of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Hij wil dat vanaf dag één met taalles wordt gestart. Ook moet gelijk worden begonnen met een soort scan. ‘Wie is deze persoon, wat is het opleidingsniveau, wat voor ervaring heeft hij of zij? Aan de hand daarvan schat je dan in wat het beste vervolgtraject is.’ Die verantwoordelijkheid komt bij de gemeenten te liggen, zegt Koolmees.

  Minister Koolmees: inburgering moet echt op de schop

  11 reacties

  De inburgering moet nodig ‘op de schop’ worden genomen. In een interview in De Telegraaf zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat er sprake is van een groot probleem.

 • De VNG gaat met de regering in gesprek over een cao voor de Participatiewet. Het VNG-bestuur gaf bij de recente ledenvergadering gehoor aan de oproep om verkennende gesprekken met het kabinet te gaan voeren.

  VNG praat met kabinet over cao Participatiewet

  De VNG gaat met de regering in gesprek over een cao voor de Participatiewet. In november bleek nog uit een rapport van VNG-verkenner Roel Bekker dat daarvoor onder de gemeenten niet genoeg animo was. Het VNG-bestuur gaf bij de recente ledenvergadering echter gehoor aan een oproep alsnog verkennende gesprekken met het kabinet te gaan voeren.

 • Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

  'Gemeenten moeten optreden tegen huisjesmelkers'

  Reageer

  Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

 • Het lijmen van de harde zorgknip bij 18-/18+ is symptoombestrijding die de aandacht van de bredere aanpak rond inkomen, huisvesting, onderwijs of werk en versterking van het netwerk wegtrekt. Stichting Zwerfjongeren Nederland pleit voor een verschuiving van de inzet naar basale noden en ontwikkelingspotentieel van jongeren. ‘De basis moet op orde zijn.'

  ‘Lijmen zorgknip 18-/18+ is symptoombestrijding’

  De harde zorgknip bij 18-/18+ wekt de urgentie aan voor de aanpak van dat probleem, maar trekt aandacht weg van de bredere aanpak rond inkomen, huisvesting, onderwijs of werk en versterking van het netwerk. Na lang onderzoek van DRIFT pleit Stichting Zwerfjongeren Nederland daarom voor een verschuiving van de inzet naar basale noden en ontwikkelingspotentieel van jongeren. ‘De basis moet op orde zijn’.

 • Het kabinet laat onderzoeken of er in het verleden meer gemeenten lijsten hebben bijgehouden van afgewezen homoseksuele sollicitanten. Vorige week meldde het Stadsarchief Amsterdam dat daar tussen 1950 en 1958 dergelijke lijsten zijn bijgehouden.

  Kabinet onderzoekt 'homolijsten' in gemeenten

  Reageer

  Het kabinet laat onderzoeken of er in het verleden meer gemeenten lijsten hebben bijgehouden van afgewezen homoseksuele sollicitanten. Vorige week meldde het Stadsarchief Amsterdam dat daar tussen 1950 en 1958 dergelijke lijsten zijn bijgehouden.

 • Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

  Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM oordeelt dat de gemeente zich op commercieel terrein begeeft door bewindvoering aan te bieden en vindt dat Deventer cliënten weer een keuze moet bieden.

 • Raden worstelen nog volop met de gedecentraliseerde taken jeugd, zorg en werk en inkomen. Er moet een einde komen aan de overkill aan niet-relevante informatie vanuit het college en ambtelijk apparaat. Dat blijkt uit de Overall rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Raad blijft worstelen met ‘3D’

  Gemeenteraden worstelen nog volop met de gedecentraliseerde taken jeugd, zorg en werk en inkomen. Onder meer tijd, kennis en vaardigheden spelen raadsleden parten. Er moet een einde komen aan de overkill aan niet-relevante informatie vanuit het college en ambtelijk apparaat.

 • Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten.

  Vier fouten in berekenwijze bijstandsbudgetten

  Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten. Zo wordt er onder meer geen rekening gehouden met de uitkeringen voor statushouders en geld dat al eerder is gebruikt om tekorten te dichten, blijkt uit onderzoek in opdracht van Divosa.