of 58994 LinkedIn

Kans op arbeidsongeschiktheid vrouwen flink afgenomen

UWV Kennisverslag 2015-2
Reageer

Onder de WAO werden vrouwen relatief veel vaker arbeidsongeschikt dan mannen. De WIA zou vanwege de activerende werking positief uitvallen voor vrouwen. Uit een analyse op de instroomcijfers blijkt dat dit inderdaad het geval is geweest. Stroomde in 2000 nog 1,86 procent van de werkende vrouwen in de WAO, in de WIA is dat percentage afgenomen tot 0,53 procent. Bij mannen is het percentage in die periode gedaald van 1,18 procent naar 0,50 procent. Het oude verschil tussen mannen en vrouwen is daarmee vrijwel verdwenen.

Uit de analyse blijkt dat jonge vrouwen (leeftijd tussen 25 en 34) wel nog steeds een grotere kans  hebben op arbeidsongeschiktheid. De kans om in de WIA te komen is voor deze groep vrouwen 1,66 keer groter dan voor mannen. Oudere vrouwen hebben nu een kleinere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen.

 

Aantal Wajongers neemt voor het eerst af

Door de invoering van de Participatiewet op 1 januari is de Wajong alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als gevolg hiervan daalt het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen tot 10 procent van het aantal voor de invoering van de Participatiewet. Het totaal aantal Wajongers zal dit jaar voor het eerst afnemen en naar verwachting uitkomen op 247.500 personen.

Jongeren met een beperking die nog wel arbeidsvermogen hebben zijn voor een uitkering en ondersteuning bij het zoeken naar werk aangewezen op de gemeente. Op basis van instroomcijfers Wajong uit voorafgaande jaren gaat het om circa 14.000 jongeren met een beperking per jaar. Deze mensen komen echter niet allemaal direct bij de gemeenten terecht, omdat een deel nog op school zit en een ander deel nog onder behandeling is. UWV verwacht dat het aantal jongeren met een beperking dat aanklopt bij de gemeente de eerste jaren nog beperkt zal zijn.

 

Aantal banen neemt toe

Het  CPB verwachtte begin dit jaar een economische groei van 1,7 procent. UWV verwacht dat dit zich vertaalt in een groei van 38.000 banen voor werknemers in 2015. Vooral uitzendbedrijven profiteren van deze economische groei (4,7 procent). Door deze gunstige vooruitzichten verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen dit jaar met 20.000 zal afnemen. Inmiddels zijn de verwachtingen over de economische groei nog optimistischer geworden en het is daarom niet uitgesloten dat het aantal WW-uitkeringen sterker zal dalen.


Lees meer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine mei 2016

AfbeeldingPretpakket of baankans?

Moet je bij de keuze voor een studie vooral doen wat je leuk vindt, of kiezen voor baanzekerheid? Deze discussie is de laatste tijd weer flink opgelaaid. ‘Als overheid mag je best kritisch kijken of het geld nuttig wordt besteed’, zegt Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas-Smeerdijk van de VVD in het meinummer van UWVMagazine online.

 

Bekijk ook de video waarin studenten hun menig geven over hun keuze. En lees hoe UWV zijn kennis van gedragsbeïnvloeding wil inzetten om klanten een duwtje in de juiste richting te geven. Hoever mag je hierin gaan?

Whitepapers

Columns