of 59232 LinkedIn

Opnieuw ‘vergeten’ groep op bordje gemeente

Gemeenten hangt voor de tweede keer in korte tijd een fikse financiële strop boven het hoofd rondom een van de decentralisaties. Nadat recent een ‘vergeten groep’ uit de Wmo werd gehaald, terwijl de zorg door gemeenten al was ingekocht, is er nu een probleem rond de bekostiging van zo’n 15.000 tot 20.000 jongeren die in een ziekenhuis of instellingen worden behandeld voor onder meer adhd en eetstoornissen. Het gaat om een bedrag van 11 miljoen euro.

Gemeenten hangt mogelijk opnieuw een fikse financiële strop boven het hoofd rondom een van de decentralisaties. Nadat recent een ‘vergeten groep’ uit de Wmo werd gehaald, terwijl de zorg door gemeenten al was ingekocht, is er nu een probleem rond de bekostiging van zo’n 15.000 tot 20.000 jongeren die in een ziekenhuis of instellingen worden behandeld voor onder meer adhd. Het gaat om een bedrag van 11 miljoen euro.

Praktische oplossing

Gemeenten moeten vanaf januari de rekeningen van deze kinderen gaan betalen. Het budget hiervoor is echter niet in de overdracht van de budgetten voor jeugdhulp meegenomen. Momenteel wordt met betrokken partijen naar een ‘praktische oplossing’ gezocht, zo heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) maandag de Kamer laten weten.

 

Niet tijdig informeren

De Tweede Kamer toonde zich maandagavond hevig verontwaardigd over het feit dat Van Rijn (VWS) hen niet over deze blunder heeft geïnformeerd. Vooral CDA en D66 wilden tijdens het debat over de jeugdzorg weten hoe lang deze fout al bij het ministerie bekend was. Het niet (tijdig) of onjuist informeren van de Kamer is een politieke doodzonde. Van Rijn erkent dat er fouten zijn gemaakt en dat het probleem al enkele weken bij het ministerie bekend was. Een nadere analyse was echter nodig voordat de Kamer kon worden geïnformeerd, stelde hij in het debat. De Kamer nam daar genoegen mee.

 

Budgetten jeugdhulp

Alle budgetten voor de ggz gaan per 1 januari, via de Jeugdwet, over naar gemeenten. Een zorgaanbieder meldde zich dat hij voor geleverde jeugd-ggz diensten echter niet vanuit een ggz-potje werd betaald, maar via het zogeheten medisch specialistische kader. Het gaat onder meer om de behandeling van kinderen met adhd. ‘Sommige kinderen met adhd worden behandeld door een kindarts in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. Deze behandeling valt per 1 januari 2015 wettelijk gezien niet meer onder de Zorgverzekeringswet, maar onder de Jeugdwet. Omdat deze zorg uit het zogeheten medisch specialistische kader werd bekostigd, is het budget niet meegenomen in de overdracht van de budgetten voor jeugdhulp’, zo verduidelijkte Van Rijn maandag in een brief aan de Kamer, voorafgaand aan het debat.

 

Budgettaire gevolgen

De fout is volgens Van Rijn aan het licht gekomen nadat het Zorginstituut Nederland op verzoek van een aanbieder had aangegeven dat deze zorg onder de Jeugdwet zou moeten vallen. Vervolgens is overleg gevoerd met alle betrokken partijen zoals gemeentekoepel VNG, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Zorgverzekeraars Nederland) om ‘de omvang en de reikwijdte van de budgettaire consequenties in beeld te brengen’, aldus Van Rijn in zijn brief. Er is een budget van ongeveer 11 miljoen euro mee gemoeid. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jurist (Jurist) op
ADHDbestaat niet? Tsja dan bestaat geen enkele psychische afwijking die wordt benoemd in de DSM V.

En die 15000 kinderen bestaan dan zeker ook niet?

Mijn kind is net 7 maanden intern behandeld in een Jeugdpsychiatrische kliniek maar kennelijk bestaat voor sommigen noch hij noch zijn ziektebeeld. Het is maar dat ik het weet. Dank aan Laurens
Door opmerker op
een kindarts? zo jong al zo gespecialiseerd?
Door moeder op
De problemen bij ADHD bestaan zeker, ofwel ze zitten in de samenleving en zijn dan geen afwijking, of het is er wel in het brein. Het brein werkt in elk geval niet zodanig dat kind en gezin zich staande kunnen houden zonder hulp. Het is geen grap, de omgeving heeft vaak een enorme hekel aan de kinderen en van de ouders wordt veel meer gevraagd dan gemiddeld. Vaak kunnen deze kinderen amper naar school. De media lichten het volk verkeerd voor en halen zogenaamde deskundigen aan die in iets anders gespecialiseerd zijn. Ontkennen heeft geen enkele zin, deze kinderen lopen vaak muurvast.
Door H.(Appie) Kootstra (oud wethouder GL Winschoten) op
Nu heeft D66 vragen over de jeugdwet gesteld,terwijl zij zelf deze wet er hebben doorgedrukt door steun te geven aan het kabinet.Zij willen zo graag meedoen dat zij niet na denken wat de gevolgen zijn van deze wet.
Door Laurens op
De verborgen grap is hier dat ADHD strikt genomen niet bestaat. Daar is inmiddels voldoende over gepubliceerd. Dit moet je dan wel netjes uitleggen aan de betrokken personen (ouders), dat spreekt vanzelf.
Door Jannie op
Samen trap op, samen trap af, was het, toch? Ik begin toch ernstig het idee te krijgen dat het rijk 1 treetje naar beneden gaat en de gemeenten vervolgens een harde duw geeft, zodat zij onder aan de trap liggen te creperen van de pijn. Waarop het Rijk er lachend op neer kijkt...