of 59250 LinkedIn

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registeren

Amsterdam gaat anti-islamitische incidenten en moslimdiscriminatie beter en apart registreren. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdag een initiatief van D66 en VVD.
7 reacties

Amsterdam gaat anti-islamitische incidenten en moslimdiscriminatie beter en apart registreren. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdag een initiatief van D66 en VVD.

Varkenskop
De partijen zijn bezorgd over geloofsgerelateerd geweld in de hoofdstad tegen islamitische Amsterdammers en instellingen. Twee op de vijf moskeeën in Nederland hebben volgens D66 en VVD in de afgelopen tien jaar te maken gehad met gewelddadige incidenten, variërend van een varkenskop voor de deur tot dreigmails en bekladding. Twee op de drie docenten zei vorig jaar getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas.

Aparte subcategorie
'Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is', zeggen de partijen. Wanneer een raam van een moskee werd ingegooid, schaarde de politie zo'n incident als 'vernieling'. Antisemitisme en discriminatie vanwege iemands seksuele geaardheid worden bijvoorbeeld wel apart bijgehouden. 

Steun
Binnenkort wordt islamofobie als aparte subcategorie geregistreerd als mensen aangifte doen bij de politie of een klacht indienen bij het Meldpunt Discriminatie. Het voorstel van de twee partijen kreeg tijdens de behandeling in een commissievergadering de steun van de PvdA, GroenLinks en de SP. (ANP)
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door t. faber op
De kruiperige houding van politiek correct Nederland jegens alles wat niet autochtoon is begint zo langzamerhand verontrustende vormen aan te nemen. Deze club heeft zich naar mijn mening in de afgelopen tijd een eigen realiteit toegeëigend die steeds verder is komen af te staan van die van de hedendaagse maatschappij. Deze kwalijke ontwikkeling heeft er inmiddels toe geleid, dat ik (en met mij vele landgenoten) mij zo gaandeweg een paria in eigen land ga voelen.
Ik ben van mening, dat degene die kritische geluiden vanuit de bevolking met het nodige dédain zonder meer als afkeurenswaardig negeert of afdoet als z.g. onderbuikgevoelens arrogant, naïef en kortzichtig is en zich bovendien schuldig maakt aan discriminatie van degenen die – veelal terecht, zoals steeds weer blijkt – kritiek uiten op de verontrustende gang van zaken met betrekking tot immigratie, integratie, assimilatie e.d. van o.a. allochtonen (apropos, mag ik deze benaming nog wel bezigen?) etc.
Nederland kent een stelsel van normen en waarden dat tot stand is gekomen vanuit het volksbewustzijn en dat daarmee een solide basis heeft. Daarin hoort geen ruimte te zijn voor discriminatie van wie dan ook en door wie dan ook. Het koesteren van een specifieke bevolkingsgroep – zie Amsterdam – is daarbij niet aan de orde, evenmin als het uit de wind houden van (leden van) de bevolkingsgroep, die vanuit zijn achterlijke gedachtengoed meent de westers georiënteerde Nederlandse vrouwen straffeloos te kunnen beschimpen en vernederen.
Wat dat betreft mag de politiek correcte elite nog wel eens bij zichzelf te rade gaan. Als geheugensteuntje kan worden gememoreerd de hufterige wijze waarop kritische collega-politici door deze “correcten” werden (o.a. Janmaat, Fortuyn) en worden (o.a. Wilders) bejegend.
Door Ron de Jong (Burger) op
Leven naar de regels in geschrift van een onaantoonbare zogenaamde goddelijke schepper en regelgever, mag wat mij betreft wetenschappelijk gezien en gediagnostiseerd worden als paranoide persoonlijkheidsstoornis met een onacceptabel autonoom ideologisch geweldadig strafsysteem in de DSM VI.

Maar ja dat zal helaas nog wel 1000 jaar duren voordat ons menselijk inzicht ontwikkelt genoeg is om godsdiensten zo te gaan zien.
Door Pierre op
Belangstellende vraag: als mijn dochter in het zwembad door een 19 jarige Marokkaanse moslim fysiek of verbaal word lastig gevallen en ze bijt hem iets toe of geeft hem een trap tegen zijn kruis, wordt ze wat de VVD en D66 betreft dan geregistreerd als moslimhater, als anti Marokkaans, als crimineel of als slachtoffer?
Door Jan Mahmood Beerenhout (Ambt.Bestuurscontacten b.d.) op
Als dan ook maar de relatie tussen moslimcriminaliteit en islamofobie gesignaleerd wordt. Discriminatie o.g.v.religie is (ook) een moslimziekte
Door Boris op
Hoe zit dat dan als je bij de eerste de beste kritiek of aanspreken van een moslim wordt uitgemaakt voor racist?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Dat krijg je wanneer de politie teveel aangiften binnen krijgt van autochtonen die a la Opsporing verzocht denken dat dit te ver gaat. Er werd beweerd dat niet werd geregistreerd naar afkomst; kennelijk kan dat nu wel. Men maakt gewoon een subcategorie om dit legitiem te verklaren. Wel makkelijk want dit zal veel nieuwe werkgelegenheid oproepen. De oude werkgelegenheid van uw autochtone aangiften op de ambtelijke stapel, ging nl. verloren toen al die aangiften werden vernietigd waardoor ze formeel nooit hebben bestaan.
Door Peter op
Ik wil dit niet goed praten en in een aantal gevallen zal een opmerking of ander gedrag niets met de islam te maken hebben en dus een vertekend beeld opleveren, maar het bevreemdt mij dat alleen gedrag jegens moslims wordt geregistreerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat ook veel (jongere) moslims (vaak van Marokkaanse afkomst) menen het zich te kunnen veroorloven om autochtone (c.q. christelijke) Nederlands allerlei discriminerende of beledigende opmerkingen naar het hoofd te slingeren. In politieke kringen heerst een mentaliteit dat wij ons dat maar moeten laten welgevallen, en er vooral niet over te praten of schrijven.