of 59232 LinkedIn

Niet meer mensen aan het werk door lagere lasten

CPB: Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken.
7 reacties

Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken. Het kost bovendien veel geld. Onderzoekers van het Centraal Planbureau concluderen dat in een zaterdag verschenen studie.

Beperk de steun
Wat volgens hen wel helpt om meer mensen aan de slag te krijgen, zijn fiscale prikkels voor moeders met jonge kinderen om meer te gaan werken. Ook het beperken van de steun voor lagere inkomens, bijvoorbeeld het verlagen van de bijstandsuitkeringen, heeft effect. Maar dat heeft weer het nadeel dat de inkomensongelijkheid stijgt.

Financiële meevallers
Het kabinet is van plan de lasten de komende jaren fors te verlagen, met in totaal zo'n 15 miljard euro. Het hoopt daarmee de werkgelegenheid aan te jagen. Het kabinet wil dat betalen met financiële meevallers, maar de plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Ongericht instrument
De CPB-onderzoekers waarschuwen dat algemene lastenverlichting een te ongericht instrument is om meer mensen aan het werk te krijgen. Een eenvoudiger belastingstelsel met slechts één tarief (de 'vlaktaks') kan zelfs negatief uitpakken voor de arbeidsdeelname.

Tegemoetkoming
Het is volgens de onderzoekers beter om het voor mensen die nog niet werken financieel aantrekkelijker te maken om aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door de financiële tegemoetkoming voor moeders met jonge kinderen te verlagen. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Met de nog alsmaar toenemende robotisering van de maatschappij voor de boeg staan in de nabije toekomst nog veel meer arbeidsplaatsen op de tocht. Ons land zal geleidelijk moeten toegroeien naar een eerlijker verdeling van de beschikbare arbeid. Met alleen maar economische groei is dit gat niet op te vangen. Dat betekent dat we in de toekomst grenzen zullen moeten stellen aan de beschikbare arbeid voor alleenstaanden en voor huishoudens/gezinnen en daarvoor nieuwe systemen zullen dienen te ontwikkelen. Hoewel een eenvoudiger belastingsysteem noodzakelijk is zal dit gat niet zijn op te vangen met een belastinghervorming (w.o. goedkoper maken van arbeid). Daarmee zijn bedrijven weliswaar gediend, maar het is nog maar de vraag of zij dat omzetten in arbeid. Eerlijk gezegd denk ik van niet.
Door bollenboer (bollenboer) op
@ Jannie 18 februari 2015 10:54
Meer banen? Leg eens uit hoe het kan dat er de laatste jaren naar schatting 150.00 Polen naar Nederland zijn gekomen en hier werk hebben gevonden. In het Westland (tussen R'dam en Den Haag) is volop werk, maar de bijstandsgerechtigden komen daarvoor hun bed niet uit.
Door Jannie op
Weet je wat pas echt gaat zorgen dat meer mensen gaan werken? Meer banen! En dan niet alleen in Amsterdam en Rotterdam, maar in heel Nederland.
Ik lees vorige week dat er al 440 (?) miljoen is uitgegeven aan banenplannen en meer werkgelegenheid. Waar dan!?!? Ik zie helemaal niet meer banen ontstaan. Ik zie niet meer werkgelegenheid.
Wat ik wel zie is dat de armoedeval enorm hard gaat als je niet op tijd weer aan het werk komt. En ik zie ook behoorlijk veel mensen die daar slachtoffer van zijn. En dat heeft niets te maken met niet willen werken!
Ik kan mij behoorlijk pissig maken over dit soort stompzinnige ideeën (bijstand verder korten etc). Duidelijk op een VVD-leest geschoeid.
Door M (CDA-lid) op
Ik heb nu een voorstel t.a.v. de Bijstand, en dat is dat die standaard met 12% omlaag gaat voor onwillige uitkeringsgerechtigden die geen klap uitvreten en maar doelloos bij huis rondhangen. Deze maatregel heet ook wel de klaplopers- of de thuiszitkorting. Een harde maatregel bedoeld om onwillige uitkeringsgerechtigden te prikkelen om te participeren al dan wel of niet met behoud van uitkering. Indien een uitkeringsgerechtigde naar vermogen participeert bijv. in de vorm van vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding, tegenprestatie, re-integratie of een participatiebaan, blijft de uitkering minimaal op het huidige niveau. Chronisch zieken en gehandicapten die wegens hun ziekte of handicap niet kunnen participeren, zullen van deze kortingsmaatregel uitgezonderd worden.
Door Trevor op
Het CPB heeft ook berekend dat de arbeidsparticipatie ca 5% omlaag gaat bij invoering van een basisinkomen. Als ik dat zo snel afzet tegen de huidige werkloosheid zouden we op volledige werkgelegenheid uitkomen.
Door Hen Kru (NWW) op
Ik dacht dat wij in Nederland als ingezetene en niet als werkende of uitkeringsgerechtigde gelijke rechten hebben . GEEF MIJ VANDAAG OOK EEN BAAN WAARVAN JE FATSOENLIJK KAN LEVEN ! I als boventallige te worden ontslagen dit zonder een koperen zilveren of gouden handdruk na 40jr werken te hebben gekregen. Maar wie wil nog iemand van 59 jaar in dienst? Misschien is er voor mij nog een baan bij CPB onderdeel advies! Wat te denken in plaats van loon/inkomstenbelasting om de regelgeving fiscale winst voor ondernemingen aan te passen. door deze extra in percentage te verlagen per eenheid nieuw aangenomen werknemers wordt de loonsom voor werkgevers minder hoog uit eigen zak
. Dat is makkelijke voor de fiscus te controleren. Dan wordt het wel degelijk goedkoper voor werkgevers om nieuwe mensen in een bedrijf aan te nemen.
Door Rommel op
Natuurlijk. Verlaag de uitkeringen maar. Dat gaan mensen, vooral jonge moeders, wel aan het werk.
Wat een onzin. A. Is er dan wel werk ? Dagelijks komen er 700 werklozen bij. B. Kijk eens naar Spanje: Nauwelijks uitkeringen, maar een gigantische werkloosheid. C. Bij lagere belastingen zullen werkgevers wat sneller mensen willen aannemen.

Het CPB is zogenaamd onafhankelijk. Maar valt wel onder EZ en wordt dus gewoon politiek aangestuurd door Minister Kamp. Wat een Ramp dat is, weten we inmiddels wel (Fraudewet, Groningen).