of 59080 LinkedIn

Nieuws

 • De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeente Den Haag is niet goed geregeld. Dat concludeert de rekenkamer van de gemeente in een vernietigend rapport dat vrijdag is gepubliceerd. De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is zo slecht dat het niet voldoet aan wettelijke eisen.

  Gemeente Den Haag leeft regels WMO slecht na

  Reageer

  De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeente Den Haag is niet goed geregeld. Dat concludeert de rekenkamer van de gemeente in een vernietigend rapport dat vrijdag is gepubliceerd. De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is zo slecht dat het niet voldoet aan wettelijke eisen.

 • Gemeente Amsterdam is gestart met een online aanpak tegen radicalisering en polarisatie. Professionals van de gemeente krijgen een ‘awareness training’. Ook gaan ambassadeurs namens de gemeente ongewenste online boodschappen op sociale media signaleren.

  Amsterdam start met online aanpak radicalisering

  Gemeente Amsterdam is gestart met een online aanpak tegen radicalisering en polarisatie. Professionals van de gemeente krijgen een ‘awareness training’. Ook gaan ambassadeurs namens de gemeente ongewenste online boodschappen op sociale media signaleren. 

 • De verschillende aanbestedingen van gemeenten voor huishoudelijke hulp leiden tot vrijwel geen verschil in prijs. Dat blijkt uit onderzoek van het CPB en SCP.

  Weinig verschil in aanbestedingen huishoudelijke hulp

  De aanbestedingsprocedures van gemeenten voor huishoudelijk hulp gaan niet gepaard met verschillen in prijzen, marktaandelen en keuzevrijheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat zojuist verscheen. Uit het rapport wordt ook duidelijk dat de prijzen die zelfstandig werkende gemeenten voor hulp betalen nauwelijks afwijken van samenwerkende gemeenten. In het onderzoek is overigens geen rekening gehouden met de kwaliteit van de geleverde hulp.

 • Het lukt de gemeente Rotterdam beter dan de drie andere grote steden om inwoners uit de bijstand te houden. Het aantal mensen met zo'n uitkering steeg daar vorig jaar met 1,7 procent, terwijl het percentage in Amsterdam, Den Haag en Utrecht gemiddeld op 8,6 procent ligt. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van de Monitor Werkgelegenheid.

  Rotterdamse bijstandaanpak succesvol

  1 reactie

  Het lukt de gemeente Rotterdam beter dan de drie andere grote steden om inwoners uit de bijstand te houden. Het aantal mensen met zo'n uitkering steeg daar vorig jaar met 1,7 procent, terwijl het percentage in Amsterdam, Den Haag en Utrecht gemiddeld op 8,6 procent ligt. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van de Monitor Werkgelegenheid.

 • De tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied is nog niet rijp. Het Gemeentefonds moet met rust worden gelaten. Dat stellen vice-president Piet Hein Donner en staatsraad Jan Franssen van de Raad van State in een interview met Binnenlands Bestuur.

  Tijd voor verruiming lokaal belastinggebied nog niet rijp

  De rechtsbescherming in het sociale domein moet versterkt en ‘Den Haag’ en gemeenten moeten zich samen verantwoordelijk gaan voelen voor de decentralisaties. De tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied is nog niet rijp. Het Gemeentefonds moet met rust worden gelaten.

 • Een nieuw kabinet moet risicodragend investeren in “Social Impact Bonds” (SIB’S) om de jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken, aldus de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA). ‘We zijn nu met vijf gemeenten met SIB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

  ‘We moeten jeugdwerkloosheid verbieden’

  Een structurele aanpak van jeugdwerkloosheid vergt risicodragende investeringen van een nieuw kabinet in “Social Impact Bonds” (SIB’S), aldus de Eindhovense PvdA-wethouder Staf Depla. ‘Nu zijn we met vijf gemeenten met SiB's bezig, maar als we naar tien of twintig gemeenten gaan, moeten we eerst om investeringen vragen en dan opschalen.’

 • Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren.

  Van Rijn start nieuwe uitvoeringsorganisatie pgb

  Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat een nieuwe publieke organisatie in het leven roepen, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget op zich gaat nemen. De organisatie moet worden aangestuurd door de gemeenten en de zorgkantoren. 

 • De Tweede Kamer wil dat kinderen van dakloze ouders meer hulp krijgen. Gemeenten moeten hier nog dit jaar voor gaan zorgen, vindt de Tweede Kamer.

  ´Gemeenten moeten kind dakloze steunen´

  1 reactie

  De Tweede Kamer wil dat kinderen van dakloze ouders meer hulp krijgen. Gemeenten moeten hier nog dit jaar voor gaan zorgen, vindt de Tweede Kamer.

 • Gemeenten slaan samen met onderwijsorganisaties en andere betrokken partijen donderdag alarm bij Kamer en kabinet over het afnemen van de gelijkheid van onderwijskansen voor kinderen. Ze willen niet alleen dat een bezuiniging van tientallen miljoenen op het onderwijsachterstandenbeleid wordt teruggedraaid, maar bovendien dat er fors geld bijkomt.

  Gemeenten slaan alarm over onderwijskansen kinderen

  1 reactie

  Gemeenten slaan samen met onderwijsorganisaties en andere betrokken partijen donderdag alarm bij Kamer en kabinet over het afnemen van de gelijkheid van onderwijskansen voor kinderen. Ze willen niet alleen dat een bezuiniging van tientallen miljoenen op het onderwijsachterstandenbeleid wordt teruggedraaid, maar bovendien dat er fors geld bijkomt.

 • Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp. De wijkteams hebben een kwaliteitsimpuls nodig. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland in een interview met Binnenlands Bestuur.

  ‘Hou de Jeugdwet heel en investeer in innovatie’

  Gemeenten moeten ruimte geven aan innovatie in de jeugdhulp en een nieuw kabinet moet de Jeugdwet met rust laten. De wijkteams hebben een kwaliteitsimpuls nodig. Dat stelt voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland in een interview met Binnenlands Bestuur.

 • Roken in de rookruimte of rondom het gemeentehuis is in de meeste plaatsen nog mogelijk. Dat zou wel eens heel snel kunnen veranderen. In zowel Amsterdam als Rotterdam is in eigen ‘rooknota’s’ geregeld dat gemeentehuizen volledig rookvrij zijn.

  Gemeenten schroeven strijd tegen sigaret op

  Roken in de rookruimte of rondom het gemeentehuis is in de meeste plaatsen nog mogelijk. Dat zou wel eens heel snel kunnen veranderen. In zowel Amsterdam als Rotterdam is in eigen ‘rooknota’s’ geregeld dat gemeentehuizen volledig rookvrij zijn.

 • De Nationale ombudsman is in juni 2016 gestart met een onderzoek naar de behandeling van klachten van burgers over het sociaal domein. Hij verwacht dit onderzoek begin maart af te ronden. De ombudsman ziet dat gemeenten aangeven weinig klachten te ontvangen, terwijl burgers en belangenorganisaties tegelijkertijd wel vinden dat de klachtbehandeling nog kan verbeteren.

  3100 klachten sinds 2015

  Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal.