of 59232 LinkedIn

Onrust leidt tot uitstel vernieuwing huishoudelijke hulp

Onrust en tijdgebrek zijn de redenen. De gemeenten betalen de extra kosten van het uitstel.

De nieuwe opzet voor huishoudelijke hulp die de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland per 1 januari in wilden laten gaan, wordt uitgesteld tot 1 maart. Onrust en tijdgebrek zijn de redenen. De gemeenten betalen de extra kosten van het uitstel.

Minder snel in aanmerking
Inwoners van de drie gemeenten die voor ondersteuning in aanmerking komen werden tot nog toe via de gemeente geholpen. Die betaalde ook de rekening aan de zorgleverancier. Volgend jaar, als ook de nieuwe Wmo ingaat en er een forse bezuiniging wordt doorgevoerd, moet het anders. Mensen komen minder snel in aanmerking voor door de gemeente betaalde huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld omdat ze zelf nog wel het één en ander kunnen doen of omdat ze een te hoog inkomen of vermogen hebben.??

Nieuw bemiddelingsbureau

Gevolg is dat ruim 360 hulpen op straat komen te staan die nu nog in dienst zijn van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Inwoners die een hulp zelf willen inhuren kunnen dat doen maar moeten dat dan wel zelf betalen. Ze kunnen hiervoor terecht bij bijvoorbeeld het nieuwe bemiddelingsbureau dat door de gemeenten is ingezet en waar (een deel van) de 360 ontslagen aan het werk kunnen.?Op die manier kunnen ze mogelijk dezelfde hulp houden.

Zorgvuldig
Dit alles had per januari geregeld moeten worden, maar is nu uitgesteld ot 1 maart. Wethouder Hennie Bogaards van Noordoostpolder: De zorggroep voelde zich overrompeld doordat het al op 1 januari klaar moest zijn. Natuurlijk wisten ze dat die datum eraan kwam, maar omdat de Eerste Kamer pas op 8 juli over de nieuwe Wmo besliste, zijn ze pas vanaf die datum officieel de ontslagaanvragen en dergelijke gaan doen. Het gaat om ruim 300 werknemers en dat wil je dan wel zorgvuldig doen. We hebben toen gekeken wat we konden doen en besloten tot twee maanden uitstel.’??

Recht op Ww verliezen
De aangekondigde veranderingen zorgden voor onrust in de gemeente. Zo vreesden inwoners dat ze ineens helemaal geen zorg meer krijgen, of niet de hulp die ze gewend zijn. Ook over het feit dat zoveel mensen hun baan verliezen ontstond onrust, vooral bij de vakbonden. Een deel zal aan het werk kunnen bij het bemiddelingsbureau via de regeling dienstverlening aan huis maar die verliezen wel pensioenrechten en verzekeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. ??

Keuzes maken
Bogaards beaamt dat de hulpen erop achteruit gaan maar vindt de maatregel te verantwoorden: ‘Wij hebben wel 32 procent te bezuinigen, en ik moet bijvoorbeeld ook een meldpunt huiselijk geweld opzetten. Het is mijn opdracht om de zorg aan onze inwoners goed te organiseren. Mijn taak is dus breder dan het salaris van deze mensen. We moeten keuzes maken. Met de constructie die we met het bemiddelingsbureau gemaakt hebben hoop ik dat die mensen toch nog aan het werk kunnen blijven.’ Hoeveel mensen via het bemiddelingsbureau aan het werk kunnen, is niet bekend. Daarvoor is het afwachten hoeveel mensen hulp gaan inhuren.

175 duizend euro

Voor de gemeenten betekent het uitstel dat de burgers opnieuw geïnformeerd moeten worden. Bogaards: ‘We hadden natuurlijk 1 januari gezegd en dat is een duidelijke datum voor onze inwoners. Iedereen weet dat er een heleboel gaat veranderen. We moeten nu opnieuw communiceren dat het 1 maart wordt. Bovendien betekent het ook dat we de bezuiniging niet volledig kunnen realiseren. Het kost de gemeente zo’n 175 duizend euro om de maatregel uit te stellen tot 1 maart.’??

Rekentool
Overigens verdwijnt niet voor iedereen het recht op huishoudelijke hulp, maar het zal wel zo zijn dat de gemeente voor minder mensen deze hulp zal aanbieden. Inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen de hulp vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Op de website van de gemeente staat een rekentool waarmee inwoners zelf kunnen uitrekenen of zij eventueel voor financiële compensatie in aanmerking komen. Het bemiddelingsbureau zal in het eerste jaar een bijdrage van de gemeente ontvangen. Over de grootte van dat bedrag zijn nog geen officiële afspraken gemaakt. Hoe het bureau na het eerste jaar gefinancierd wordt, is nog niet bekend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine van Bergen (Juridisch specialist WMO) op
Wat deze gemeenten doen kan helemaal niet. Huishoudelijke hulp wordt feitelijk afgeschaft, met uitzondering van cliënten die aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand. De rechter zal hier gehjakt van maken.
Door Ria Huisman (Directeur) op
En zo wordt zwart werken in de hand gewerkt