of 59232 LinkedIn

Divosa pleit voor aanpassing doelgroepregister

Mensen die na een proefplaatsing een baan krijgen, zouden ook in het register opgenomen moeten worden, aldus de vereniging van sociale diensten.

Mensen die na een proefplaatsing een baan kunnen krijgen en bij wie objectief is vastgesteld dat zij op die werkplek een loonwaarde onder het minimumloon hebben, moeten automatisch toegelaten worden tot het doelgroepregister. Dat bepleit Divosa, de vereniging voor sociale diensten.

Loopt niet goed
Volgens Divosa belemmert de manier waarop de toegang tot het doelgroepregister nu is georganiseerd werkgevers en gemeenten om de 125 duizend garantiebanen voor arbeidsbeperkten waar te maken. Divosa baseert zich  op gesprekken met leden en werkgevers. Het doelgroepenregister moet gevuld worden met mensen die een wajong of wsw-indicatie hebben. Daarnaast moeten mensen met een bijstanduitkering door het UWV beoordeeld worden. Dat laatste loopt nog niet goed, er worden te weinig mensen aangemeld voor zo’n keuring, bleek onlangs.

 
Verwarring

Divosa-voorzitter René Paas signaleert dat er verwarring bestaat over de omschrijving ‘mensen die het wettelijk minimumloon (WML) niet kunnen verdienen’. UWV, die de toelatingstoets voor het doelgroepregister uitvoert, hanteert een theoretische benadering gebaseerd op drempelfuncties. Gemeenten en werkgevers gaan echter uit van de loonwaarde op de werkvloer. ‘Voor een werkgever is het niet relevant of iemand theoretisch bezien als dekbeddenafbiester het minimumloon kan verdienen. Een werkgever kijkt of iemand past op die ene specifieke werkplek’, aldus Paas. ‘Willen we het voor werkgevers mogelijk maken om de beloofde 100 duizend banen waar te maken, dan zullen we moeten uitgaan van hun kijk op de wereld.’

 
Meetsysteem

Veel banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komen tot stand na proefplaatsingen, aldus Divosa. Maar definitieve banen, die ook meetellen voor het aantal te realiseren garantiebanen, worden geteld als iemand uit het doelgroepenregister geplaatst is. Divosa wil daarom de mensen die aan het werk kunnen na een proefplaatsing opnemen in dat register. Met behulp van een gevalideerd meetsysteem voor de loonwaarde zou vast moeten komen te staan welk percentage van het minimumloon iemand kan verdienen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door harry haddering (voorzitter tooon) op
Hoewel ik niet graag in een hokje wordt geduwd, hoopte ik dat als het dan toch moet gebeuren, er een goed doelgroepregister zou komen waarin werkgevers contacten konden leggen met werkzoekenden met een arbeidshandicap.
Ik wil graag net als vele anderen mijn bijdrage leveren aan de maatschappij, zoals het ooit werd genoemd werken naar vermogen. Ondanks veel weerstand wordt het doelgroepregister een belangrijk element in de participatie en quotum wetgeving. De eerste signalen waren al niet erg positief, maar enkele tientallen registraties in de eerste maanden van dit jaar. In het afgelopen weekeinde, kwam dan ook de berichtgeving in de kranten dat het mogelijk wel eens snel gedaan kon zijn met het register.

Betekent dit nu dat de quotum wetgeving sneller zal worden ingevoerd? Ik weet het niet, maar ik ben ook geen jurist, maar het lijkt mij dat als een systeem niet goed werkt, waaruit uitkomsten moeten komen, waarop vervolgstappen worden gebaseerd dat het dan niet zo kan zijn dat werkgevers dan maar de boete moeten betalen als zij niet de juiste werkzoekende kunnen vinden met een arbeidshandicap.

Een andere vraag die ik heb en die ik zelf niet kan beantwoorden is de vraag waarom de term marktwerking normaal zo populair in Den Haag nu niet wordt toegepast. Afgelopen vrijdag sprak ik onder andere met Aart van der Gaag, hij is het boegbeeld voor de 100.000 banen binnen het bedrijfsleven voor mensen met een arbeidshandicap. Vanuit zijn andere functie als bestuurder van de overkoepelende organisatie van uitzendbureaus liet hij weten wat je eigenlijk altijd het dubbele aantal mensen nodig hebt om kans te maken op goede matches, en dat hij blij was met initiatieven vanuit de markt die eigenlijk hetzelfde kunnen betekenen als een instrument voor werkgever om mensen met een arbeidsbeperkingen in kaart te brengen en in contact te brengen met werkgevers.

Ik vraag me daarom oprecht af waarom er niet meer vanuit de politiek waar markt werking, vaak een toverwoord lijkt, niet meer wordt gekeken naar initiatieven zoals onbeperkt aan de slag. href="" target="_blank">http://www.onbeperktaandeslag.nl"> Ik mag het misschien niet zo noemen maar wij hebben een databank van mensen met mogelijkheden die werkt, ik zou het geen registeren willen noemen maar misschien kunnen wij bieden wat de politiek oorspronkelijk met het doelgroepregister voor ogen had en misschien nog wel meer.
Door Donders (mederwerker) op
De heer R Paas van DIVOSA is de waarheid al voorbij de wsw is per 01-01-2015 opgeheven en is opgegaan in de participatiewet.wat een kul verhaal van zon heerschap.zijn houding is gewoon triest !