of 59108 LinkedIn

Nieuws

 • Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

  Werkloosheid daalt in alle provincies

  Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

 • Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen.

  Actie tegen kindermishandeling

  Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen. In de meldcode staat beschreven waaraan ambtenaren signalen kunnen herkennen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en wat ze dan kunnen en moeten doen. 

 • De overheid moet meer rekening houden met de grenzen aan het ‘doenvermogen’ van burgers. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen.

  Overheid overschat zelfredzaamheid burger

  De overheid moet meer rekening houden met de grenzen aan het ‘doenvermogen’ van burgers. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen.

 • Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  Nog steeds zorgen over Veilig Thuis

  Het kost de Veilig Thuis regio’s nog steeds veel moeite om binnen de wettelijk beoogde periode een onderzoek uit te voeren. Dat blijkt uit de jongste rapportage van de samenwerkende Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 • Mantelzorgers kunnen hun taken beter aan dan twee jaar geleden én hebben minder behoefte aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

  Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers kunnen hun taken beter aan dan twee jaar geleden én hebben minder behoefte aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

 • Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert nog niet genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal doen dat wel. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

  Banenafspraak: overheid blijft achter

  Een aantal arbeidsmarktregio’s creeërt genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.

 • De meest kwetsbare gezinnen worden nog onvoldoende geholpen door de wijkteams. Dat stellen het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het vandaag verschenen kritische rapport ‘Het wijkteam en kwetsbare gezinnen’.

  Zorg kwetsbare gezinnen onder druk

  De meest kwetsbare gezinnen worden nog onvoldoende geholpen door de wijkteams. Het uitgangspunt een-gezin-een-plan-een-regisseur komt niet goed van de grond. Gemeenten moeten veel beter kijken of de sociale wijkteams die kwetsbare gezinnen echt vooruit helpen. 

 • Het aantal beschermingsonderzoeken dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft uitvoerd is in 2016 voor het eerst in jaren gestegen. Bij een beschermingsonderzoek wordt gekeken of er verplicht hulp moet komen voor kinderen omdat hun veiligheid in gevaar is. Tussen 2012 en 2015 was er een daling te zien maar deze trend heeft zich niet voortgezet.

  Meer kinderen in aanraking met Kinderbescherming

  Het aantal beschermingsonderzoeken dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft uitvoerd is in 2016 voor het eerst in jaren gestegen. Bij een beschermingsonderzoek wordt gekeken of er verplicht hulp moet komen voor kinderen omdat hun veiligheid in gevaar is. Tussen 2012 en 2015 was er een daling te zien maar deze trend heeft zich niet voortgezet.

 • De Almeerse 45-plus aanpak “nieuwe stijl” van meer persoonlijke aandacht voor en beter luisteren naar ervaringen van bijstandsgerechtigden helpt bij het vinden van werk. In 2015 stroomde nog 15 procent uit naar betaald werk, na een jaar nieuwe stijl was dat 33 procent.

  Almeerse aandacht voor 45-plusser loont

  Persoonlijke aandacht voor en luisteren naar ervaringen van bijstandsgerechtigden helpt bij het vinden van werk. Dat blijkt uit de 45-plus aanpak “nieuwe stijl” van de gemeente Almere. In 2015 stroomde nog 15 procent uit naar betaald werk, na een jaar nieuwe stijl was dat 33 procent.

 • Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers.

  Kwart mantelzorgers ondervindt tegenwerking gemeente

  Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers. 

 • Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Vertrouwen in decentralisaties ietsje gestegen

  Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.