of 59250 LinkedIn

Miljoen euro voor Wmo-projecten Overijssel ‘vliegt weg’

Gemeenten in Overijssel hebben massaal een beroep gedaan op het geld dat de provincie beschikbaar heeft gesteld voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Honorering van alle aanvragen zou bijna drie miljoen euro kosten, terwijl de provincie ruim één miljoen euro beschikbaar heeft.

Overijsselse gemeenten hebben massaal een beroep gedaan op het geld dat de provincie beschikbaar heef gesteld voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Honorering van alle aanvragen zou bijna drie miljoen euro kosten, terwijl de provincie ruim één miljoen euro beschikbaar heeft.

Transformatie-agenda

De provincie heeft er voor gekozen om vijf van de vijftien ingediende projectvoorstellen – deels – te financieren. Gemeenten moeten zelf ook co-financieren. In een van de projecten wordt gewerkt aan een methode om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te vergroten. Versterking van de zelfredzaamheid van de burgers en het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp staan in andere projecten centraal. Veertien gemeenten gaan de handen ineen slaan om een regionale transformatie-agenda te ontwikkelen en uit te voeren.


Lokale initiatieven

Voor het project ‘Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap’ heeft de provincie bijna drie ton beschikbaar gesteld. In dit project gaat het ‘om het bij elkaar brengen van top-down en bottum-up processen en vooral van de mensen die beweging brengen met als doel toekomstbestendige lokale gemeenschappen met sterke, duurzame lokale initiatieven op allerlei gebieden’, zo meldt de provincie.


Overdraagbaarheid

De overdraagbaarheid van de resultaten naar andere gemeenten in de provincie, is een van de selectiecriteria geweest. De projectvoorstellen zijn inhoudelijk beoordeeld door de Wmo-werkplaatsen in Overijssel. De projecten die de meeste punten ‘scoorden’ komen voor subsidie in aanmerking, tot het subsidieplafond is bereikt.


Samenwerking

Het is de vierde keer dat de provincie ‘Wmo-subsidie’ ter beschikking stelt aan gemeenten. Ook bij de eerste drie edities werden veel aanvragen ingediend. Gedeputeerde Bert Boerman prijst zich gelukkig met opnieuw zoveel reacties. ‘Dankzij de goede onderlinge samenwerking hebben gemeenten goed gebruik weten te maken van de regeling Wmo 2015. Er zijn mooie projectvoorstellen gedaan waarmee uiteindelijk de inwoners van Overijssel gebaat zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R.Leijendekkers (overheid) op
Ik ben benieuwd of jullie ook evalueren wat er is overgebleven van de vorige drie edities. Dus welke projecten hebben echt gebaat