of 59232 LinkedIn

Klijnsma: Sluiting Sw-bedrijf is aan gemeenten

‘Het betreft een decentrale verantwoordelijkheid waarbij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besluitvormend zijn’, antwoordt ze op Kamervragen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is niet bezorgd over het feit dat sommige gemeenten hun sociale werkvoorziening sluiten zonder dat duidelijk is wat er voor de werknemers in de plaats komt. In antwoord op Kamervragen van haar partijgenoot John Kerstens zegt Klijnsma dat niet zij maar de gemeenten daarover gaan.

AM Groep

Aanleiding voor de Kamervragen is het voornemen van de gemeenten  Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn om het Sw-bedrijf AM Groep te sluiten. De toekomst van zo’n 600 mensen die daar werken met een Sw-indicatie is onduidelijk. Maar Klijnsma wil niet zeggen dat ze zich zorgen maakt over het voornemen. ‘Het betreft een decentrale verantwoordelijkheid waarbij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besluitvormend zijn’, antwoordt ze.
 

Rechten en plichten
Klijnsma wijst erop dat al is de Participatiewet per 1 januari ingetreden, de mensen die daarvoor al bij de AM Groep werkten – of bij een ander Sw-bedrijf - onder de Wet sociale werkvoorziening blijven vallen. Op de vraag op welke manier die positie van de huidige Sw’ers geborgd is, antwoordt Klijnsma dat mensen die vorig jaar in dienst waren van een Sw-bedrijf hun rechten en plichten behouden. Gemeenten hebben  verantwoordelijkheid voor het participeren van mensen met een arbeidshandicap, meent ze. Hiervoor hebben gemeenten verschillende instrumenten tot hun beschikking, zoals loonkostensubsidie en beschut werk.

Kennis en ervaring
Klijnsma benadrukt dat Sw-bedrijven een rol kunnen vervullen bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Dat geldt volgens haar zowel in de Wsw als ook bij het toeleiden naar werk bij reguliere werkgevers voor de bredere doelgroep van de Participatiewet. ‘Sw-bedrijven hebben de kennis, ervaring en het netwerk om de capaciteiten van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt te vertalen naar geschikt werk met Pagina 3 van 3 professionele begeleiding vanuit het sw-bedrijf. Ook onder de Participatiewet kunnen sw-bedrijven dus een waardevolle rol vervullen’, aldus Klijnsma.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk bongers (burger) op
leg dat na het debat van 11-3 nu eens uit aan de onbenullen Rutte en Samson.
Door Wim (burger) op
Dus eigenlijk; de rechten & plichten zijn gezekerd maar of deze mensen nu werken is niet zo relevant. Thuiszitten met behoudt van inkomen mag ook wel. Snap dat gemeenten dan denken, gooi de tent maar dicht, is veel goedkoper.
Door Angela Linders (Expert Sociaal Domein) op
Gemeenten die hun bestaande SW bedrijf opheffen hebben de plicht om voor de SW-medewerkers een vergelijkbare voorziening te treffen. De mensen mogen niet en niet tijdelijk thuis zitten. Salarissen moeten worden doorbetaald. Klijnsma heeft volgens de regels van de wet (Pwet en WSW) gelijk. Maar situaties zoals nu met de AM groep waren zeer te voorzien. Daar had op voorhand een toevoeging bij de Pwet over opgenomen moeten worden. Overigens is het daarvoor niet te laat, en kan het alsnog. Ik zou maar snel aan de slag gaan en zo'n toevoeging maken. Ik wil het concept wel maken.
Door Harry van Hoorn (voorzitter BLG FNV SW WeenerXL) op
Eerst de zorgplicht van de gemeenten uit de wet halen en dan zeggen dat de gemeenten verantwoordelijk zijn is wel heel kort door de bocht Jetta. Waar is jou verantwoordelijkheid jegens de WSW'ers als die zonder zorgplicht hun baan verliezen nu de gemeenten vrij spel hebben gekregen van jou? En zo ook de Eerste Kamer waar waren jullie toen je de wet op toekomst bestendigheid voor 10 a 12 jaar moest testen als dit de eerste gevolgen al zijn, 3 maanden in de toekomst en de klappen vallen al, hoezo 10 jaar?
Door Betina op
Lekker makkelijk, schuif maar af, en zal mij een biet zijn wat er met deze mensen gebeurd ................. nou ze mag nog verder gehandicapt raken dat ze zelf is aangewezen op een plek in de SW sector (die dus niet meer bestaat dankzij dit hersenloze schepsel en haar holmaatjes).
Door Linda op
Bij Van Rijn (ook PvdA) voel je nog iets van betrokkenheid en empathie voor hen die te maken krijgen met de gevolgen van zijn bezuinigingswetten. Bij Klijnsma daarentegen, toch zelf ook fysiek gehandicapt, niets daarentegen. Wat een harteloze vrouw is dit toch.
Door S.Taal (nmvt) op
Wat zal het toch een lekker gevoel geven als je je narigheid over de schutting hebt gekieperd. Toch, Jetta?