of 59250 LinkedIn

Bijstandsgerechtigden mogen deel bedrijfswinst houden

Voor Groningers in de bijstand wordt het makkelijker om een bedrijf op te bouwen. De gemeente start een pilot waarbij bijstandsgerechtigden de bedrijfswinst mogen verrekenen met de uitkering zonder het risico om de bijstandsuitkering kwijt te raken.

Groningers in de bijstand mogen tegelijkertijd een eigen bedrijf opbouwen en een deel van de winst houden. De gemeente begint binnenkort met een pilot die dat mogelijk maakt. Voorheen moesten bijstandsgerechtigden kiezen tussen het een of het ander, zelfs als het startende bedrijf nog niet voldoende opbracht om van rond te komen. Voor de gemeente levert het ook een directe besparing op.

Participatiewet
Ondernemen in de bijstand is nu slechts toegestaan aan bijstandsgerechtigden met plannen voor een levensvatbare onderneming en aan personen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Groningen vindt dat de Participatiewet hiermee achter loopt op ontwikkelingen in economie en samenleving.


Stimuleren

Doel van het project is om mensen te stimuleren om stappen te zetten naar eigen inkomsten, zodat ze uiteindelijk geen bijstand meer nodig hebben.  Iemand die bijvoorbeeld honderden euro’s per maand verdient, maar het net niet klaarspeelt om met zijn bedrijfje uit de bijstand te komen, moet stoppen met zijn bezigheden. 


Nieuwe ontwikkelingen

'Banen in loondienst worden in toenemende mate schaars. Steeds meer burgers werken in ZZP-contracten of combineren een parttime baan in loondienst met zelfstandige werkzaamheden. De pilot geeft alle bijstandsgerechtigden de kans om mee te gaan in deze ontwikkeling en daarmee hun reïntegratie te bevorderen,' aldus de gemeente.

 
Vernieuwing sociale zekerheid 

Wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen verwacht veel van deze pilot: ‘Het blijkt vaak heel lastig om uit een bijstandssituatie te komen. De pilot werkt hopelijk als een stimulans voor mensen om initiatief te nemen en door te zetten. Het is een eerste aanzet om de sociale zekerheid te vernieuwen.’


Werven

Het helpen van beginnende en gemotiveerde ondernemers om zonder bijstand verder te kunnen, gebeurt niet via het traditionele re-integratietraject. In plaats daarvan is er hulp van diverse partijen om de boekhouding te doen, belastingaangifte in te vullen, marktonderzoek te verrichten en marketingplannen op te stellen. Het Werkgeversteam van de gemeente gaat opdrachten werven voor de nieuwe parttime ondernemers. De pilot loopt tot en met eind 2016. In 2017 wordt deze geëvalueerd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.