of 59232 LinkedIn

Gemeenten noemen het anders maar bedoelen hetzelfde

De inspectie SZW doet een poging om alle instrumenten die met werken naast een uitkering te maken hebben te standaardiseren. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten het vaak over andere namen hebben maar hetzelfde bedoelen en andersom.

De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt de manier waarop gemeenten werklozen laten werken met behoud van een uitkering. De conclusie is dat er veel verwarring bestaat over de instrumenten en de mogelijkheden die een gemeente heeft. En dat staat samenwerking met andere gemeenten in de weg.

Diversiteit aan namen
‘Gemeenten zijn vrij, binnen de kaders van de wet, bijstandsgerechtigden te laten werken met behoud van uitkering. Dit doen gemeenten dan ook op grote schaal en met een grote diversiteit aan vormen en namen,’ aldus de inspectie. Instrumenten met dezelfde naam kunnen daarbij behoorlijk verschillend zijn. Andersom geldt het overigens ook. Er bestaan veel verschillende benamingen voor vrijwel dezelfde voorzieningen.’

Tegenprestatie
Overigens bestaat er een groot verschil tussen werken met behoud van uitkering en het leveren van een tegenprestatie. ‘De tegenprestatie wijkt af in de zin dat het niet hoeft te leiden tot een grotere kans op betaald werk voor de uitkeringsgerechtigde. Maar de activiteiten moeten wel beperkt zijn in omvang en duur, en maatschappelijk nuttig zijn,’ aldus de inspectie.

Verschiil en overeenkomst
De inspectie geeft een voorbeeld: ‘Een gemeente heeft wel eens uitkeringsgerechtigden stembiljetten laten rondbrengen als tegenprestatie. Daarbij doet de uitkeringsgerechtigde enige werkervaring op. Een andere gemeente laat diegene gemeentegidsen bezorgen, maar beschouwt dit als onderdeel van een werkervaringsplaats.’

Op een rij
De inspectie heeft nu alle instrumenten en mogelijkheden op een rij gezet. Gemeenten kunnen  nu onderling beter communiceren wanneer ze over bijvoorbeeld tegenprestatie, werkervaringsplaatsen, proefplaatsing of participatieplaatsen hebben.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Everse (Senior technisch medewerker bouwzaken ) op
Ik ben het met de heer Blokhuizen eens.
Gemeentes komen in hun correspondentie aan bijstand en IOAW mensen heel vaak bedreigend en intimiderend over!
Er is veel leed onder uitkeringsgerechtigden hierdoor!
Door Alfred Blokhuizen op
Dus gemeenten maken dus bezorgers werkloos. Want gemeentegidsen rondbrengen is gewoon werk dat door professionele bedrijven werd gedaan. Typisch verdringing dus.

De afspraak dat dat niet zou gebeuren? Het gebeurt wel dus! Ik vind dat absoluut niet kunnen en rieken naar uitbuiting. Van boekjes huis aan huis bezorgen doe je echt geen werkervaring op. Daar is wel wat meer voor nodig. En dat weten die wethouders echt wel. Het is dus gewoon een budgettaire aangelegenheid. Als ze nu gewoon het bijpassende loon betalen aan de uitkeringsgerechtigden zou het nog een beetje geloofwaardig zijn. Nu is het gewoon verdringing en prijsdumping.