of 59100 LinkedIn

Nieuw instituut moet kennis rond arbeid en gezondheid bundelen

Reageer

AfbeeldingWetgeving zoals de Participatiewet maakt het steeds belangrijker dat professionals beschikken over  kennis van arbeid en gezondheid. Een nieuw op te richten landelijk kennisinstituut zou de opgedane kennis moeten bundelen en vertalen naar mensen die er in de praktijk mee moeten werken. UWV-bestuurder Fred Paling pleit hiervoor in het december-nummer van UWV Magazine Online

UWV Magazine Online staat deze keer in het teken van samenwerking tussen UWV en gemeenten. Zo komt Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG,  aan het woord. Zij is optimistisch over de voortgang van de regionale werkbedrijven. Verder in dit nummer aandacht voor de Wet banenafspraak, in de volksmond beter bekend als de Quotumwet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online maart 2017

Afbeelding

Kunnen we het uitvoeren?

 

De verkiezingen zijn achter de rug en mogelijke coalities worden onderzocht. Wat willen de verschillende politieke partijen met de arbeidsmarkt en sociale zekerheid en wat zijn de gevolgen hiervan voor UWV? Strategisch beleidsadviseur Maarten Dolfing komt hierover aan het woord in het maartnummer van UWVMagazine Online. ‘De vraag is: Kunnen we het uitvoeren en zo ja, hoe?’

 

Verder in dit nummer aandacht voor het vak van verzekeringsarts. Hoe beoordelen verzekeringsartsen, welke richtlijnen hanteren ze en hoe pakken die in de praktijk uit? En: is de beoordelingssystematiek nog wel up-to-date?

Whitepapers

Columns