of 59232 LinkedIn

Al 70 gemeenten weigeren ouderbijdrage te innen

Ouderplatforms roepen de politiek op te stoppen met de bijdrage die onderscheid maakt tussen kinderen met lichamelijke en psychische klachten.

Al meer dan 70 gemeenten hebben de eigen ouderbijdrage voor jeugdhulp opgeschort. Deze week nog werden Enschede en Nijmegen toegevoegd aan de rij waar eerder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al in stonden. In nog eens zo’n 150 gemeenten worden binnenkort moties ingediend om te stoppen met de bijdrage.

Niet voor lichamelijk zieke kinderen
In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd. Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er een ouderbijdrage geheven. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin verblijven of  in een ggz-instelling. De bijdrage is omstreden, omdat eenzelfde bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Ook vervalt de bijdrage zodra een jongere 18 jaar geldt, want voor volwassenen geldt deze bijdrage niet. Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de kosteneffectiviteit van de ouerbijdrage. Een groot deel van de bijdrage zou opgaan aan de administratie ervan. In kleine gemeenten zou het systeem zelfs niet kostendekkend zijn.


Onzekerheid 

De kritiek is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Het rijk onderzoekt dat op dit moment en komt rond de zomer met meer duidelijkheid. De Enschedese wethouder Eelco Eerenberg vindt het niet verantwoord om de onzekerheid over wel of geen eigen bijdrage bij de ouders neer te leggen. En daarom legt de Twentse gemeente voorlopig helemaal geen ouderbijdrage op. ‘En mocht op basis van het onderzoek blijken dat de ouderbijdrage geen belemmering voor ouders vormt en wij in Enschede besluiten om de bijdrage te gaan heffen, dan geldt dat vanaf dat moment. Dus wij innen de bijdrage dan niet alsnog met terugwerkende kracht', aldus de wethouder.

Dagdelen
Ook Nijmegen stopt in afwachting van het onderzoek van VWS met het innen van de eigen bijdrage, maar alleen voor dagbehandelingen of dagdeelbehandelingen. Voor de 24-uursbehandeling was een bijdrage al gebruikelijk. Die bijdrage blijft in Nijmegen. De bijdrage voor dag(delen) wordt wel opgeschort, mede naar aanleiding van signalen dat ouders kiezen om hier geen gebruik van te vanwege de kosten.


Oproep aan de Kamer
Gezamenlijke ouderplatforms roepen de Tweede Kamer en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief op tot een landelijke opschorting van de ouderbijdrage. Naast de oneerlijke verschillen tussen kinderen met  psychische en somatische aandoeningen en het verschil met de volwassen GGZ voeren ze aan dat ouders van zieke kinderen al extra kosten hebben. Ook noemen ze de ouderbijdrage in strijd met internationale verdragen voor de rechten van het kind en wijzen ze op de stapeling van ouderbijdragen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eva op
Welk signaal wil men hiermee afgeven? Als ouders van een kind met een lichamelijke aandoening hoef je niet bij te dragen, maar een aandoening in het psychisch / sociale spectrum wordt schijnbaar anders beoordeeld. Zou daardoor uithuisplaatsing en het moeten wonen in een instelling of pleegezin afnemen? Of is de gedachte dat problemen in dit spectrum afneemt en kinderen minder aandoeningen krijgen als ouders bij moeten dragen? .wanneer door deze regeling minder hulp wordt gevraagd / geaccepteerd is er maar een verliezer,: Het kind!! Als een kind in een instelling of pleeggezin woont en de kinderbijslag gaat naar woon/ verblijfplaats van het kind vind ik dat terecht, maar hiermee discrimineer je en geef je een signaal af van minder-waardig zijn.
Door Marco Breunissen (projectmedewerker, oud-mederker gemeente) op
Deze beslissing zorgt idd voor veel ongelijkheid en kan ook zorgweigering in de hand werken. Goed om deze regel te herzien! Ben alleen benieuwd welke gemeenten weigeren deze te innen.
Door Hans Lindeboom (oud-raadslid) op
Prima, deze bestuurlijke ongehoorzaamheid. Het motto van deze decentralisatieoperatie was, dat gemeenten dichter bij de burger/zorgvrager zouden staan en daardoor veel beter zaken zouden kunnen regelen. Dat doen ze dan nu ook daadwerkelijk! Lof!
Door HaBé (IC-er) op
"De bijdrage is omstreden, omdat eenzelfde bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het ziekenhuis liggen. Ook vervalt de bijdrage zodra een jongere 18 jaar geldt, want voor volwassenen geldt deze bijdrage niet".
Zo lust ik er nog wel een paar. het is verder te hopen, dat de colleges bij hun afweging ook de controle betrokken hebben. Voorlopig staat de bijdrage nog als verplichting in de wet en het niet opleggen levert financiële fouten op, die nog wel eens gevolgen kunnen hebben voor een goedkeurende verklaring door de accountant. Dan zal het wel weer "tranen met tuiten" worden.
Door Wijnand op
Nog zo'n dramatisch beleidsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn. Een raadsel waarom deze man niet allang is afgetreden of weggestuurd door de Tweede Kamer.