of 59232 LinkedIn

Brandbrief aan colleges: verleng tijdelijke contracten Sw

‘In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen gemeenten het geld van een Wsw-plek die niet wordt ingevuld, niet gebruiken om later anderen mee aan de slag te helpen’,

De sociale partners in het Bestuurlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening  (BOASW) doen een dringend beroep op gemeenten om tijdelijke contracten van werknemers in de sociale werkvoorziening te verlengen of om te zetten naar vaste contracten. Dat schrijven ze in een brandbrief aan burgemeesters en wethouders.

Zelf budgetten inzetten

De afgelopen tijd kwamen berichten naar buiten dat veel tijdelijke contracten in de Sw niet verlengd worden. Onder meer in Zwolle, Emmen en Dordrecht speelde dit. Door het niet verlengen van de tijdelijke contracten menen Sw-bedrijven en gemeenten meer vrijheid te krijgen om de budgetten met de komst van de Participatiewet zelf in te zetten. Maar daar snijden gemeenten zich mee in de vingers, meldde Cedris begin oktober al in Binnenlands Bestuur. Want als de Wsw-plekken niet worden ingevuld, stopt ook de financiering van het rijk.

Niet in ongedeeld budget
‘In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen gemeenten het geld van een Wsw-plek die niet wordt ingevuld, niet gebruiken om later anderen mee aan de slag te helpen’, schrijven BOASW en de bonden Abvakabo FNV en CNV in de brandbrief. Maar na beëindigen van een tijdelijk contract raken gemeenten de rijksfinanciering voor de Wsw-plek structureel kwijt. ‘Dat geld keert dus niet meer terug in het ongedeelde budget voor het sociaal domein na invoering van de Participatiewet.’

Sociale component
Daarnaast wijzen de organisaties op de sociale component. ‘De werknemers met een tijdelijk Sw-contract hebben - veelal na geruime tijd op de wachtlijst te hebben gestaan in de Sw - eindelijk passend werk gevonden. Het kwijtraken van die baan zonder concreet uitzicht op een alternatief, is voor hen een enorm verlies.’


Wezo en Drechtwerk

Overigens hebben de gemeenten in de sociale werkvoorziening rondom Zwolle, Wezo, vorige week besloten de tijdelijke contracten toch te verlengen. Ook Dordrecht heeft Sw-bedrijf Drechtwerk de mensen van wie het tijdelijke contract afliep voor langere tijd aan zich gebonden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.