of 59232 LinkedIn

Gemeenten krijgen 225 miljoen minder voor Wwb

Vanaf volgend jaar geldt een nieuw verdeelmodel dat rekening moet houden met lokale economie.

Gemeenten krijgen in 2015 in totaal bijna 225 miljoen minder van het rijk voor het verstrekken van uitkeringen dan in 2014. Dat blijkt uit de cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kindregelingen
In totaal krijgen gemeenten in 2015 5.512 miljoen euro. Over 2014 was dat nog 5.736 miljoen. De daling zit 'm vooral in beleidswijzigingen die in 2015 plaatsvinden, zoals de Wet hervorming kindregelingen en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Hierdoor is de verwachting dat het bedrag dat aan bijstandsuitkeringen wordt uitgegeven daalt. Het gaat overigens om een voorlopig budget voor 2015 dat nog aangepast kan worden als er veel meer of minder mensen in de bijstand terechtkomen dan verwacht. Ook de effecten van de economie en het rijksbeleid kunnen zorgen voor aanpassingen van het voorlopige budget.


Nieuw verdeelmodel
Volgend jaar wordt het totale budget op een nieuwe manier verdeeld onder gemeenten. Vanaf dan geldt het door het SCP ontwikkelde ‘multiniveau-model’. Dat model moet beter dan voorheen rekeninghouden met objectieve kenmerken die van belang zijn bij het bepalen van het risico om in de bijstand te komen, zoals de type huishoudens in een gemeente (bijvoorbeeld het aantal alleenstaande ouders), het aantal koop- en huurwoningen en de leeftijd en de opleiding van bewoners. Ook wordt rekening gehouden met de regionale arbeidsmarktsituatie van een gemeente.


Vertrouwen
Vergeleken met het voorgaande jaar is er een toegenomen aantal gemeenten waarvan het budget met meer dan 10% stijgt. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW, PvdA) in een brief aan de Kamer. Het aantal gemeenten met een budget dat met meer dan 5% afneemt is vergelijkbaar met eerdere jaren. Deze cijfers geven Klijnsma vertrouwen in de nieuwe manier van budgetverdeling.  Veel gemeenten die in 2013 een overschot op het budget hadden, krijgen in 2015 minder geld. Tegelijkertijd krijgen veel gemeenten die een tekort hadden nu extra geld. ‘Daarmee is het model over het algemeen ook voor kwetsbare gemeenten en regio’s een verbetering’, schrijft Klijnsma.

MAU en IAU verdwijnen
Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten geen aanspraak meer maken op aanvullende uitkeringen als de IAU en de MAU. In plaats daarvan komt Klijnsma met een nieuw ‘vangnet’. Hoe dat vangnet eruit gaat zien, wordt uitgewerkt in overleg met de VNG, Divosa, enkele gemeenten en de Raad voor de financiële verhoudingen. Gemeenten aan wie een meerderjarige uitkering (MAU) was toegezegd die voortijdig wordt beëindigd, zullen er niet op achteruitgaan, belooft Klijnsma.

Klik hier voor de voorlopige budgetten per gemeente. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jar engels (geen) op
Assoos zijn hetbin den haag alleen uitkerings gerechtigde worden gepakt zij in den haag komen niks tekort iedereen moet gaan stelen als ik straks niet meer vrond kom word ik crimineel daar vraagt men toch om 1 kind word18 en krijgt wajong en hheeft werk erbij dan moeten ze ook menssen die zijn afgekeurd en kinderen thuis hebben met uitkering ook laten inleveren enbook menssen die werken nee dat doen ze niet dan gasn die heren aan de eigen beurs j ik heb nog 4kinderen fhuis 1 met ziekte van douwn