of 59232 LinkedIn

Haarlemmer bijstandaanvrager moet pensioen opeten

Gemeenten mogen mensen die een bijstandsuitkering aanvragen niet verplichten hun opgebouwde pensioen ‘op te eten’. Dat zei staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) vorige maand nadat de gemeente Enschede dit overwoog. Maar in de gemeente Haarlem lijkt een inwoner dit nu toch te moeten doen.

Gemeenten mogen mensen die een bijstandsuitkering aanvragen niet verplichten hun opgebouwde pensioen ‘op te eten’. Dat zei staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) vorige maand nadat de gemeente Enschede dit overwoog. Maar in de gemeente Haarlem lijkt een inwoner dit nu toch te moeten doen.

Pijler 2 en Pijler 3

De situatie verschilt slechts een beetje. Enschede stelde voor dat mensen die via een werkgever pensioen opgebouwd hebben (zogeheten ‘pijler 2 pensioen’) dat ‘opaten’ voordat ze een uitkering ontvangen. In Haarlem gaat het om een zzp’er die via een pensioenverzekering een bedrag van zo’n 12 000 euro heeft opgebouwd. Dat bedrag valt in ‘pijler 3’. En daar zit ‘m het verschil.

Landelijke regels
‘We kunnen op dit moment niet anders’, legt wethouder Joyce Langenacker (PvdA) van de gemeente Haarlem uit. ‘Deze polissen voor pensioen vallen onder de vermogenstoets, net zoals wanneer iemand bijvoorbeeld een eigen huis heeft. En daarvoor geldt dat mensen dat eerst moeten aanspreken voor er een bijstandsuitkering wordt verstrekt. Het zijn landelijke regels waar wij niet onderuit kunnen.’  

52 procent belasting

In Haarlem gaat het om een man die in de ICT werkzaam was, vaak via uitzendbureaus. In juni stapte hij naar de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Die werd geweigerd, omdat er sprake is van vermogen. Maar dat geld zit in een pensioenverzekering. Het gaat om ongeveer 12 duizend euro. Als dat bedrag eerder uitgekeerd wordt dan wanneer de man met pensioen gaat, is de kans groot dat 52 procent daarvan naar de belasting gaat. De ongeveer 6000 euro die dan overblijft, is vrijwel gelijk aan het maximumbedrag dat iemand aan eigen vermogen mag hebben. De kans is dus groot dat vlak hij meteen daarna wél in aanmerking komt voor bijstand.


Rechtsongelijkheid
Ook de plaatselijke D66-fractie heeft zich het lot van de man aangetrokken. ‘Wij hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college over deze zaak’, aldus Dilia Leitner. ‘Want we willen geen rechtsongelijkheid tussen iemand die in loondienst voor zijn pensioen heeft gespaard en iemand die niet in loondienst voor zijn pensioen heeft gespaard. En die rechtsongelijkheid is er nu wel.’ Bovendien wil D66 van de wethouder weten wat de mogelijkheden voor coulance is. ‘Want het is echt een schrijnend geval.’

Oog voor consequenties
Wethouder Langenacker  denkt niet dat er weinig ruimte voor coulance is voor het college. ‘Er is geen beleidsvrijheid op dit punt en dus geen ruimte voor maatwerk. Dat zouden we wel willen. We stimuleren als maatschappij flexibiliteit, ook op de arbeidsmarkt. Maar dan moet je wel oog hebben voor de consequenties.’ Staatssecretaris Klijnsma komt volgende week in Haarlem en Langenacker zal het probleem bij haar aankaarten. ‘Op dit moment heeft Klijnsma dit nog niet meegenomen, dus daar zal ik met haar over in gesprek gaan. Want dit moeten we niet willen.’

Wetsvoorstel
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat Klijnsma het probleem al langere tijd op het netvlies heeft en dat er binnenkort een wetsvoorstel naar de Kamer gaat waarin geregeld wordt dat zelfstandigen met een klein pensioen niet hun oudedagsvoorziening op hoeven te eten voor ze recht op bijstand hebben. ‘Het voorstel wordt op dit moment uitgewerkt’, meldt een voorlichter. Of daarin met terugwerkende kracht iets geregeld worden voor zaken zoals nu in Haarlem, kan ze niet zeggen. ‘Wel is het zo dat totdat de nieuwe wet door de Kamer is, de huidige regelgeving geldt.’

Aan het werk
En dus ziet het er naar uit dat de man in Haarlem zijn pensioen moet souperen. Tenzij hij binnenkort weer aan de slag kan. ‘Dat heeft prioriteit’, aldus wethouder Langenacker. ‘Ik heb gisteren weer met hem gesproken en we proberen hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door André Vonk op
Reactie op PEL:

Elke levensverzekering met vermogensvorming is afkoopbaar. Of het nu al dan niet lijfrente oud regiem is of kapitaalvorming (met vrijstelling in box 3of ) nieuw regiem maakt niet uit. De verzekeraar zal in ieder geval medewerking moeten verlenen. Oud regiem lijfrente (voor 14.10.1990 als koopsom of premie betalend tot 01.01.1992), dan wordt alleen de 52% aan loonheffing ingehouden. Bij nieuw regiem, dan wordt naast de loonheffing ook revisierente in rekening gebracht (bij kleine lijfrente tot € 4.242,- niet).

Lijkt me dat de Gemeente Haarlem gekeken heeft naar het fiscale regiem (of niet!), maar dat maakt volgens mij volgens de gehanteerde regelgeving in Haarlem ook niet uit!
Door secretaris PEL (secretaris) op
Citaat Lissa: Hef klopt niet helemaal. De 12000 dient niet meegenomen te worden in het vermogen, maar de afkoopwaarde. Over het vermogen moet redelijkerwijs beschikt kunnen worden. Als dit zijn enige vermogen is. Valt het wel mee. Vrijlating is dit jaar 5.850 euro. Als de man schulden heeft of n maand achterstand op de huur. Zit hij er al onder. Hier bij hou ik niet rekening met andere vermogensbestandsdelen."Einde citaat.

Reactie: in dergelijke zaak had ik betoogd dat inderdaad alleen de afkoopwaarde of desnoods het redds opgebouwde vermogen in de koopsompolis bij aanvang van de bijstand als vermogen gezien moest worden. Mooi niet dus: het eindkapitaal op de polis werd als "vermogen" gezien. "Onze" jurist gaat in beroep bij rechtbank: geen resultaat... Sommige rechts laten duidelijk blijken dat ze bijstandsgerechtigden als tweederangs volk zien, dat bleek wel tijdens de zitting.
Door secretaris PEL (secretaris) op
In welke vorm is deze pensioenverzekering aangegaan? Indien het gaat om een lijfrentepolis: Deze zijn bij de lijfrentepolis "nieuwe stijl" niet afkoopbaar. Zijn ze nog afgesloten onder het oude regime, dan waren ze afkoopbaar en moest je ze afkopen, wat, zoals hier ook geschetst, uitermate onvoordelig was. In een zaak voor de CrvB waarin iemand met een afkoopbare polis zich beklaagde over ongelijke behandeling t.o.v. mensen met nieuwe koopsompolissen, was de CrvB van mening dat het niet ging om ongelijke behandeling bij gelijke situaties, maar om ongelijke situaties. Als het zou gaan om een koopsompolis die niet afkoopbaar is, kan de soos op zijn kop gaan staan, maar niet afkoopbaar is niet afkoopbaar en de maatschappij behoeft niet op een afkoopverzoek (plus herberekening) in te gaan.
Door henk op
logisch: wachtgeld van wethouders en burgemeesters moet tocht ergens van betaald worden.......
Door André Vonk op
Er wordt hier gesproken over een derde pijler voorziening en het inhouden van belasting, dus een lijfrentevoorziening.
Afkoop betekent bij € 12.000,-, naast inhouding van 52% loonheffing ook nog eens 20% revisierente inhouden. Netto wordt dan 28% uitgekeerd en dat is slechts € 3.360,-. De 52% loonheffing wordt weer verrekent door de aangifte inkomstenbelasting en afhankelijk van het totale inkomen, kan er dus nog wat terugkomen.
Edoch, het uitgekeerde bedrag blijft direct onder de eigen vermogen toets bij bijstand (€ 5.850,- voor alleenstaande en € 11.700,- voor gezinnen).
Dus als de beste man geen ander vermogen heeft kan hij m.i. direct in aanmerking komen voor de bijstandsuitkering!
Door Lissa (consulent sociale zaken) op
Hef klopt niet helemaal. De 12000 dient niet meegenomen te worden in het vermogen, maar de afkoopwaarde. Over het vermogen moet redelijkerwijs beschikt kunnen worden. Als dit zijn enige vermogen is. Valt het wel mee. Vrijlating is dit jaar 5.850 euro. Als de man schulden heeft of n maand achterstand op de huur. Zit hij er al onder. Hier bij hou ik niet rekening met andere vermogensbestandsdelen.
Door hoekstra op
Zodra duidelijk wordt dat de bijstandswet enkele hardvochtige bepalingen kent bij een hardwerkende Nederlander is de bereidheid om 'er iets aan te doen' groot. Maar oh jee, als het gaat om bijstandsgerechtigden die wat meer aan het stereotype beeld voldoen; dan is er ineens veel minder medeleven en wordt gehamerd op regels, dat ze blij mogen zijn dat ze wat krijgen, dat het luie uitvreters zijn die maar gewoon aan het werk moeten gaan. Vermogen is vermogen, of het het nu een huis in Marokko is of een pensioenpolis.
Door S.Taal op
p.s.
het beste doet de man er aan door zo snel mogelijk een vaste baan te zoeken. Volgens een aantal politici, die van D66 en VVD voor op, zijn die er zeker als je je best maar doet en wil werken.....
Door S.Taal op
sorry, maar dit is toch geen vreemde zaak? Velen hebben een woekerpolis afgesloten in goed vertrouwen. Als deze tot uitkering komt dan wordt door de verzekeraar sowieso 52% ingehouden. Als later blijkt dat je inkomen lager is wordt dan kun je het verschil in percentage terug vragen. Veel mensen laten de uitkering in vaste maandbedragen overmaken (je krijgt dan elke maand een klein beetje van je eigen geld terug) maar ook dan gaat er veel ervan naar de belastingdienst. Het is niet voor niets een woekerpolis
.genoemd
Door Peter de Pagter op
Margot, bedankt voor het artikel. Mogelijk kan aan deze onverkwikkende situaties snel een eind gemaakt worden.