uit het onderzoek van Movisie blijkt dat medewerkers van de dienste werk en inkomen, of de sociale dienst, wel vaak deelnemen aan het wijkteam: in 54 procent van de gevallen. Eerder bleek dit ook uit een peiling van Movisie en Divosa die aantoonde dat de meest uitgevoerde taken van werk en inkomen in het wijkteam bestaan uit inkomensondersteuning, participatie/zorg en schuldhulpverlening/budgetbegeleiding.


Na integrale aanpak en bevorderen zelfredzaamheid wordt preventie van (escalatie van) problemen door 46 procent van de gemeenten genoemd als belangrijkste doelstelling. Een efficiëntere werkwijze staat met 36 procent op nummer vier, net voor betere zorg en ondersteuning: kwaliteitswinst (33 procent)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pieter (dir-eigenaar) op
Goeie vraag, Niels (Wat heeft Movisie eigenlijk aan wie gevraagd en was die vraag wel helder en zo)
Door Jos Uitterhoeve op
De schrijfster is toch wat optimistisch. Het is een nieuw systeem. Het is voor mij duidelijk dat de sociale wijkteams de sociaal meest belangrijke zaken oppakken. Dat zijn die integrale aanpak en die zelfredzaamheid. Met deze twee zaken kan - als het goed wordt opgepakt- op korte termijn veel sociale winst geboekt worden. Die participatie moet mijns inziens nog grotendeel uitgevonden wordren in de praktijk.
Door Niels op
Ik ken de vraagstelling van Movisie niet, maar weet wel dat het begrip "participatie" in de ambtelijke en bestuurlijke wereld een steeds meer vervagend poly-interpretabel containerbegrip is, waarbij de betekenis in de zin van de participatiewet een nieuwe is. Participatie in communicatie, in inspraak, in burgerinitiatieven, in de zin van "meedoen aan de maatschappij", en nu gericht op wat voorheen werd benoemd als "heeft werk". Wat heeft Movisie eigenlijk (en aan wie) gevraagd? En was die vraag wel helder?