of 59232 LinkedIn

Werkgevers iets optimistischer over de arbeidsmarkt

Reageer

Werkgevers zijn over het algemeen iets optimistischer over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt dan een jaar geleden. Dertig procent van de werkgevers verwacht in het komende jaar een toename van de vraag naar personeel, tegenover 20 procent vorig jaar. 28 procent rekent er op dat zij minder mensen nodig zullen hebben. Ook dit is minder negatief dan in 2013, toen 36 procent nog een afname van het personeelsbestand verwachtte.

Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder de bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen, die in oktober en november worden gehouden. Verspreid over vier bijeenkomsten in het land hebben ruim 2.000 werkgevers de enquête ingevuld.

Volgens Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie van UWV, bevestigen de uitkomsten van de enquête het beeld dat de arbeidsmarkt uit het dal omhoog klimt. “Werkgevers zijn weer voorzichtig optimistisch, dat is een kentering ten opzichte van vorig jaar. UWV verwacht dat het herstel komend jaar verder doorzet.”


Kansen voor jonggehandicapten

Uit de enquête blijkt dat 55 procent van de bedrijven de intentie heeft om op korte termijn een jonggehandicapte in dienst te nemen. 57 procent geeft aan een 50-plusser te willen aannemen. Deze belangstelling was ook terug te zien bij de aanmeldingen voor de UWV Werkgeverscongressen, waarbij grote interesse was voor de workshops over het aannemen van arbeidsgehandicapten.


Vergrijzing

Op de vraag ‘Wat is volgens u de belangrijkste uitdaging voor uw bedrijf in de komende jaren?’, scoort vergrijzing met 35 procent net als bij de peiling vorig jaar het hoogst. Behoud van personeel heeft met 21 procent minder aandacht dan een jaar geleden. Opleiden (16 procent) en werving (8 procent) hebben duidelijk minder prioriteit.

De congresgangers is ook gevraagd van welke subsidieregelingen zij gebruik maken. De No-risk polis blijkt het meest populair. Verder wordt de premiekorting voor arbeidsgehandicapten vaak genoemd. 38 procent van de werkgevers die de congressen bezoekt maakt van geen enkele regeling gebruik.


Over de UWV Werkgeverscongressen

Voor het vijfde jaar organiseert UWV op verschillende plaatsen in het land congressen voor werkgevers. Op de bijeenkomsten worden werkgevers en HR-professionals van grote bedrijven voorgelicht over wet- en regelgeving rond zaken als ziekte en ontslag. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen van UWV.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online september 2017

Afbeelding

Schatkist met gegevens

In de polisadministratie van UWV zijn de loon- of uitkeringsgegevens te vinden van zo’n 12 miljoen Nederlanders. Private en publieke partijen maken gebruik van deze gegevens, waaronder ook veel gemeenten. In dit nummer van UWV Magazine duiken we in de polis en zien we hoe data-analyse wordt ingezet om bepaalde informatie te genereren of trends te signaleren. 

 

Verder in dit nummer van UWV Magazine o.a. aandacht voor een opmerkelijk initiatief in de Haagse Schilderswijk om werkloze buurtbewoners te helpen.

 

 

 

 

 

Whitepapers

Columns