of 59232 LinkedIn

Ondersteuning mantelzorgers onder de maat

Dat blijkt uit een recente enquête van belangenbehartiger voor senioren ANBO onder ruim 400 mantelzorgers. Zorgelijke cijfers, vindt ANBO-directeur Liane der Haan. ‘Er is nog een wereld te winnen bij het informeren van mantelzorgers over de mogelijkheden van ondersteuning, die ze soms zo hard nodig hebben.’

Zes op de tien mantelzorgers weten niet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun ondersteuning. Die hulp is wel nodig, want een bijna even groot percentage (58 procent) geeft aan dat het hen wel eens te veel wordt.

Zware overbelasting

Dat blijkt uit een recente enquête van belangenbehartiger voor senioren ANBO onder ruim 400 mantelzorgers. Zorgelijke cijfers, vindt ANBO-directeur Liane der Haan. ‘Er is nog een wereld te winnen bij het informeren van mantelzorgers over de mogelijkheden van ondersteuning, die ze soms zo hard nodig hebben.’ Ook eerdere onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Nivel wijzen uit dat mantelzorgers zwaar (over)belast zijn. De overheid rekent, zeker met de decentralisaties zorg, jeugd en werk op een nog grotere inzet van mantelzorgers.

Mantelzorggids
Om gemeenten (en mantelzorgers) op weg te helpen heeft ANBO een Mantelzorggids uitgebracht. De gids is voor gemeenten een ‘handig hulpmiddel om mantelzorgers in hun gemeente te voorzien van nuttige informatie en ze te helpen om een weg te vinden in alle regels en mogelijkheden om je als mantelzorger staande te kunnen houden. Zeker nu er per 1 januari van alles is veranderd in de zorg’, stelt Den Haan.

Begeleiding moet beter
Gemeentekoepel VNG vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor mantelzorgers. Gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor die ondersteuning, maar de begeleiding moet beter, erkent de VNG. In Nederland zijn 3,5.miljoen mensen die zorg verlenen aan een naaste. Dat is een op de vier volwassenen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cora Postema op
Er wordt als het mantelzorg betreft veel te gemakkelijk met cijfers en kreten gesmeten. Mantelzorg is heel divers, het betreft zorg voor gehandicapte kinderen, voor broer of zus, voor partner met een chronische ziekte en ja.... het betreft ook zorg voor ouderen. Mantelzorgondersteuning? Wat is dat eigenlijk als je over zo'n brede en grote doelgroep spreekt? Wat kan en wil een gemeente daar eigenlijk in betekenen?
In dit artikel gaat het over ouderenzorg. Het zou al helpen als gemeenten zouden zeggen dat ze de mantelzorgondersteuning tot die doelgroep beperken. Dan kunnen ze gericht aan de gang. Kunnen ze ook die groep mantelzorgers gericht aanspreken, op dat wat ze zijn: Mensen die zorgen voor hun ouders of hun bejaarde partner al dan niet met dementie.
Door Yvonne Ligtelijn (Consultant) op
Er zijn zoveel meer mantelzorgers dan veel mensen beseffen, zelfs mantelzorgers zelf herkennen zich niet altijd als mantelzorger. En gelukkig gaat het vaak goed. Veel cliënten en hun mantelzorgers kunnen op anderen rekenen om de mantelzorg te verdelen of bij te springen wanneer nodig.

Maar er is een dubbelprobleem met juist mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te worden: De overbelasting heeft vaak te maken met het er langdurig alleen voor staan, of dat voor het gevoel is of realiteit doet er niet zo toe. De mantelzorger ervaart het sociale netwerk als ontbrekend of wil andere mensen niet belasten met een vraag om hulp. Dat isolement zorgt ervoor dat overbelasting te lang op dezelfde schouders drukt, zonder dat de hulpvraag gesteld wordt of zonder dat het opvalt bij anderen.

Juist deze mantelzorgers herkennen vereist een gevoelde verantwoordelijkheid en geen bagatelliseren, wegkijken of valse schaamte van de mensen in zijn of haar directe omgeving: familieleden, buren, hulpverleners, de leden van de vereniging of de kerk, de huisarts, etc.. Vraag aan de mantelzorger welke hulp of ondersteuning hem of haar kan helpen? Dat kan vaak al helpen.

Is de vraag om ondersteuning iets wat niet makkelijk door de omgeving kan worden gegeven, of u maakt zich zorgen over de situatie voor de cliënt of de mantelzorger zelf, doe dan een melding bij de gemeente om uw zorg te delen. Veel mensen weten niet dat iedereen een melding mag doen voor hulp en ondersteuning bij de gemeente. Ook als dat de zorgen over een ander betreft. Het sociaal team van de gemeente neemt dan contact op met u en zoekt samen met betrokkenen naar de beste oplossing.

Moraal van het verhaal: de gemeente weet niet of iemand mantelzorgondersteuning nodig heeft, vanwege overbelasting, totdat iemand dat de gemeente vertelt!
Door henk op
Mantelzorg is bedacht door de overheid om veel taken niet meer te doen en over de schutting te gooien. Er is niet nagedacht over wie deze taken moet verrichten. Hiervoor heeft iemand het vage begrip mantelzorger bedacht :(
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Gemeente ambtenaren moeten uit hun comfortzone komen. Zij dienen de veiligheid van het denken in termen van de eigen organisatie te verlaten.

Dat is onmogelijk zolang gemeentelijke communicatie adviseurs de contacten met burgers domineren. Die adviseurs moeten zich richten op de vraag hoe de praktijk van de burger bij de theorie van de uitvoeringsorganisatie terechtkomt.

Dat kan alleen door uit de comfortzone te komen en de eigen gemeente te gaan ontdekken.
Door Peter Westerhof op
Heeft de mantelzorger een haalplicht voor ondersteuning? Of de gemeente een brengplicht?

Waarom krijgt een mantelzorger de ANBO-Mantelzorggids niet gratis?
Of moet de al-dan-niet verantwoordelijk gemeente-ambtenaar óók zélf betalen voor de Mantelzorggids?
Door Rokus Gunnink op
Welk mantelzorgcompliment Femmy? Ja verleden jaar nog. Dit jaar is de gemeente verantwoordelijk en ik weet nu al dat de gemeente daar vast geen budget voor heeft. Evenals de vergoeding voor chronisch zieken is overgeheveld naar de gemeente en meteen een mooie post om op te bezuinigen. Ook weg per dit jaar. Maar wel meer moeten doen in het kader van participatie en mantelzorgtaken. De gemeente verplicht je eerst te kijken in je eigen netwerk en als dat niet gaat lukken kan de gemeente "mogelijk een soort van oplossing" bieden, hoeft dus niet en zoek het dan maar zelf uit.
Door Femmy le Clercq-Westhuis (Mantelzorger) op
Vanaf 2008 ben ik "erkend" mantelzorger voor mijn moeder in een niet door mij gekozen rol. Het overkomt je. Ik heb het "takenpakket" in deze rol alleen maar zien toenemen en het mantelzorgcompliment is verminderd naar 200 euro!
Welke waarde kent men toe aan de "opgelegde taak" van de mantelzorger? Weet men eigenlijk wel dat er gestapeld wordt in deze en dat er een doelgroep bijkomt die straks door de veelheid van "opgelegde taken" zelf een mantelzorger nodig heeft?