of 59142 LinkedIn

Uitkeringsgerechtigde met schuld komt moeilijker aan het werk

Reageer

Uitkeringsgerechtigden met schulden komen moeilijker aan het werk en komen hun verplichtingen minder goed na. Ook krijgen ze drie keer vaker een boete opgelegd dan uitkeringsgerechtigden zonder schulden. Voor Wajongers met schulden neemt de uitstroom naar werk met vijftig procent af en voor de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de uitstroom 12 procent lager. Dit blijkt uit onderzoek van UWV dat is gepubliceerd in het UWV Kennisverslag 2015-1. UWV liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in belemmeringen die mensen met schulden ondervinden bij het zoeken naar werk.

Ongeveer 10 procent van de uitkeringsgerechtigden van UWV heeft te maken met schulden. Dat is twee keer hoger dan bij mensen die geen uitkering ontvangen. De schulden variëren van betalingsachterstanden tot beslaglegging op inkomsten. Vooral bij eenoudergezinnen en allochtonen komen schulden vaker voor. Het hebben van schulden eist veel aandacht op, zorgt vaak voor stress en mogelijk ook angst. Dit belemmert het zoeken naar een baan. Schuldenaren met een uitkering zoeken vaak pas laat hulp vanwege schaamte en onderschatting van de problemen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat schuldenaren minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Werkgevers krijgen te maken met administratieve lasten wanneer sprake is van beslaglegging op inkomen. Ook is er een verhoogd risico op verzuim en verminderde productiviteit van werknemers met schulden.

 

Actievere rol UWV

Het onderzoek naar schuldproblematiek is aanleiding voor UWV om een actievere rol te gaan spelen in het signaleren van schulden. Inmiddels zijn klantadviseurs van het Klantcontactcenter opgeleid om tips te geven die kunnen voorkomen dat iemand met schulden verder in de problemen komt. Ook kan de klantadviseur op maat doorverwijzen naar schuldhulpverleners en andere instanties. UWV laat vervolgonderzoek uitvoeren om in een zo vroeg mogelijk stadium meer preventieve activiteiten te ontplooien. Daarbij worden ook de effecten van het verwijzen naar de gemeente onder de loep genomen.

 

Schuldhulpverlening taak gemeente

Gemeenten hebben volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de taak om mensen te ondersteunen bij schulden en nazorg te verlenen bij schuldhulpverlening. UWV informeert, adviseert en verwijst uitkeringsgerechtigden met schulden door naar de gemeente wanneer er schulden worden gesignaleerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online april 2017

Afbeelding

'Goed gedaan'

Ondanks bezuinigingen en wetswijzigingen heeft UWV het goed gedaan. Dit stelt Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer in het aprilnummer van UWVMagazine online. Of de organisatie nog een bezuinigingsronde aankan, moet volgens haar worden betwijfeld.

 

In hetzelfde nummer kijken de drie leden van de Raad van Bestuur van UWV terug op 2016 en verder. Bestuurslid Fred Paling: ‘We zijn er mede in geslaagd om vorig jaar 12.700 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Maar aan het werk helpen is één, aan het werk houden blijkt lastiger. Dat is een belangrijk aandachtspunt de komende tijd.’

Whitepapers

Columns