of 59232 LinkedIn

Gemeenteraad heeft nauwelijks invloed op zorgtaken

Door de nieuwe zorgtaken die gemeenten sinds 1 januari hebben overgenomen van het Rijk, zijn veel nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan: 264 in totaal.
9 reacties

Door de nieuwe zorgtaken die gemeenten sinds 1 januari hebben overgenomen van het Rijk, is een wirwar aan nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan: 264 in totaal. Gemeenteraden kunnen er nauwelijks invloed op uitoefenen. Dat constateert de Volkskrant uit eigen onderzoek.

Wethouders maken de dienst uit
‘Iedere aanpassing die wij zouden willen aanbrengen in de afspraken zou dan ook weer door twintig andere gemeenteraden moeten worden goedgekeurd’, verwoordt raadslid Wil van Pinxteren (VVD) uit het Brabantse Haaren het probleem donderdag in de krant. De wethouders van samenwerkende gemeenten maken in de praktijk de dienst uit. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Herman op
Het argument van de PvdA dat er iets aan de zorg moest gebeuren vanwege de uit de hand gelopen bureaucratie is dus grote nonsens! Het wordt enkel maar erger!!
Door Jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Goh, is dat toeval ? Dat is toch in het belang van de zorgverzekeraars. 'Bij gebrek aan interesse van betrokkenen is per 1 januari 2015 de lokale democratie afgeschaft'. Voor vragen over de democratie, belt u met ons callcentrum, de kosten bedragen € 0,45 per minuut.... Zo kennen we tegenwoordig de overheid toch ?
Door Ab (Beleidsmedewerker) op
Werkelijk ongelooflijk dat men er nu pas achter komt dat fusies van gemeenten in verband met de decentralisaties nutteloos zijn geweest. En dat de nieuwe taken in kleine gemeenten beter tot hun recht komen dan in grote.
Door Piet (Beleidsmedewerker) op
Het gaat er natuurlijk niet primair om of de gemeenteraad invloed kan uitoefenen. Het belang van de burgers staat voorop. Als de zorgtaken goed worden uitgeoefend, is er niets aan de hand. Een beetje afstand tot de Raad kan misschien zelfs goed uitpakken, maar dat is een aanname. Fusie van gemeentenis volstrekt geen optie. Fusies die met deze achterliggende gedachte zijn uitgevoerd, zijn een aanfluiting. Mogelijk komen, wat ik zo nogal eens hoor van direct betrokkenen rond de nieuwe taken, juist de uitvoeringstaken beter tot hun recht bij kleine gemeenten in plaats van grote. Dat pleit juist voor schaalverkleining.
Door Jan op
@Wiersma. Grote gemeenten zijn per definitie ondemocratische en bureaucratische gedrochten. Dat pleit dus niet voor fusie. Bovendien zitten grote gemeenten toch in Gemeenschappelijke Regelingen..
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is al jaren bekend dat gemeenschappelijke regelingen ondemocratische en bureaucratische gedrochten zijn. Dat pleit er voor dat (kleinere) gemeenten zo spoedig mogelijk gaan fuseren. Trouwens er zijn veel meer bestuurlijke fusies nodig om de tijd 'van paard en wagen' achter ons te laten.
Door Rob kroon op
Wat een open deur! Is toch inherent aan gemeenschappelijke regelingen (GR). Toch grappig dat de minister van BZK dit een verlengstuk van lokaalbestuur noemt... We hebben in nederland ondertussen zoveel verschillende GR's met steeds weer andere grenzen. Deze zijn zonder uitzondering democratisch gezien ondingen. Schaalvergroting helpt ook niet want ook +100.000 steden zitten in een veelfout van GRs.
Door Jur Mellies (politiek geïnteresseerd burger) op
Daarom begrijp ik nog steeds niet goed waarom de regie én de uitvoering bij de gemeenten zijn komen te liggen. Waarom de regie over deze complexe materie niet gelijk bij de provincie neerleggen en de uitvoering bij gemeenten? Overheid klaagt al jaren over te weinig bestuurskracht bij vooral de kleinere gemeenten. Dus regie van omvangrijke beleidsvelden als de 3D's bij de provincie, uitvoering bij de gemeenten, en daarmee ook geen noodzaak meer tot gemeentelijke herindelingen.
Door johannes (ambtenaar) op
Dat is maar goed ook dat de wethouders de dienst uit maken. Besluitvormingsprocessen binnen de gemeente duren al een eeuwigheid.