of 59250 LinkedIn

Extraatje voor ondersteuning vrijwilligers

Voor de ondersteuning van vrijwilligers in gemeenten trekt het kabinet 1,4 miljoen euro extra uit. De huishoudelijke hulp toelage (HHT) wordt niet verlengd. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor de ondersteuning van vrijwilligers in gemeenten trekt het kabinet 1,4 miljoen euro extra uit. Voor het oplossen van knelpunten in de jeugdzorg (woonplaatsbeginsel) wordt geen extra geld uitgetrokken. Ter compensatie van getroffen gemeenten wordt 20 miljoen euro uit het macrobudget Jeugdwet een jaar naar voren gehaald. De huishoudelijke hulp toelage (HHT) wordt niet verlengd. Wel wordt er iets meer aan uitgegeven (totaal 79,5 miljoen euro) dan aanvankelijk begroot.

Intramurale instellingen

Dat blijkt uit de dinsdag verschenen begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Afhankelijk van de claims van gemeenten komt er voor 2015 maximaal 20 miljoen beschikbaar. Diverse gemeenten komen niet uit met hun jeugdzorgbudget omdat ze last hebben van het zogeheten woonplaatsbeginsel. Het gaat om gemeenten met veel intramurale instellingen binnen de gemeentegrenzen. Zij zijn wel verantwoordelijk voor de zorg van de jongeren, en de daarmee gepaard gaande kosten, maar krijgen er geen geld voor. Dat gaat naar de gemeenten waar het kind staat ingeschreven. ‘Vanaf 2016 wordt deze situatie opgelost met de invoering van het objectief verdeelmodel’, aldus de VWS-begroting.


Programma vrijwilligers

De 1,4 miljoen euro extra voor ondersteuning vrijwilligers wordt over drie jaar uitgesmeerd. Er komt een speciaal programma voor, onder de vlag van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) en het Landelijk Overleg Vrijwilligers in de Zorg (LOVZ).


Verminderen regeldruk

De begroting bevat geen schokkend nieuws voor gemeenten. Al eerder was bekend dat er extra geld (20 miljoen) wordt vrijgemaakt om de ellende met de persoonsgebonden budgetten (pgb) op te lossen. Voor de uitvoering van de Wmo2015 en de Jeugdzorg wordt geen extra geld vrijgemaakt, om bijvoorbeeld de kortingen op de budgetten te temporiseren. Dat was (is) een wens van gemeenten. De komende tijd wil het kabinet met name inzetten op het verminderen van de regeldruk. Het is tijd voor een ‘forse extra inspanning om de bureaucratie in de zorg terug te dringen’. Daarbij wordt gedacht slimmer samenwerken, standaardiseren van formulieren, vereenvoudiging of schrappen van regels.


Vernieuwing

De opdracht aan gemeenten is vooral het doorzetten van de ‘noodzakelijke vernieuwing’. De samenhang tussen publieke gezondheid en jeugd, langdurige zorg, ondersteuning en participatie moet worden vormgegeven en anders aangepakt. De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars moet beter, om zowel de zorgkosten te beteugelen als de zorg voor kwetsbare groepen te verbeteren. Daarbij benadrukt het ministerie dat voor goede ondersteuning van jongeren een passende verbinding tussen zorg en onderwijs noodzakelijk is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hc.verschut (WMO raadslid namens de mantelzorgers) op
Hoe zit het met de vergoeding voor de mantelzorgers die 1 maal per jaar door het SVB gegeven werd en nu mogen de gemeentes beslissen maar de mantelzorgers horen of zien niets in amsterdam
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dat geld heeft bij voorbaat al een label:

´Er komt een speciaal programma voor, onder de vlag van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) en het Landelijk Overleg Vrijwilligers in de Zorg (LOVZ).´

Het NOV heeft 300 leden.Vrijwel allemaal koepels met grote betaalde staven. Dat geld is allang uitgegeven.
Door Sjaak (medewerker AO/IB) op
€ 10.000 moet natuurlijk € 1.000 zijn !
Door Annemiek (ICmedewerker) op
22.000 moet natuurlijk zijn 55.000
Door Annemiek (IC medewerker) op
Extraatje voor vrijwilligers. 1,4 miljoen over 3 jaar. Er zijn ruim 2 miljoen vrijwilligers. Die krijgen dus maar liefst € 0,33 per jaar. LOL! En dan heb ik de overheadkosten nog niet eens in mindering gebracht. Conclusie: vrijwilligers krijgen een dooie mus. Zijn ze in goed gezelschap van mantelzorgers, ouderen, chronisch zieken en uitkeringsontvangers. Deze feestbegroting is alleen feest voor de rijken. Lui tussen 22.000 en 65.000 hoeven over de bovenste 10.000 geen 52% maar nog slechts 42% belasting te betalen. Cadeautje van € 10000,- per persoon. Maar ja, die zullen het wel het hardste nodig hebben... Bevordering van de werkgelegenheid.. Ja, ja. De werkgelegenheid dus van zwaar onderbetaalde poetshulpen, kindermeisjes en Filipijnse au pairs, zeker. Is nou eindelijk duidelijk welke agenda dit kabinet heeft? Kunnen we nou volgend jaar voor de verandering eens op echte mensen stemmen?
Door S. Ter op
De grote kop bovenaan dit artikel is behoorlijk fout. Waar hier aan gerefereerd wordt is een extraaTJE uitgesmeerd over drie jaren....àls de vrijwilliger al aan vele voorwaarden voldoet. Deze zijn er namelijk meer dan redelijk is.Teveel voorwaarden zie ik voorbijkomen bij alle huidige aanvragen voor tegemoetkoming.Gemeenten zijn hierin erg handig geworden. Nutteloos is de volgende stap om naar een Commissie van Bezwaar te gaan.Paar maal ervaren dat deze op de hand lijkt van de gemeente, door hun eisen aan de betreffende gemeente in het uiteindelijke advies volledig te negeren.Ermee naar de rechter is onmogelijk geworden voor de lagere inkomens doordat het vaak om bedragen gaat < €500,=.
Het aalmoesje zal amper bij bedoelde vrijwilligers terechtkomen maar eerder in een ander potje. Ten gemeentehuize welteverstaan. Foute kop boven het artikel wat mij betreft !