of 59232 LinkedIn

Asscher legt druk op Marokko over uitkeringen

Minister Asscher wil dat Marokko instemt met een aanpassing in het verdrag waarin onder meer het ontvangen van Nederlandse uitkeringen in Marokko is geregeld, Asscher wil dat de uitkering wordt verlaagd naar het levenspeil van Marokko.
7 reacties

 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken voert de druk op Marokko om in te stemmen met een aanpassing van het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko op. Werkt Marokko niet mee, dan is opzeggen van het verdrag een optie, zei Asscher eerder al.

Levenspeil

De minister wijst erop dat de tijd ,,schaars'' begint te worden voor Marokko om het in onderhandelingen in september eens te worden. Nederland wil dat uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders die in Marokko wonen, aanpassen aan het levenspeil daar en ze dus verlagen.

Rechtszaken verloren

Maar dat gaat niet eenvoudig. Asscher heeft al meerdere rechtszaken verloren, ook deze week weer toen de rechtbank in Amsterdam een voor hem ongunstige uitspraak deed in een zaak over nieuwe WIA-uitkeringen naar Marokko en Turkije. Mocht na bestudering van deze uitspraak blijken dat dit ook geldt voor de export van nabestaandenuitkeringen, dan zouden de gezamenlijke financiële gevolgen enkele miljoenen euro's per jaar zijn, aldus Asscher. Hij overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak.

15 miljoen euro
Asscher spreekt tegen dat - als hij de aanpassing er niet door krijgt - dat een tegenvaller van honderden miljoenen euro's betekent voor zijn begroting. Per jaar gaat het volgens hem om 15 miljoen euro voor alle landen en alle uitkeringen samen. Mogelijk is er wel sprake van een eenmalig hoger verlies als met terugwerkende kracht moet worden gecorrigeerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (harde werker) op
Over pensioen, AOW en andere "harde afspraken" kan met één pennenstreep worden beslist. Alles kan in een seconde worden aangepast. Langer doorwerken, lagere uitkeringen, het sluiting van verzorgings- en bejaartehuizen. Noem maar op.
Voor de inwoners van ons land "is dit allemaal zo maar geregeld", het geld exporteren naar landen waar mensen daar een luxe bestaan van kunnen financieren zou niet aangepast kunnen worden ?
Het is een schande dat hier nu pas iets aan wordt gedaan. Het had veel eerder moeten gebeuren, maar goed liever laat dan nooit. En ligt er weer eens een linkse rechter dwars, dan gewoon de wet aanpassen of verdragen eenzijdig opzeggen. Snel anpakken en doorpakken, heel simpel.
Door Pierre (ambtenaar) op
Ik zou een en ander wel iets willen nuanceren.
Die niet-Nederlanders die een bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving, hebben ook recht op de Nederlandse uitkeringen die daar betrekking op hebben.
Gepensioneerden moeten gewoon pensioen krijgen. Daar hebben ze jarenlang voor gewerkt. Afblijven dus.
Voor werkzoekenden, kinderbijslag ed. ligt de zaak anders. Blijkbaar is er voor gekozen om terug te gaan naar het vaderland. Prima, maar dan wel zonder Nederlandse financiele ondersteuning. Door te kiezen om terug te gaan wordt ook gekozen voor de sociale regelingen van die thuislanden.
Door ambtenaar (meeeens) op
maar voor de toekomst regelen we het ook, niet zegt genoeg..hoop dat het ooit goed komt..
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Nederlands geld is voor Nederlandse inwoners. Hoe wil je anders ooit de controle op herintreden, rechtmatig gebruik ervan etc. controleren. Ze leveren geen enkele bijdrage meer en kunnen als zodanig daarin ook niet worden gestimuleerd. Het is in alle opzichten krom (gegroeid) en dient weer recht "gebreid" te worden. Ik ben het eens met Theo; ophouden met die zinloze geldstromen naar het buitenland en het geld in NL houden. Ze moeten maar aankloppen in het land waar ze wonen.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
Kinderbijslag en andere uitkeringen worden gebruikt als bruid schat.Kinderen worden uitgehuwelijkt omdat zij geld meebrengen en zo een interessante huwelijkspartner worden. Nou goed gedaan Nederland!
Door Toine van Bergen (Gemeenteambtenaar) op
Om potentiële PVV- achterban terug te winnen is Asscher zelfs bereid de Grondwet met voeten te treden. Ondanks het feit dat hij al diverse malen is teruggefloten door de rechter.
Door Theo (gepen. ambt) op
Alles opzeggen en geld in NL houden.