of 59221 LinkedIn

Ombudsman: Sw'ers met klachten raken uit beeld

Volgens waarnemend Ombudsman Frank van Dooren raken mensen in de Wsw steeds verder buiten beeld bij gemeenten.

Werknemers in de sociale werkvoorziening kunnen nergens met hun klachten terecht. Dat concludeert de Nationale Ombudsman na onderzoek. Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt hij.

Buiten beeld
Volgens waarnemend Ombudsman Frank van Dooren raken mensen in de Wsw steeds verder buiten beeld bij gemeenten als gevolg van de overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens aan Sw-bedrijven. Hierdoor ontstaat bij de Wsw´ers een gebrek aan vertrouwen. Dit terwijl er juist een ‘betekenisvolle’ relatie zou moeten zijn tussen gemeenten en Wsw’ers. In Nederland zijn zo’n 120 duizend mensen met een indicatie voor de Wsw.

Laagdrempelig
Volgens Van Dooren sturen gemeenten nu te veel op de financiën en staan ze te ver af van de Wsw’ers zelf en van hun belangen. Ook moeten gemeenten een laagdrempelige mogelijkheid bieden waar Wsw’ers terecht kunnen met hun klachten. Op dit moment hebben Sw-bedrijven goed op papier staan hoe problemen aangepakt moeten worden. Maar in de praktijk wordt hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Frank van Dooren: ‘Wsw'ers mogen niet met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden’.


Dialoog zoeken
Hij adviseert gemeenten een tegenbeweging te organiseren zodat, in een tijd waar commerciële belangen groter worden, er oog blijft voor de belangen van de mensen die werkzaam zijn in de sector. Hij pleit ervoor dat ambtenaren en bestuurders nadrukkelijk de dialoog zoeken met cliëntenraad en ondernemingsraad. Om een luisterend oor te bieden en omdat het informatie kan bieden die noodzakelijk is om het maatschappelijk belang te borgen.


Wal en schip
De decentralisaties zijn bedoeld om taken dichter bij de burger te regelen maar Van Dooren vreest dat het tegenovergestelde bereikt wordt doordat in de praktijk gemeenten deze taken weer gaan uitbesteden. Daardoor wordt de afstand tussen burger en overheid juist groter, vreest hij. En bij problemen dreigt de burger dan juist tussen wal en schip te vallen, omdat alle betrokken instanties naar elkaar wijzen. Het rapport over de klachtenafhandeling bij de Wsw is daar een voorbeeld van. Van Dooren gaat in het najaar in gesprek met gemeentelijke klachtbehandelaars over de toegankelijkheid na de decentralisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door raymond (uit beste ) op
of er uit ge zogt kan worden hoe het kan dat sw mens ve pligt worden om 4uur op te staan e ront 5te laat begin tot 1uur
Door raymond (uit beste ) op
hoekun we ze aan pakken om dat er miet geluisterd word en ze doenmaar un dotje en ze. laat je 5.uur al begin het voor beld leg al bij de post vier uur ga de wekker al
Door Tjerk (WSWér) op
Goede Dag ,
Ik ben wswér en werk als werk uit deler op een prikkelvrije afdeling . sins de wet anders is geworden hangt de afdeling chef op de uren die mensen vrij of naar afspraak doctor/ziekenhuis , het is niet normaal meer . Ik ben altijd uit geleend aan bedrijven en zou dat weer worden maar dat kan ik nu wel vergeten .
we moeten meer werken en krijgen minder geld en dan word ook bij de gemeente het geld wat voor ons bestemd is voor een ander doel gebruikt .
wij wswérs staan met de rug tegen de muur en worden steeds verder uit gekleed door de gemeente .
Door Jacob (OR-lid) op
Over het algemeen worden klachten slecht behandeld in of bij de SW bedrijven en inderdaad zijn dan de SW medewerkers de dupe. De oorzaak is vaak, dat er KADER aanwezig is die niet instaat zijn om de WSWer te begeleiden. Ze zijn er om productie processen te leiden en hebben geen kaas gegeten van BEGELEIDING. De klachten zijn bekend maar er is geen geld voor om het echt op te lossen. Gemeenten/politiek hebben daar geen belang bij. Maar wel bij positieve cijfers, echter door deze manier van werken krijg je een groot verzuim bij de SWers en dat wordt weer aangepakt doormiddel van dwang/malafide praktijken. Maar ipv te invessteren in goede begeleiding enz wordt de organisatie tot op het bot uitgekleed.
Door Mohamed (ambtenaar ) op
Wellicht dat deze klachtbehandeling kan worden geintegreerd in de bestaande wetgeving. Hierdoor heb je een breed scala aan mogelijkheden voor de klachtenprocedure zoals neergelegd in de AWB.

Dan is de taak voor de gemeenten het pro actief wijzen op de mogelijkheden op deze regeling. Hetgeen zorgt voor een betere rechtsbescherming voor deze zongenaamde speciale doelgroep.