of 59054 LinkedIn

Nieuws

 • Het is voor cliënten van de SVB en UWV compleet onduidelijk welke informatie zij digitaal of per papieren post krijgen. De Ombudsman tikt de instanties daarom op de vingers.

  UWV en SVB laten cliënten in verwarring achter

  Reageer

  Uitkeringsinstantie UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moeten hun cliënten beter duidelijk maken op welke manier er gecorrespondeerd wordt. Dat zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen dinsdag. Volgens de ombudsman hebben het UWV en de SVB burgers onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over de digitalisering van de post aan hun klanten. 

 • Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk is verplicht. Dit blijkt uit onderzoek van het PPRC, het onderzoekscentrum van de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.

  Gemeenten verzaken massaal wettelijke plicht

  Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk is verplicht. Gemeenten lappen op dit punt niet alleen de wet aan hun laars, maar er kunnen ook vraagtekens worden geplaatst bij het draagvlak voor beleid. Rondom de uitvoering van de Wmo is de inspraak over het algemeen beter geregeld.

 • De recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) rondom afdwingbare mantelzorg is net zo’n belangrijke uitspraak als die over de huishoudelijke hulp van mei vorig jaar. Dat stelt advocaat Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf Advocaten).

  ‘Mantelzorg-uitspraak’ van belang voor alle gemeenten

  De recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) rondom afdwingbare mantelzorg is net zo’n belangrijke uitspraak als die over de huishoudelijke hulp van medio mei vorig jaar. Gemeenten die, net zoals Etten-Leur, te veel van mantelzorgers verwachten, weten wat hun te doen staat. Familie of vrienden kunnen nooit worden verplicht kosteloos hulp en ondersteuning te bieden. Gemeenten moeten de benodigde ondersteuning via een maatwerkvoorziening leveren. 

 • Met een campagne wil de gemeente Amsterdam het taboe op schulden doorbreken. Doordat veel mensen zich schamen voor hun financiële problemen, vragen ze niet of te laat om hulp. De gemeente wil dat Amsterdammers eerder aankloppen, zodat hun problemen makkelijker zijn op te lossen.

  Amsterdamse campagne tegen taboe op schulden

  Reageer

  Met een campagne wil de gemeente Amsterdam het taboe op schulden doorbreken. Doordat veel mensen zich schamen voor hun financiële problemen, vragen ze niet of te laat om hulp. De gemeente wil dat Amsterdammers eerder aankloppen, zodat hun problemen makkelijker zijn op te lossen.

 • Zijn mensen die schuldhulp afwijzen ongemotiveerd? Hersenonderzoek leert dat obstructie vaker voorkomt uit onvermogen. Dat heeft consequenties voor de lokale dienstverlening, betogen Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Helga Koper van Platform 31 in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Nieuw perspectief om schulden aan te pakken

  Zijn mensen die schuldhulp afwijzen ongemotiveerd? Hersenonderzoek leert dat obstructie vaker voorkomt uit onvermogen. Dat heeft consequenties voor de lokale dienstverlening, betogen Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Helga Koper van Platform 31 in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.

  Gemeenten mogen mantelzorg niet afdwingen

  Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen en zorg en ondersteuning weigeren of intrekken. Gemeenten moeten vooraf onderzoeken of personen bereid zijn om onbetaald ondersteuning te bieden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.

 • Cafés en andere horecagelegenheden in Amsterdam presteren slecht als het gaat om controle van de minimumleeftijd en het blijven schenken aan mensen die al dronken zijn. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het college van B en W heeft laten doen.

  Amsterdam houdt zich slecht aan horecaregels

  2 reacties

  Cafés en andere horecagelegenheden in Amsterdam presteren slecht als het gaat om controle van de minimumleeftijd en het blijven schenken aan mensen die al dronken zijn. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het college van B en W heeft laten doen.

 • Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

  Toegang jeugdhulp in Goes wordt strenger

  De gemeente Goes wil met zeventien maatregelen het tekort van 1,9 miljoen euro op het jeugdbudget van 7,3 miljoen euro wegwerken. Meer inzetten op preventie en innovatie en strengere toegang horen daar bij, maar ook gaat Goes de ouders meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

 • Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen daarvoor worden gecompenseerd door het rijk. De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

  Compensatie voor tekorten jeugdbudget

  Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen extra geld krijgen van het rijk. Het gaat om gemeenten die (substantieel) nadeel ondervinden van het (historische) verdeelmodel. Zij kunnen tot 31 maart een beroep doen op de compensatieregeling. Die regeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.

 • De overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor zelfstandig wonenden blijft een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit zijn gemeentekoepel VNG en VWS overeengekomen.

  Landelijk fonds voor woningaanpassingen

  Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door VWS worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG.

 • Gemeenten met grote jeugdzorginstellingen op hun grondgebied zien de tekorten op het jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2 miljoen euro te moeten toeleggen op het budget. Grootste reden is het woonplaatsbeginsel waarbij Ede financieel verantwoordelijk is voor kinderen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam.

  Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginsel

  Gemeenten met grote jeugdzorginstellingen op hun grondgebied zien de tekorten op het jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2 miljoen euro te moeten toeleggen op het budget. Grootste reden is het woonplaatsbeginsel waarbij Ede financieel verantwoordelijk is voor kinderen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam.