of 59142 LinkedIn

Nieuws

 • De gemeente Hengelo geeft een 83-jarige vrouw op grond van de Wmo toch geld voor de aanleg van een traplift, nadat de rechter bepaalde dat de woningcorporatie geen toestemming hoeft te geven voor een aanpassing in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex.

  Rechter fluit gemeente Hengelo terug

  Gemeenten hebben geen toestemming van de woningcorporatie nodig om een aanpassing in een gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex toe te staan voor de uitvoering van de Wmo. Dat zegt de rechtbank Overijssel in een zaak van een 83-jarige vrouw tegen de gemeente Hengelo.

 • Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4500 betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met ruim twintig organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen en dat zaterdag werd gepubliceerd.

  'Ouderen hebben meer zorg nodig'

  3 reacties

  Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4500 betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met ruim twintig organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen en dat zaterdag werd gepubliceerd.

 • De inwoners van Ede, een middelgrote stad in Gelderland, zijn de gelukkigste Nederlanders. Dat staat in de Atlas voor gemeenten, die donderdag verschijnt. Alphen aan den Rijn en Amstelveen staan in dat overzicht tweede en derde.

  Inwoners Ede zijn het gelukkigst

  De inwoners van Ede, een middelgrote stad in Gelderland, zijn de gelukkigste Nederlanders. Dat staat in de Atlas voor gemeenten, die donderdag verschijnt. Alphen aan den Rijn en Amstelveen staan in dat overzicht tweede en derde.

 • Venlo zit met een gat in de begroting van 11,9 miljoen euro, voornamelijk veroorzaakt door jeugdzorg. De gemeente had een tekort van 3,4 miljoen wel voorzien. Maar het gat groeide mede door extra uitgaven voor jeugdzorg (5,5 miljoen) en Beschermd Wonen (3,3 miljoen).

  Venlo komt 12 miljoen tekort door jeugdzorg

  1 reactie

  Venlo zit met een gat in de begroting van 11,9 miljoen euro, voornamelijk veroorzaakt door jeugdzorg. De gemeente had een tekort van 3,4 miljoen wel voorzien. Maar het gat groeide mede door extra uitgaven voor jeugdzorg (5,5 miljoen) en Beschermd Wonen (3,3 miljoen).

 • Woonwagenbewoners worden gediscrimineerd door gemeenten omdat er een uitsterfbeleid wat betreft standplaatsen wordt gevoerd. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

  Ombudsman: Gemeenten discrimineren woonwagenbewoners

  6 reacties

  Nederlandse gemeenten voeren een discriminerend beleid voor woonwagenbewoners. In weerwil van internationale verdragen zorgen zij voor onvoldoende staanplaatsen, terwijl ze de specifieke woonwagencultuur juist moeten beschermen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’. 

 • Miljoenen Nederlanders zijn laaggeletterd, arm en ongezond. Dat leidt tot afname van gevoel van waardigheid en minder vertrouwen in instituties en de overheid. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek.

  2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond

  1 reactie

  Armoede kan leiden tot een ongezond voedingspatroon, wonen in een ongezonde omgeving of het mijden van zorg. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in de woensdag verschenen rapportage Mensenrechten in Nederland. De cijfers liegen er volgens de organisatie niet om. Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben gezondheidsproblemen en zijn minder betrokken bij de maatschappij en politiek.

 • Het combineren van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen lijkt cliënten gelukkiger te maken. Dat is de eerste indruk van de pilot Verzorgd Thuis van de gemeente Zoetermeer, in samenwerking met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom.

  Pilot Zoetermeer combineert hulp en zorg

  In een pilot combineert de gemeente Zoetermeer huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen. In het project Verzorgd Thuis werkt de gemeente samen met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom. De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met deze nieuwe werkwijze.

 • Staatssecretaris Jetta Klijnsma blijft met de Utrecht in gesprek over de manier waarop de gemeente wil experimenteren met een soepeler bijstandsbeleid. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Utrecht wilde met experimenten beginnen maar heeft de pilot stopgezet omdat er nog overlegd werd met de gemeente.

  Klijnsma blijft met Utrecht in gesprek over bijstand

  Staatssecretaris Jetta Klijnsma blijft met de Utrecht in gesprek over de manier waarop de gemeente wil experimenteren met een soepeler bijstandsbeleid. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Utrecht wilde met experimenten beginnen maar heeft de pilot stopgezet omdat er nog overlegd werd met de gemeente.

 • Er moet een eind komen aan het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra (azc). Als oplossing kunnen zogenoemde reserve-azc's worden ingericht die de buffer vormen voor als er weer een grote toestroom van vluchtelingen is.

  Gemeenten willen reserve-azc's als buffer

  2 reacties

  Er moet een eind komen aan het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra (azc). Als oplossing kunnen zogenoemde reserve-azc's worden ingericht die de buffer vormen voor als er weer een grote toestroom van vluchtelingen is.

 • Met de omgekeerde toets wordt beoordeeld wat het beoogde effect is, wat de uitwerking is op persoon, gezin en omgeving en of het besluit overeenkomt met de grondwaarde (bedoeling) van de wet. Verder of het voornemen ethisch verantwoord is. Pas als laatste stap wordt gekeken of een voornemen indruist tegen de wet.

  ‘Omgekeerde toets’ geeft net dat kleine zetje

  ‘De omgekeerde toets’, een methodiek voor het sociale domein, traint ambtenaren om doelmatigheid en rechtmatigheid te combineren. De essentie: kijken wat nodig is en als laatste stap beoordelen of past binnen de geest van wet- en regelgeving.