of 59232 LinkedIn

Arbeidsbeperkten vaak aan de slag in mkb

Uit een enquete onder de leden van Oval blijkt dat het afgelopen jaar 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn geholpen.

De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een baan vinden, komen terecht in het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit een enquete van de branchevereniging voor arbodiensten Oval onder haar leden.

Kansen in mkb
Uit een enquete onder de leden van Oval, die actief zijn op het gebied van jobcoaching en integratie blijkt dat het afgelopen jaar 5000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn geholpen. Opvallend daarbij is dat 80 procent van die mensen aan de slag is gegaan in het mkb. ‘Als het gaat over de Participatiewet en garantiebanen, wordt nog vaak gekeken naar de grote bedrijven’, aldus Petra van de Goorbergh van Oval. ‘Maar uit dit onderzoek blijkt dat juist bij het mbk heel grote kansen liggen.’ Volgens Van de Goorbergh zijn de uitkomsten van de enquete representatief. ‘Er zijn wel grote bedrijven die zelf mensen met een arbeidsbeperking inhuren, maar ook daarvoor is vaak begeleiding van één van onze leden.’


Bezuinigen op begeleiding
Met de komst van de Participatiewet worden gemeente verantwoordelijk voor alle mensen met een arbeidshandicap. De wet gaat met een grote bezuiniging gepaard en Oval vreest dan ook dat gemeenten gaan bezuinigen op die begeleiding. ‘Het is nu aan gemeenten of ze jobcoaching en begeleiding willen inzetten voor deze groep mensen en we zijn bang dat gemeenten daarop gaan bezuinigen. Tegelijk tonen de cijfers aan dat met begeleiding mensen aan de slag kunnen.’


Wajong
Het overgrote deel (90 procent) van de mensen die een baan vond zijn mensen met een Wajong. Ook die vallen vanaf dit jaar onder de gemeenten. Oval heeft niet gevraagd naar wat voor soort werk de mensen vonden. Ook is niet bekend of het om tijdelijke of vaste contracten gaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Staal ziet het goed. Het gaat om sociale betrokkenheid, om het functioneren in de eigen sociale omgeving en om de normen en waarden die in die omgeving gebruikelijk zijn.

Daarom hebben MKB en familiebedrijven een voortrekkersrol bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit onderzoek toont dat opnieuw aan.

NRC maakte de vergelijking tussen de personeelskostendaling bij V&D (bruut) en bij Emte, een dochter van een familiebedrijf (meevoelend en soepel).

Op ieder potje past een dekseltje. Dat wisten onze (voor)ouders al.
Door Rianne Maas (adm. medewerkster) op
Moet goede begeleiding door jobcoaching is het best mogelijk om regulier werk te mogen doen binnen het MKB. Maar wel werk waar je serieuze taken krijg, die bij de persoon met een arbeidshandicap past. Er heerst nog teveel stigma op mensen met een arbeidsbeperking die ook gewoon in de maatschappij normaal functioneren.
Door jan (zelfstandig) op
Als ik moet bellen met provincie ,rijk of gemeente krijg ik vaak de indruk dat ik ,met iemand van doen heb die een afstand heeft van de arbeids markt.
Dit is echter niet zo ,de mensen waar het over gaat werken bij het MKB. Begeleiding is natuurlijk nodig anders hebben de mensen geen afstand v,d arbeidsmarkt
Door S.Taal (nvt) op
M.i. komt er nog iets om de hoek kijken waarom het MKB eerder mensen met een handicap zal aannemen.
Het MKB heeft over het algemeen meer directe binding met hun klanten. En binnen een kleinere samenleving wordt het als heel positief ervaren als een ondernemer zich sociaal opstelt. Het in dienst hebben van mensen met een handicap zal een ondernemer dan ook een positief imago opleveren.
Door S.Taal (nvt) op
Gaap. Absoluut niet opvallend. Het MKB zorgt nou eenmaal verreweg voor de meeste banen en is veel meer geworteld in de plaatselijke samenleving.
Bij de grotere ondernemingen is automatiseren ook saneren. Ook zijn binnen het MKB persoonlijke banden veel sterker en is de top-bottom afstand totaal niet te vergelijken.