of 59232 LinkedIn

'Gemeenten moeten mogelijk maken dat we meedoen'

Mensen met een beperking en chronisch zieken willen dat gemeenten ruimte hebben om hen te ondersteunen, maatwerk kunnen leveren en keuzevrijheid. Dat staat in een top 10 van aanbevelingen.

Rapporten en beleidsnota's genoeg over hoe gemeenten met 'mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt' moeten omgaan. Maar hoe willen chronisch zieken en mensen met een beperking dat de gemeente met hen omgaat? Gemeenten moeten het mogelijk maken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, zo bleek tijdens het Ik doe weer mee!- Congres.

Mee blijven doen
Zo'n 150 mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of met diverse functiebeperkingen debatteerden over de vraag wat ervoor nodig is om te zorgen dat ze mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij als gemeenten op 1 januari verantwoordelijk worden voor zorg en werk. Het resulteerde in tien aanbevelingen. Duidelijke informatie en het mogelijk maken van participatie zijn de rode draden in de aanbevelingen.

De aanbevelingen:

- Zo snel mogelijk duidelijke informatie over de voorzieningen waar we op kunnen rekenen en over de procedures en voorwaarden die daarbij horen
-
Voldoende kansen op de arbeidsmarkt en positieve prikkels, zodat een betaalde baan ook bereikbaar en lonend is.
-
Mogelijkheden voor aanpassingen op de werkplek en ondersteuning van werkgevers.
- De overgang van school naar werk versoepelen.
-
Vrijwilligerswerk stimuleren en belonen en zinvolle passende dagbesteding beschikbaar hebben voor mensen voor wie geen betaald werk beschikbaar of mogelijk is.
-
Mantelzorgers en vrijwilligers actief ondersteunen en daar waar nodig ontlasten.
- Vroegtijdig betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling van beleid en de evaluatie daarvan.
-
Eigen regie en keuzevrijheid realiseren op alle onderdelen van zorg, maatschappelijke ondersteuning en welzijn.
Kijken naar de totale situatie van de doelgroep (wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd, inkomen en zorg) als het gesprek gevoerd wordt over wat nodig is.
-
Professionals (ondersteuners en zorgverleners) beschikbaar hebben die verstand hebben van onze beperkingen en de gevolgen daarvan voor ons dagelijks leven. De beperkingen zijn heel verschillend en vragen om specifieke expertise.

Gesprek
De deelnemers aan het congres, dat door MEE en Ieder(in) georganiseerd was, gaan over deze punten vanaf nu in gesprek met raadsleden, wethouders en beleidsmakers in hun gemeente.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hoewel er streng naar de toegang moet worden gekeken, moet de overheid het meedoen voor bepaalde categorieën inderdaad mogelijk blijven maken.