of 59232 LinkedIn

UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen

UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen. De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018.
Reageer

Door het herstel van de economie loopt het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim 700 miljoen euro naar 4,9 miljard. Dat staat in de Juninota die UWV heeft aangeboden aan demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe raming is positiever dan de vorige financiële prognose in januari en zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen verder verbetert.

De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018. Ook gaan minder bedrijven failliet. Het aantal WW-uitkeringen zal in 2017 naar verwachting dalen van 412.000 naar 351.000 en neemt in 2018 verder af naar 311.000. Voor 2017 gaat UWV uit van circa 710 miljoen euro lagere uitkeringslasten voor de WW dan in 2016. Voor 2018 is de verwachting een verdere daling met 670 miljoen euro.

 

Positiever dan vorige prognose

De juni-raming is positiever dan de vorige financiële prognose van UWV, in januari van dit jaar. In 2017 vallen de totale uitkeringslasten naar verwachting 198 miljoen euro lager uit. Deze neerwaartse bijstelling komt grotendeels voor rekening van de WW en overtreft de hogere uitgaven van onder andere de WIA.

 

Minder faillissementen

UWV gaf afgelopen jaar € 296 miljoen uit aan faillissementsuitkeringen. De uitgaven nemen in 2017 naar verwachting met een kwart af tot € 219 miljoen. Na het grote aantal faillissementen van begin vorig jaar, met name in de detailhandel, is dit een forse teruggang. Voor 2018 verwacht UWV een verdere afname met 8%.

 

Fondspositie verbetert

Het financiële tekort van de uitkeringsfondsen neemt verder af. Eind 2016 bedroeg het tekort per saldo 8,7 miljard euro en neemt af tot 6,2 miljard euro eind 2017. In 2015 bedroeg het tekort nog 10 miljard euro. Het tekort doet zich alleen voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

 

Over de UWV Juninota

De Juninota schetst de actuele inzichten voor 2017 en 2018 in de verwachte financiële ontwikkeling van de wetten die UWV uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

 

Lees hier de Juninota 2017

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online september 2017

Afbeelding

Schatkist met gegevens

In de polisadministratie van UWV zijn de loon- of uitkeringsgegevens te vinden van zo’n 12 miljoen Nederlanders. Private en publieke partijen maken gebruik van deze gegevens, waaronder ook veel gemeenten. In dit nummer van UWV Magazine duiken we in de polis en zien we hoe data-analyse wordt ingezet om bepaalde informatie te genereren of trends te signaleren. 

 

Verder in dit nummer van UWV Magazine o.a. aandacht voor een opmerkelijk initiatief in de Haagse Schilderswijk om werkloze buurtbewoners te helpen.

 

 

 

 

 

Whitepapers

Columns