of 59232 LinkedIn

Centrale rol voor stedelijke regio’s in cultuurbeleid

Stedelijke regio’s moeten een meer centrale rol krijgen in het cultuurbeleid. Dat stelt de Raad voor Cultuur in de Agenda Cultuur 2017-2020.

Stedelijke regio’s moeten een meer centrale rol krijgen in het cultuurbeleid. Dat stelt de Raad voor Cultuur in de Agenda Cultuur 2017-2020.

Maatwerk en onderscheid
Steden zijn natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling van behoeften van de bevolking, zo meent de Raad. Daarom stelt de Raad in een advies aan minister Bussemaker voor de stedelijke regio’s meer invloed te geven op het cultuurbeleid, ‘om maatwerk en onderscheid mogelijk te maken’.
 

Partner en financier
Het Rijk zou zich volgens de Raad als ‘belangrijke partner en financier’ moeten opstellen, maar het initiatief zou naar de stedelijke regio moeten verschuiven. Om dat mogelijk te maken moet, zo stelt de Raad, bij de verdeling van het geld meer rekening gehouden worden met de cultuurplannen in de regio’s. Belangrijk daarbij is dat regels die de samenwerking tussen instellingen in de stedelijke regio moeilijk maken, worden afgeschaft.

Nijpende knelpunten
De afgelopen jaren is er zwaar bezuinigd op de cultuursector. De minister volgens de Raad wel met maatregelen geprobeerd een aantal nijpende knelpunten weg te nemen, maar hierbij ging het veelal om maatregelen zonder structurele financiële dekking. De raad roept de minister dan ook om verdere uitholling te voorkomen en de financiering van de cultuursector op peil te houden.
 

Talentonwikkeling
De Raad voor Cultuur adviseert het kabinet daarom jaarlijks 29,5 miljoen euro extra te steken in cultuur. 9 miljoen is nodig voor een structurele subsidie voor het Tropenmuseum en een orkest voor lichte muziek, zoals het Metropole Orkest. Ook zou er een vast bedrag beschikbaar moeten zijn voor onder meer talentontwikkeling en het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.