of 59232 LinkedIn

Criteria voor schuldhulpverlening te streng

Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen. Dat komt door onder meer de zware criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverening. Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
6 reacties

Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen. Dat komt door onder meer de zware criteria waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverening, door strenge criteria die gemeenten daarvoor hanteren maar ook door het gedrag en de motivatie van de betrokken personen zelf.

Aanvraag individueel bekijken

Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht in samenwerking met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Voor het onderzoek zijn de beleidscriteria van 34 gemeenten onderzocht. Ook zijn schuldhulpverleners en schuldenaren ondervraagd. Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken), voor de microfoon van de NOS, moet iedereen die bij een gemeente aanklopt individueel worden bekeken. Klijnsma adviseert mensen die niet geholpen worden naar de gemeenteraad of de ombudsman te stappen.

 

Uitsluitingscriteria

Volgens de onderzoekers hebben veel gemeenten de schuldhulpverlening de afgelopen jaren anders ingericht en hebben ze (tijdelijke) uitsluitingscriteria opgenomen. Zo worden mensen die geen inkomen hebben of ingeschreven zijn als zelfstandige bij de KvK uitgesloten. Ook mensen die een eerder beroep deden op schuldhulp of in een niet afgeronde scheiding zitten komen niet in aanmerking. Daarnaast zijn veel gemeenten ook gaan screenen op motivatie en vaardigheden.

 

Intensiever begeleiden

Geconcludeerd wordt in het rapport dat het beleid moet worden aangepast en dat schuldenaren intensiever moeten worden begeleid om hun motivatie om het traject vol te houden te vergroten. Uit cijfers van de NVVK over 2013 blijkt dat er in ons land toen 89.000 aanmeldingen waren voor schuldhulpverlening en in 2012 84.500. De gemiddelde schuld steeg in dat jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro.


Oneigenlijke gronden

Joke de Kock van de NVVK spreekt van oneigenlijke gronden waarop mensen worden uitgesloten van schuldhulp. Veel andere problemen komen volgens haar juist voort uit financiële problemen. Zo kunnen die juist weer problemen veroorzaken in het gezin of voor de gezondheid. Op de site van de NOS zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het de bedoeling is dat bij alle mensen die zich melden voor schuldhulp van geval tot geval bekeken wordt wat de gemeente kan doen. Of dat in de praktijk gebeurt, weet de VNG niet, aldus de NOS. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ilona (zelfstandig ondernemer vooheen ambtenaar shv) op
Dit is precies de reden waarom ik niet langer bij de gemeenten wil werken. Belangrijk daar is de wachtlijst en niet het traject op maat! Helaas is dit bij veel gemeenten de realiteit....
Door Joke (klantmanager) op
Wie heeft de wet bedacht en wie voert hem uit. Wij moeten strenger zijn aan de deur en als mensen niet meewerken moet ik het traject beëindigen. Dat is de wet die ik uitvoer en ik niet bedacht heb.
Door Jan op
Het zoveelste failliet van de alom doorgedrukte decentralisatie. Het wordt tijd voor landelijke verkiezingen!
Door de Goot op
Stuitend weer, die reactie van staatssecretaris Klijnsma. In plaats dat zij probeert het probleem aan te pakken, verwijst zij door naar ombudsman of gemeenteraad. Alsof die ook maar iets kunnen bijdragen aan een oplossing.
Nee, het rijk is zelf de veroorzaker. Nog geen 3 jaar beleden kregen de gemeenten deze taak op hun bordje. Voorzien met een uitgebreid stelsel van ge- en verboden, neergelegd in een wet. Maatwerk leveren was daardoor bij voorbaat al onmogelijk. En dan nu gemeenten verwijten maken ? Kilo's boter weer op het hoofd van Klijnsma.
Door Donders (mederwerker) op
De VNG is een gedateerde organisatie die zijn alleen maar bezig met personelijke belangen,en zijn totaal niet meer bezig wat er met de ingezetende van de gemeentes.de VNG kan niet eens een CAO voor de beperte medemens regelen.een trieste failliete organisatie.
Door hoekstra (adviseur) op
Onder het motto eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid, de overheid is geen geluksmachine en wie niet wil die zoekt het zelf maar uit is de lokale overheid er allen nog maar voor mensen die beantwoorden aan het mensbeeld van de 'andere overheid'. In de basis komt het er op neer dat de overheid is gaan vinden dat mensen die in de (financiele) ellende zitten dat aan zichzelf te danken hebben. Als je maar wil, dan is elk (persoonlijk) probleem te overwinnen; dat is het begin- en eindpunt van veel nieuw overheidsbeleid. Zelfs de sociaal democraten hebben deze extreem individualistische visie overgenomen en als uitgangspunt genomen voor beleid: blame the victum. Dat ontslaat vervolgens de overheid en de politiek van de verplichting om zich wél te bekommeren om de losers, buitenbeentjes, onverbeterlijke brokkenmakers en pechvogels. De overheid als laatste vangnet voor die groep is er niet meer omdat het bestaan van die groep niet gezien wordt als onvermijdelijk gevolg van onze maatschappelijk ordening maar als de optelsom van individuele en dus vermijdbare foute keuzes. De 'eigen schuld, dikke bult'-overheid.