of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • Wat uit de enquête pijnlijk duidelijk naar voren komt, is dat raadsleden amper grip zeggen te hebben op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. In het bijzonder geldt dat voor de jeugdzorg. Dat terrein wordt door raadsleden als het meest complexe aangeduid. Nog geen twee op de tien raadsleden geven aan voldoende grip te hebben op de jeugdzorg. Meer dan de helft van de raadsleden stelt dat dat op dit moment onmogelijk is. Het minst tevreden op dit vlak zijn raadsleden van de SP, GroenLinks en de PvdA – met respectievelijk 75, 66 en 63 procent.

  Raadsleden missen greep op jeugdzorg

  Een te groot en complex dossier, onvoldoende kennis en te weinig informatie van het college. Ruim de helft van de raadsleden zegt onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg. 

 • Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden.

  Helft noodhulp gemeenten naar wederopbouw St. Maarten

  Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden.

 • Ambtenaren die naast hun werk nog iemand verzorgen of ondersteunen. Er zijn noodigedwongen steeds meer mantelzorgers in Nederland. Hieronder ook ambtenaren en dat zorgen trekt een zware wissel op ze. De gemeente Hoorn steunt de mantelzorgers in haar personeelsbestand door een fiscaal voordeel van maximaal 300 euro te geven.

  Zorgende ambtenaar krijgt steun werkgever

  Een op de zes van de werkende Nederlanders heeft er nog een pittige taak naast als mantelzorger. Onder hen ook veel ambtenaren. Het verzorgen van een kind, ouder of vriend is belangrijk en prijzenswaardig, maar heeft ook z’n effect op de mantelzorger zelf. Ze vallen vaker uit door overbelasting of raken zelfs geïsoleerd. De gemeente Hoorn is mantelzorgvriendelijk voor haar bewoners maar ook voor de eigen medewerkers. ‘Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden, maar het overkomt je’, aldus wethouder Samir Bashara. Mantelzorgende ambtenaren krijgen er daarom als eerste gemeente een fiscaal voordeel door onkosten op te voeren.

 • Het nieuwe werkbedrijf voor de Groningse gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Oldambt, Pekela, Menterwolde en het Drentse Borger-Odoorn moet in 2018 van start gaan. Staatssecretaris Klijnsma was vanmorgen op werkbezoek in Vlagtwedde om te worden bijgepraat over de voortgang. Van de tien miljoen die het ministerie voor de Oost-Groningse arbeidsmarkt heeft uitgetrokken, wordt volgend jaar vijf miljoen ingezet voor het nieuwe werkbedrijf. Daarmee is de realisatie van het nieuwe Oost-Groningse werkbedrijf weer een stap dichterbij.

  Voortgang in realisatie werkbedrijf Oost-Groningen

  Het nieuwe werkbedrijf voor de Groningse gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Oldambt, Pekela, Menterwolde en het Drentse Borger-Odoorn moet in 2018 van start gaan. Staatssecretaris Klijnsma was gistermorgen op werkbezoek in Vlagtwedde om te worden bijgepraat over de voortgang. Van de tien miljoen die het ministerie van Sociale Zaken voor de Oost-Groningse arbeidsmarkt heeft uitgetrokken, wordt volgend jaar vijf miljoen ingezet voor het nieuwe werkbedrijf. Daarmee is de realisatie van het nieuwe Oost-Groningse werkbedrijf weer een stap dichterbij.

 • Een aantal gemeenten lapt de uitvoering van de verscherpte maatregelen in de Participatiewet deels aan de laars. Dat schrijft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar recente rapport over de handhaving van de arbeidsverplichtingen voor bijstandscliënten.

  SZW: Participatiewet in veel gemeenten niet nageleefd

  Een aantal gemeenten lapt de uitvoering van de verscherpte maatregelen in de Participatiewet deels aan de laars. Dat schrijft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar recente rapport over de handhaving van de arbeidsverplichtingen voor bijstandscliënten.

 • Provinciale Staten van Noord-Brabant balen achteraf over de manier waarop afvalverwerker Attero is verkocht. Procedures worden daarom veranderd om Provinciale Staten in de toekomst eerder te informeren en te laten meebepalen, werd vrijdag besloten tijdens een debat.

  Provincie baalt van verkoopproces Attero

  Reageer

  Provinciale Staten van Noord-Brabant balen achteraf over de manier waarop afvalverwerker Attero is verkocht. Procedures worden daarom veranderd om Provinciale Staten in de toekomst eerder te informeren en te laten meebepalen, werd vrijdag besloten tijdens een debat.

 • De overheid wordt verplicht werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen op straffe van een boete. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten. Het gaat om circa 3000 banen.

  Quotumwet gaat gelden voor overheid

  2 reacties

  De overheid wordt verplicht werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen op straffe van een boete. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten. Het gaat om circa 3000 banen.

 • De rol die gemeenten hebben in het onderwijs is de laatste jaren drastisch veranderd. Daarom moeten de bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk, de schoolbesturen en gemeenten tegen het licht gehouden worden. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies.

  'Kijk op onderwijsrol gemeente is achterhaald'

  De rol die gemeenten hebben in het onderwijs is de laatste jaren drastisch veranderd. Daarom moeten de bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk, de schoolbesturen en gemeenten tegen het licht gehouden worden. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies.

 • Volgens de rechter is de Gemeente Enschede te ver gegaan in met het terugvorderen van de gehele bijstandsuitkering van een fraudeur die voor een onbekend bedrag bijverdiende. Wethouder Welman laat weten dat Enschede in hoger beroep gaat.

  Enschede in beroep in zaak bijstandsfraudeur

  De gemeente Enschede tekent beroep aan tegen de beslissing van de Almelose rechtbank in de ‘tatoeagezaak’. Eind vorige maand oordeelde de rechter dat Enschede te ver is gegaan met het terugvorderen van de gehele bijstandsuitkering van een fraudeur nadat deze tegen de terugvordering in beroep ging.

 • De extra maatregelen voor de aanpak van jihadisme hebben hun meerwaarde bewezen en kunnen worden voortgezet. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het actieprogramma ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en extremisme tegen het licht heeft gehouden.

  Aanpak jihadisme werkt en mag doorgaan

  2 reacties

  De extra maatregelen voor de aanpak van jihadisme hebben hun meerwaarde bewezen en kunnen worden voortgezet. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het actieprogramma ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en extremisme tegen het licht heeft gehouden.

 • Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17 procent krijgt hulp van de ggz, terwijl 24 procent medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.

  Veel uitkeringsgerechtigden ontvangen psychische zorg

  6 reacties

  Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten, ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.