of 59232 LinkedIn

FNV: Nu al massaal ontslag door decentralisatie zorg

De vakbond FNV telt al 25.000 ontslagen in de zorg als gevolg van de decentralisaties.

De vakbond FNV spreekt van een ‘oneindige golf aan ontslagen in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de huishoudelijke zorg. De ‘ontslagenteller’ die de FNV bijhoudt – en die op 10 september wordt gepresenteerd - staat inmiddels op 25.000.

Snel ingrijpen
FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Het einde is nog lang niet in zicht. Iedere week komen er meer alarmerende berichten bij.’ De FNV vindt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de ontslagen. ‘We moeten de noodzakelijke zorg en werkgelegenheid behouden voor de mensen die in de zorg werken en voor de mensen die er gebruik van maken. Het kabinet moet nu snel ingrijpen.’
 

Referendum
De FNV is nog in gesprek met het kabinet over de voorstellen om de werkloosheid te bestrijden die CNV en FNV samen hebben gepresenteerd in het Banenplan. Heerts: ‘Als het kabinet geen maatregelen neemt om de desastreuze effecten van de enorme bezuinigingen in de zorg aan te passen, gaan we mogelijk een referendum organiseren. De zorg gaat iedereen aan, de mensen die er in werken en de mensen die er gebruik van maken. Een referendum over zo'n belangrijk onderwerp waarin zoveel misgaat is niet meer dan logisch.’

Drama in de regio
Het kabinet bezuinigt met name op de langdurige zorg. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt daarbij op 1 januari overgeheveld naar gemeenten. Heerts: Het wordt een drama in de regio. De gemeenten hebben al laten weten dat ze fors geld weghalen bij de zorg. Kijk alleen al naar het oosten van ons land. Steenwijk, Urk, Deventer, Zwolle. 1500 mensen die hun werk kwijtraken. Bij Carinova willen ze net als bij Sensire even 1000 mensen zogenaamd 'preventief' ontslaan, dat mag natuurlijk niet. En het worden er nog veel meer. Dit moeten we niet willen in Nederland. Gemeentes en wethouders dragen in deze duidelijk een verantwoordelijkheid, ze moeten voorkomen dat de zorg een aalmoes wordt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De bezuinigingen in de sociale - en zorgsector hebben niet in de laatste plaats te maken met de volstrekt uit de hand gelopen royale voorzieningen voor o.a. kinderopvang en langdurige hulp voor veel te veel mensen. Met name de PvdA heeft zich hieraan bezondigd. Het huidige kabinet gooit er nog een schepje bovenop met de veel te trage invoering van de 3 D - operatie (decentralisaties) en het daaraan gerelateerde streven naar meer marktwerking onder de door de gemeenten in te schakelen professionele instellingen. Niemand kan van de professionele instellingen verwachten dat zij - gelet op de huidige risico's - werknemers in dienst houden tot zijzelf failliet gaan. Het zou verstandiger van de betrokken Overheden en vakbeweging zijn om het streven naar marktwerking wat te temperen en over een langere periode uit te smeren. Het lijkt me niet zo moeilijk om daar betere afspraken over te maken.
Door Jan op
Iedere oudere of andere zorgbehoevende, dan wel zorgverlener die bij de komende verkiezingen nog op VVD, PvdA, D66, CU of SGP stemt heeft het aan zichzelf te danken dat dan deze vreselijke en mensonwaardige bezuinigingen zullen voortduren. En verwacht van het CDA trouwens ook niet veel, want die werken aan alles mee om maar weer in de regering te komen.
Door j v esch op
De Heer Heerts heeft boter op zijn hoofd, hij is degene die een sociaal akkoord met deze regering heeft gesloten, toen was al bekend dat er zo'n 80.000 mensen aan de kant komen te staan in de zorg. Dit werd ook beaamt door mevr. v.d. Brenk abva-kabo.
Maar Heerts moest voorzitter worden, omdat hij de regering wel even zou helpen. Om nu te klagen, is wel erg hypocriet. Het zou de bonden sieren als ze vanaf nu eens echt voor hun mensen opkomen, en niet akkoord gaan met slechte sociale plannen, waarmee werknemers met een kluitje in het riet worden gestuurd.
Door jeroen (ZZP'er) op
Client (87jr) tegen zorgverlener:' slaap je nog wel goed'
Zorgverlener:' ik zie het wel, voorlopig heb ik mijn baan nog'
Client:' levert het management ook in, dat vind ik wel zo eerlijk'
Zorgverlener:'Nee natuurlijk niet, wij hadden een interim-manager maar die is na drie maanden (!) onvoldoende presteren, vertrokken met een premie van 175.000 euro'.
Client is ontdaan en zegt:' wij hebben dit land na de oorlog opgebouwd door hard te werken en solidair te zijn.
Zorgverlener:' Tegenwoordig is niet solidair zijn maar zelfredzaamheid erg belangrijk'.
Client:' Zo kan een samenleving toch niet functioneren, daar komt oorlog van en dat willen wij nooit meer'.
Door Het is te laat (met schaamrood gemeenteambtenaar) op
Het is te laat. Nederland, sowieso inmiddels een bananenrepubliek geworden, is op weg naar een nog grotere tegenstelling tussen arm en rijk. Er is geen geld meer voor de zorg omdat deze te duur is. Het wordt duur gemaakt, door ook in de zorg topsalarissen te geven aan managers die zich alleen maar bezighouden met bureaucratie. VVD / D'66 geven liever geld uit aan vliegtuigen, tanks, dure vertrekpremies, ontwikkelingsgeld dan aan de eigen inwoner ..de mens. De tegenstelling wordt zo groot dat dit conflicten zal gaan opleveren. Kom niet aan de deur voor het goede doel, maar gaat dat maar halen bij die die miljoenen aan vermogen hebben. Het kapitaal zit bij een paar mensen.
Door Ton Sonneveldt op
Al vanaf het Regeerakkoord van dit Kabinet is duidelijk dat de huidige regering vindt dat mensen die soms relatief eenvoudige, maar noodzakelijke langdurige zorg niet zelf kunnen betalen te veel – nu nog verzekerde - zorg claimen. Daarom is een groot deel van de AWBZ verzekerde zorg die mensen nu nog krijgen op basis van objectieve indicatiestelling overgeheveld naar de Wmo 2015 waarin de gemeente op basis van een “keukentafelgesprek” mensen de gunst kan verlenen om voor hen noodzakelijke zorg te krijgen.
Goed opgeleide zorgverleners zijn duurder dan niet opgeleide, maar onder druk inzetbare familie, vrienden of buren. Of - als die er niet zijn - mensen die via ZZP-constructies (geen WW, geen pensioen, geen ziekengeld, geen bijscholing, etc.) tegen een bodemprijs door gemeenten worden ingehuurd.
Dit gevolg was gewenst door alle - ook de zgn. progressieve - fracties die deze massale bezuiniging zo van harte steunen. Ook de bonden hadden dit eerder kunnen zien aankomen. Goed dat ze nu aan de bel trekken, maar het Kabinet zal zeggen dat het nu de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke gemeente is en de gemeenten zullen naar de Rijksbezuinigingen wijzen. De bestuurders aan beide kanten wassen hun handen in onschuld; zorgvragers en goed opgeleide hulpverleners betalen hier de rekening.
Omdat VVD, PvdA en D66 dit eufemistisch "modernisering en transformatie van de zorg” en “de nieuwe participatiesamenleving” noemen. Op naar de verkiezingen van 2015.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Helaas heeft de FNV zelf jarenlang zitten slapen en hebben vakbondsvertegenwoordigers met hun ellebogen zitten werken om ergens in de zorg een managementfunctie te krijgen. Geldgebrek is in feite onzin, want bij sommige instellingen gaat bijna de helft van het budget op aan het almaar uitdijende leger managers die steeds meer protocollen bedenken om het leven minder aangenaam te maken. En zorgverleners mogen werken voor onder het minimumloon. Het is te hopen dat veel medewerkers in de zorg voor zich zelf beginnen en als kleine zelfstandigen een alternatief gaan bieden voor een door en door ziek systeem.
Door johannes (ambtenaar) op
Helaas is dit een van de gevolgen van de zogenaamde decentralisaties. De zorg moet goedkoper. Dit gebeurd over de ruggen van de mensen die de zorg juist hard nodig hebben. Mensen die de zorg kunnen betalen zijn goed af. Kan je de zorg niet zelf betalen dan volgt een zogenaamd keukentafelgesprek, familie, vrienden, de buurman of buurvrouw kunnen misschien ook nog iets doen. Lukt het niet dan is het maar te hopen dat de gemeente waar je woont alles goed geregeld heeft. En wat de bonden betreft jullie hadden van te voren beter moeten opletten en niet achteraf gaan zeuren als het al te laat is. Over een paar jaar zal er worden gezegd wat een klote beleid het is geweest.
Door Gefrustreerde kleine werkgever in de zorg (Werkgever) op
Als kleine zelfstandige jarenlang zo goed mogelijke zorg tegen zo laag mogelijk tarief geleverd. Nu kortingen on het budget, die het al moeilijk maken, zonder naar andere aspecten te kijken en twee maanden salaris en sociale lasten voorschieten. Dit geldt niet voor de grote organisaties met een buffer. Mijn personeel is het dupe wil ik overleven als organisatie.