of 59232 LinkedIn

Gemeenten willen pilot voor nieuwe zorgstructuur

De nieuwe zorgstructuur moet erin voorzien dat er goede, passende zorg komt die dichtbij en toekomstbestendig is en de kwaliteit van leven in Noordoost-Friesland op peil houdt.

Acht gemeenten in Noordoost-Friesland willen samen met een aantal zorgpartijen een pilot starten voor een ‘toekomstbestendige zorgstructuur in krimpgebieden’. De pilot is nodig omdat steeds meer zorg uit krimpgebieden verdwijnt.

Leefbaarheid

Aanleiding voor de pilot is het faillissement van Zorggroep Pasana (ouderenzorg en ziekenhuis De Sionsberg). Dit faillissement, waarbij zo’n 250 mensen waarschijnlijk hun baan verliezen, raakt de regio sterk. De ouderenzorg maakt wellicht een doorstart, maar de ziekenhuiszorg verdwijnt grotendeels. Hierdoor de leefbaarheid aangetast. Door een andere zorgstructuur in te richten moet die leefbaarheid verbeterd worden. Omdat dit niet alleen voor Noordoost-Friesland geldt, wil de regio met een pilot zien of het een voorbeeld kan worden voor andere regio’s.

 

Meer aandacht voor generalistische zorg
Volgens de gemeenten focust de Haagse politiek te eenzijdig op ‘aandoeningsgerichte specialisatie’ en concentratie van ziekenhuiszorg. Ze vinden dat parallel daaraan meer aandacht nodig is voor generalistische zorg in gebieden van krimp en vergrijzing. Veel inwoners in plattelandsgebieden met krimp hebben een relatief lage sociaal economische status, een lage levensverwachting en beperkte mobiliteit. Daarom wil de regio focussen op ouderenzorg, laagcomplexe zorg dichtbij, spoedzorg en een eerste hulppost.


Niet passend en uiteindelijk duur
Voor de inwoners van die gebieden schiet het huidige eenzijdige beleid tekort. Zeker oudere mensen hebben vaak te maken met - een combinatie van - klachten. Zij zijn niet gebaat bij verder reizen naar een ziekenhuis waarin ze vanuit een specialistische benadering door verschillende specialisten het medisch circuit in worden gejaagd. Dat is geen passende en uiteindelijk ook een heel dure vorm van ziekenhuiszorg. Met het wegvallen van een klein ziekenhuis zijn mensen voornamelijk aangewezen op huisartsen, wat niet voldoende is.


Aanbevelingen uit evaluatierapport
De nieuwe zorgstructuur moet erin voorzien dat er goede, passende zorg komt die dichtbij en toekomstbestendig is en de kwaliteit van leven in Noordoost-Friesland op peil houdt. Volgens de gemeenten sluit het opzetten van een nieuwe zorgstructuur naadloos aan bij de aanbevelingen uit het evaluatierapport krimp dat in januari in de tweede Kamer wordt behandeld. Om de pilot te financieren zou het geld dat tot nu toe uitgetrokken werd voor het openhouden van het kleine ziekenhuis ingezet kunnen worden. De betrokken gemeenten hebben een petitie over de pilot onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.F.Willems (raadspensionaris) op
Van Velzen, dat zou allemaal geregeld worden met de WVG1983 maar Lubbers c.s hebben deze wet vroegtijdig de nek omgedraaid, de gemeenten treft dus geen blaam.
Door Jaap van Velzen (adviseur) op
Een duidelijk signaal. Wat ik wel belangrijk vind is om de vraag om een nieuwe zorgpilot te verbinden aan een goed preventiebeleid. Daarin falen de meeste gemeenten nog steeds jammerlijk. Geen klachten betekent tevreden burgers. Niet dus. Zo worden de oorzaken van de zorgvragen ook niet aangepakt. Denk aan het ontbreken van een netwerk, vervoersproblemen, eenzaamheid en immobiliteit.