of 59232 LinkedIn

Kamervragen over bijstandsregime Enschede

De onenigheid over de wachtperiode van 4 weken voor het aanvragen van een bijstandsuitkering in Enschede heeft de Tweede Kamer bereikt. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) weten of Enschede zich houdt aan de wettelijke termijnen voor het verstrekken van voorschotten.

De onenigheid over de wachtperiode van 4 weken voor het aanvragen van een bijstandsuitkering in Enschede heeft de Tweede Kamer bereikt. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) weten of Enschede zich houdt aan de wettelijke termijnen voor het verstrekken van voorschotten.

Zoekperiode
Sinds enige tijd is het regime voor mensen die een bijstandsuitkering willen aanvragen in Enschede aangescherpt. Er is een zoektermijn van 4 weken ingesteld waarin de aanvrager actief moet zoeken naar een baan. Mocht dat in die tijd niet lukken, dan kan er een uitkering aangevraagd worden. Een soortgelijke zoekperiode is voor jongeren wettelijk vastgelegd en ook voor mensen boven de 27 is die niet vreemd.


Rechteloos 

Maar volgens ‘Sociaal hart voor Enschede’, een club mensen die het niet eens is met de nieuwe regels, wijkt Enschede af van wat elders in het land gebeurt. ‘In bijvoorbeeld Rotterdam gaat de aanvraag in op het moment van aanmelden’, aldus initiatiefnemer René Beunders van Sociaal hart. ‘Maar in Enschede kun je pas na die 4 weken een aanvraag doen. De gemeente verlengt de termijn dus aan de voorkant. Bovendien is de aanvrager in die eerste vier weken rechteloos.’

 

Schrijnende gevallen
Sociaal hart voor Enschede zegt dat de termijn voor veel problemen zorgt die de gemeente niet oplost. De manier waarop Enschede de zoekperiode invult zou juridisch niet juist zijn en ook zou het voorschottenbeleid is volgens Beunders niet volgens de wet. Hierdoor komen veel mensen in de problemen. Er zou sprake zijn van 21 schrijnende gevallen, mensen die diep in de schulden zitten. Beunders en zijn Sociaal hart zijn van plan binnenkort de Nationale Ombudsman te vragen een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in Enschede.

 

Instroom beperken
Sociaal hart is over de problemen in gesprek geweest met verantwoordelijk wethouder Patrick Welman. Die staat op het standpunt dat de zoektermijn volgens de wet is. Bovendien wijst zijn woordvoerder erop dat Enschede maatregelen moet nemen om de instroom in de Wwb te beperken. Gebeurt dat niet dan kan het rijk de meerjarige aanvulling op het bijstandsbudget intrekken. Een failliet voor Enschede zou dan het gevolg kunnen zijn.

 

Afschaffen
Kamerlid Karabulut wil van Klijnsma weten of ze Enschede ertoe gaat bewegen de zoekperiode af te schaffen. Ook wil ze weten of Klijnsma erkent dat het ‘dreigende failliet’ vanwege tekortschietende budgetten ervoor kan zorgen dat hulpbehoeftigen de dupe worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Kennelijk is er volgens sommige kranten nog meer aan de hand. In enschede wordt ook naar het pensioen gekeken alvorens bijstand wordt verleend. Heel raar, omdat dat een periodieke uitkering is. Die kun je niet in de vorm van een contante waarde even waarderen bij de toets.

Het is van belang dat dit soort onzalige proefballonnetjes keihard de kop worden ingedrukt. Dat is inkomenspolitiek. Dat is geen lokale publieke taak.

Dit soort plannen geeft onrust en zou inwoners uit Enschede kunnen aanzetten tot verhuizen naar andere gemeenten. Die dan vervolgens de rekening betalen. Lost dus macro niets op.
Door Gerard Jan de Ruiter op
Volgens het onderstaande artikel 44 uit de WWB is het heel helder. Het recht gaat in op het moment van aanvraag, tenzij het recht eerder is ontstaan. ( Dus wanneer de aanvrager zelf de aanvraag te laat indient) Een zoektermijn kan dus niet leiden tot een latere ingang van het recht.
En verder is de gemeente verplicht op grond van artikel 52 WWB een voorschot te verstrekken na een periode van uiterlijk 4 weken, indien er nog geen beslissing op de aanvraag is genomen. Dus als de gemeente Enschede het recht op bijstand na de zoekperiode niet heeft vastgesteld, moet er een voorschot worden verstrekt.


Art. 44. Toekenning [Kamerstukken: VvW; MvT; V; NnavhV; gVvW | Geschiedenis: versie 9 oktober 2003; Stb. 2008, 600; Stb. 2011, 650; Stb. 2012, 322] • [Jurisprudentie: LJN AT0209]
-1. Indien door het college is vastgesteld dat recht op bijstand bestaat, wordt de bijstand toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt vóór de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen.

Art. 52. Voorschot [Kamerstukken: VvW; MvT; gVvW | Geschiedenis: versie 9 oktober 2003; Stb. 2006, 712] • [Jurisprudentie: LJN AA9549]
-1. Het college verleent uiterlijk binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken, bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening, zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld
Door EMLS Urecht - Haaksbergen (juridisch coördinator EMLS) op

De WWB zelf kent een systematiek van bevoorschotting in schrijnende gevallen.
Op basis van de aanvraag en het te stellen (en te onderbouwen) schrijnende geval blijft de civiele kort geding-rechter als rest-rechter bevoegd ordemaatregelen te treffen.
Er moet dus gewoon goede rechtshulp worden verleend door sociaal geëngageerde advocaten.
De Deken kan op grond van art 13 Advocatenwet zo nodig een advocaat aanwijzen; hiertoe kan een verzoek worden uitgelokt.
De bestaande (sociale) advocaten in Enschede zou door middel van een enquête kunnen worden benaderd of men bereid is zo`n proefproces (vooreerst op eigen kosten vwb griffierecht en eigen bijdrage) te voeren.
Wil men dit niet, dan kan de Deken om zo`n aanwijzing worden verzocht.
Men is dus geenszins rechteloos; een civiel kort geding kan als het moet binnen enkele dagen.