of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • Ruim de helft van de Nederlanders ziet meer nadelen dan voordelen van de drie decentralisaties, blijkt uit SCP-onderzoek. Bij hen die nadelen zien is de grootste zorg dat de decentralisaties vooral een bezuinigingsoperatie zijn en er te weinig geld is om mensen noodzakelijke ondersteuning te bieden. Ook over genoeg deskundigheid en menskracht bij gemeenten zijn twijfels en er is bezorgdheid over verschillen tussen gemeenten.

  Bezorgdheid over decentralisaties blijft

  Ruim de helft van de Nederlanders ziet meer nadelen dan voordelen van de drie decentralisaties, blijkt uit SCP-onderzoek. Bij hen die nadelen zien heersen er twijfels over genoeg deskundigheid en menskracht bij gemeenten en bezorgdheid over verschillen tussen gemeenten en over een te snelle omschakeling. Grootste zorg is dat de decentralisaties vooral een bezuinigingsoperatie betreffen en er te weinig geld is om mensen noodzakelijke ondersteuning te bieden.

 • Hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs moeten prioriteit hebben bij een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin het de stemming en de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders meet.

  Burgers: zorg en immigratie prioriteit

  Een nieuw kabinet moet aan de slag met de hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders en hun stemming wordt gemeten.

 • Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening , te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.

  Schulden hinderen uitstroom uit opvanginstellingen

  Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.

 • Er wordt 6,2 miljoen euro vrijgemaakt om werkloze Groningers om te scholen zodat ze aan de slag kunnen in sectoren die zich bezighouden met het herstel van aardbevingsschade. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer laten weten.

  6,2 miljoen voor omscholen werkloze Groningers

  3 reacties

  Er wordt 6,2 miljoen euro vrijgemaakt om werkloze Groningers om te scholen zodat ze aan de slag kunnen in sectoren die zich bezighouden met het herstel van aardbevingsschade. Dat heeft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Bij de opsporing van hennep is er vooral winst te boeken door onderzoek te doen naar de distributie ervan. Want daar zit ook de meeste ondermijnende criminaliteit. De aanpak daarvan stuit echter op de huidige wet- en regelgeving, die samenwerking met gemeenten, Kadaster, Kamers van Koophandel, UWV en Belastingdienst in de weg staan.

  Regelgeving staat opsporing hennepdistributie in de weg

  Bij de opsporing van hennep is er vooral winst te boeken door onderzoek te doen naar de distributie ervan. Want daar zit ook de meeste ondermijnende criminaliteit. De aanpak daarvan stuit echter op de huidige wet- en regelgeving, die samenwerking met gemeenten, Kadaster, Kamers van Koophandel, UWV en Belastingdienst in de weg staan.

 • Het Drentse dorp Witteveen is dit weekend met haar toekomstvisie winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Een tweede plaats was er voor het Gelderse Beltrum. Het Groningse Garnwerd werd derde. In totaal hadden zich 28 dorpen kandidaat gesteld.

  Witteveen verbetert leefbaarheid het best

  Het Drentse dorp Witteveen is dit weekend met haar toekomstvisie winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Een tweede plaats was er voor het Gelderse Beltrum. Het Groningse Garnwerd werd derde. In totaal hadden zich 28 dorpen kandidaat gesteld. 

 • B en W van Delft willen de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.

  BV voor uitvoering Wmo en jeugdhulp

  Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.

 • De gemeente Venlo heeft terecht de uitkeringen stopgezet van Turkse inwoners die in Turkije onroerend goed bezitten en daardoor te veel vermogen hebben voor een uitkering. Zo'n tien inwoners vochten de beslissing aan en betichtten de gemeente van discriminatie. De rechtbank Limburg stelt de gemeente in het gelijk.

  Geen discriminatie bij stopzetten uitkeringen

  2 reacties

  De gemeente Venlo heeft terecht de uitkeringen stopgezet van Turkse inwoners die in Turkije onroerend goed bezitten en daardoor te veel vermogen hebben voor een uitkering. Zo'n tien inwoners vochten de beslissing aan en betichtten de gemeente van discriminatie. De rechtbank Limburg stelt de gemeente in het gelijk.

 • Gemeenten krijgen in 2017 opnieuw te weinig middelen van het Rijk om aan alle bijstandsverplichtingen te voldoen. Volgens Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, heeft het kabinet het toekomstige beroep op de bijstand te conservatief ingeschat waardoor in de begroting niet genoeg middelen zijn vrijgemaakt.

  Bijstandsbudget gemeenten weer te laag

  Gemeenten krijgen in 2017 opnieuw te weinig middelen van het Rijk om aan alle bijstandsverplichtingen te voldoen. Volgens Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, heeft het kabinet het toekomstige beroep op de bijstand te conservatief ingeschat waardoor in de begroting niet genoeg middelen zijn vrijgemaakt.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.

  VNG kaart bij Zalm problemen sociaal domein aan

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.

 • Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in Lelystad hebben te veel te vertellen over de aanspraak die hulpbehoevende inwoners hebben. Dat is juridisch niet juist. Dat stelt de Rekenkamer Lelystad in zijn onderzoek ‘Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers’.

  Sleutelen aan huishoudelijke hulp noodzakelijk

  Aanbieders van huishoudelijke hulp in Lelystad hebben te veel te vertellen over de aanspraak die hulpbehoevende inwoners hebben. Dat is juridisch niet juist. Het wettelijk verplichte ‘keukentafelgesprek’ is van onvoldoende kwaliteit. Inwoners die een beroep doen op de huishoudelijke hulp worden onvoldoende gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning.

 • De begroting van het ministerie van VWS die op Prinsjesdag is gepresenteerd krijgt in het sociaal domein weinig handen op elkaar. Ook al is het slechts een begroting van een demissionair kabinet. Grootste ‘nieuws’ is dat VWS gemeenten via een algemene maatregel van bestuur wil kunnen dwingen om regionaal samen te werken.

  VWS-begroting: 'Weinig oog voor de echte problemen'

  De begroting van het ministerie van VWS die op Prinsjesdag is gepresenteerd krijgt in het sociaal domein weinig handen op elkaar. Ook al is het slechts een begroting van een demissionair kabinet. Grootste ‘nieuws’ is dat VWS gemeenten via een algemene maatregel van bestuur wil kunnen dwingen om regionaal samen te werken.