of 59250 LinkedIn

Cliëntondersteuning Wmo onder de maat

De wettelijk verplichte onafhankelijke cliëntondersteuning voor de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt onvoldoende nageleefd. MEE Nederland pleit onder meer voor een publiekscampagne.

Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of een GGZ-problematiek zijn slecht in beeld bij gemeentelijke voorzieningen en sociale wijkteams. Hierdoor hebben zij geen toegang tot de noodzakelijke voorzieningen met isolement, uitval en overlast tot gevolg. Er geldt echter een wettelijke verplichting voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt onvoldoende nageleefd.

Publiekscampagne

Alle gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten daarom zo snel mogelijk actief bekend maken hoe zij deze onafhankelijke cliëntondersteuning regelen. Hierin moet staatssecretaris Van Rijn (VWS) een rol spelen. Dat schrijft MEE Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking pleit tevens voor een publiekscampagne. Woensdag debatteert de Kamer van 13 tot 17 uur over de Wmo, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de jeugdzorg.


Versterking zelfredzaamheid

Onafhankelijke cliëntondersteuning is bedoeld om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag, in de toegang tot voorzieningen en in de versterking van hun zelfredzaamheid en participatie, schrijft MEE Nederland. ‘Onze ervaring is echter dat mensen nog steeds niet goed zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en hun bijbehorende rechten.’


Geen verbetering

Meer dan acht op de tien burgers die voor zorg of ondersteuning bij de gemeente aankloppen niet wordt geïnformeerd over het recht op onafhankelijk cliëntondersteuning bij het onderzoek naar die hulpvraag. Dat kwam naar voren uit de ‘Zorg naar gemeenten’ van april. Sindsdien is er nauwelijks iets verbeterd, stelt MEE.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Andries Kroes (Spreekuurhouder) op
Mee is niet onafhankelijk. Cliëntondersteuning kan door opgeleide en getrainde vrijwilligers.
Door r.engelkes (directeur) op
Mee is toch juist tot en met 2015 ingehuurd om deze clientondersteuning te leveren en te organiseren. Veelal ook als participerend lid van de sociale teams.
Door H.Marchand op
Inderdaad is MEE hiermee een eigen belang aan het verkopen. Praktijk is dat juist MEE-medewerkers geen verstand hebben van met name de doelgroep GGZ en daar frequent miskleunen. Dan graag NIET meer van dat soort 'ondersteuners'.
Door Arnold Hilhorst (ouderenadviseur in Dongen) op
De VBOD leidt in Brabant in provinciaal verband cliëntondersteuners op. Deze zijn wel gratis en zeer gemotiveerd.
Door Ida Bloemendal (Adviseur en trainer sociaal domein) op
Helaas is dit ook al jarenlang een bekend beeld bij sociale diensten. Omdat ik jarenlang in deze sector gewerkt heb kan ik daar uit eigen ervaring over mee-praten. Deze groep heeft echt meer nodig dan een regeltje op papier, en een goedbedoelde werkinstructie. Nodig is aandacht voor borging van het cliëntbelang van deze groep binnen de organisatie. Denk daarbij aan training op het onderkennen van de problematiek, de beschikbaarheid van deskundigheid, goede communicatie met degene optreedt namens de kwetsbare burger.
En zoveel mogelijk weer een kritische toets op de kwaliteit van de hulp voordat deze ingezet gaat worden. Ik realiseer dat dit laatste tegen de tijdsgeest (en de korte termijn euro's) in gaat. Maar ... het sociaal domein is er niet alleen voor wie zichzelf wel kan redden.
Door Ria Huisman (Directeur) op
Clientenondersteuning klinkt leuk alleen moet voor al deze ondersteuningsdiensten betaald worden en dat geld hebben mensen niet.
Alle subsidie op hulpverlenende instanties is stopgezet, hoe dom kun je zijn om geen inzicht te hebben wat deze instanties alllemaal voor de mensen betekenen gewoon weer terugdraaien en subsidie verstrekken.
Door Pierre op
Als MEE als commercieel zelf grootste belanghebbende dan eens een voorstel indient voor een plan van aanpak i.p.v. dit gejammer?