of 59232 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier. Een code moet uitkomst bieden.

  Code voor sociale ondernemingen

  Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier. Een code moet uitkomst bieden.

 • Aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg in de provincie Groningen komt een eind. Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

  Groningse gemeenten niet langer financieel solidair

  Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.

 • Het CDA in Rotterdam roept de gemeente op alert te zijn op oplopende spanningen rond de Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam. De film, die al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los.

  Gemeenten alert rond vertoning Turkse film

  De Turkse actiefilm Kurtlar Vadisi: Vatan die vrijdag officieel in première gaat in Amsterdam, maar al in Rotterdam is te zien en ook in 18 andere steden wordt vertoond, maakt de tongen los. Het CDA in Rotterdam roept op tot alertheid voor oplopende spanningen in de Turkse gemeenschap. Ook in andere gemeenten is men alert.

 • Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

  Praat met verstandelijk beperkten

  Hoe voer je als beleidsambtenaar, wijkprofessional of buurtbewoner een gesprek met iemand met een verstandelijke beperking? De online gereedschapskist Praat met mij die vandaag wordt gepresenteerd door Movisie, Stichting Prisma en stichting ABRI moet gemeenten handvatten geven om beter inzicht te krijgen in hoe verstandelijk beperkten hun zorg en ondersteuning ervaren.

 • Tegen vier verdachten van grootscheepse fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) heeft het Openbaar Ministerie donderdag gevangenisstraffen tot 3,5 jaar geëist. De twee hoofdverdachten wonnen met hun Schiedamse zorgbureau het vertrouwen van tientallen veelal oudere cliënten.

  OM eist tot 3,5 jaar cel voor pgb-fraude

  Reageer

  Tegen vier verdachten van grootscheepse fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) heeft het Openbaar Ministerie donderdag gevangenisstraffen tot 3,5 jaar geëist. De twee hoofdverdachten wonnen met hun Schiedamse zorgbureau het vertrouwen van tientallen veelal oudere cliënten en maakten hen volgens Justitie geld afhandig. Daarnaast zouden ze een ambtenaar van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben omgekocht, waarop indicaties voor deze cliënten werden opgehoogd en verlengd.

 • De recherche van de Inspectie SZW heeft twee bestuurders van zorgbureaus in de regio Zaanstad en Tilburg opgepakt op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de mannen, die worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift, vermoedelijk voor 4 miljoen euro gefraudeerd.

  Zorgbestuurders fraudeerden voor miljoenen met pgb

  3 reacties

  De recherche van de Inspectie SZW heeft twee bestuurders van zorgbureaus in de regio Zaanstad en Tilburg opgepakt op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de mannen, die worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift, vermoedelijk voor 4 miljoen euro gefraudeerd.

 • Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

  Burger verdient betere rechtsbescherming

  Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.

 • Ruim de helft van de Nederlanders ziet meer nadelen dan voordelen van de drie decentralisaties, blijkt uit SCP-onderzoek. Bij hen die nadelen zien is de grootste zorg dat de decentralisaties vooral een bezuinigingsoperatie zijn en er te weinig geld is om mensen noodzakelijke ondersteuning te bieden. Ook over genoeg deskundigheid en menskracht bij gemeenten zijn twijfels en er is bezorgdheid over verschillen tussen gemeenten.

  Bezorgdheid over decentralisaties blijft

  Ruim de helft van de Nederlanders ziet meer nadelen dan voordelen van de drie decentralisaties, blijkt uit SCP-onderzoek. Bij hen die nadelen zien heersen er twijfels over genoeg deskundigheid en menskracht bij gemeenten en bezorgdheid over verschillen tussen gemeenten en over een te snelle omschakeling. Grootste zorg is dat de decentralisaties vooral een bezuinigingsoperatie betreffen en er te weinig geld is om mensen noodzakelijke ondersteuning te bieden.

 • Hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs moeten prioriteit hebben bij een nieuw kabinet. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin het de stemming en de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders meet.

  Burgers: zorg en immigratie prioriteit

  Een nieuw kabinet moet aan de slag met de hoge zorgkosten, ouderenzorg, immigratiebeperking, verkleinen van inkomensverschillen en goed onderwijs. Dat blijkt uit het derde kwartaalbericht van 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarin de sociaal-maatschappelijke opvattingen van Nederlanders en hun stemming wordt gemeten.

 • Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening , te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.

  Schulden hinderen uitstroom uit opvanginstellingen

  Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.