of 59232 LinkedIn

Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015

Reageer

Onder invloed van een aantrekkende economische groei verwacht UWV dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Het aantal vacatures neemt net als in 2014 toe, in vrijwel alle sectoren. Het aantal WW-uitkeringen zal voor het eerst in drie jaar op jaarbasis afnemen. Dit zijn enkele voorspellingen uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Bouw vindt weg omhoog, opnieuw krimp zorg en welzijn
UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal banen van werknemers met 31 duizend banen (0,4%) in 2015. De stijging volgt op een lange periode van aanzienlijke banenkrimp. De grootste banengroei ziet UWV dit jaar in de uitzendsector. Ook in de zakelijke dienstverlening neemt het aantal banen toe in 2015. Nu het bij bedrijven beter gaat, vindt namelijk meer uitbesteding van diensten plaats. In de bouw voorziet UWV een licht herstel van de productie in 2015 en een groei van het aantal banen met 2 duizend. Het is de eerste groei op jaarbasis in de bouw sinds 2008. 
De zorg- en welzijnssector blijft ook in 2015 achter bij de andere sectoren. Na een afname van de werkgelegenheid in 2014 met 36 duizend banen, wordt dit jaar een verder daling met 14 duizend banen verwacht. Door extra middelen die het kabinet vorig jaar ter beschikking heeft gesteld, zal het banenverlies minder groot zijn dan eerder voorzien. 
Ondanks de krimp bij de banen voor werknemers, is het aantal banen bij zelfstandigen de afgelopen jaren gegroeid. Ook dit jaar zal het aantal zelfstandigen zich gunstiger ontwikkelen dan het aantal banen bij werknemers.

 

Meer vacatures
Het aantal ontstane vacatures groeide in 2014 in alle sectoren. UWV verwacht dat de groei in 2015 doorzet. Er ontstaan bijna 800 duizend vacatures, een toename met 88 duizend (+13%). De vacaturemarkt trekt aan door uitbreiding van de werkgelegenheid en vervanging van personeel als gevolg van pensionering. Ook wisselen werknemers vaker van baan door de betere economische vooruitzichten. 
In de bouw is de verwachte vacaturegroei sterk te noemen. De oorzaak is het lage startniveau in 2014 en het aantrekken van de bouwactiviteiten. Ook in de industrie, de zakelijke diensten en vervoer en opslag neemt het aantal vacatures sterk toe in 2015. De sector zorg en welzijn loopt uit de pas. Door veranderingen in het beleid en de daardoor noodzakelijke reorganisaties neemt het aantal vacatures met 6% af. UWV voorziet een afname in alle branches, maar vooral bij de ouderenzorg. 

 

Lichte daling WW-uitkeringen 
Door de verbeterde conjunctuur verwacht UWV dat in 2015 minder mensen te maken krijgen met gedwongen ontslag. Het aantal WW-uitkeringen kan daardoor voor het eerst sinds 2011 dalen op jaarbasis. De daling is beperkt: UWV gaat uit van een afname met 10 duizend (-2%) tot 430 duizend WW-uitkeringen aan het eind van 2015. Omdat de economie beter herstelt, zijn de WW-ontwikkelingen in 2015 ook iets gunstiger dan de verwachtingen die UWV vorig jaar juni presenteerde. 

 

Lees hier de Arbeidsmarktprognose 2015.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online september 2017

Afbeelding

Schatkist met gegevens

In de polisadministratie van UWV zijn de loon- of uitkeringsgegevens te vinden van zo’n 12 miljoen Nederlanders. Private en publieke partijen maken gebruik van deze gegevens, waaronder ook veel gemeenten. In dit nummer van UWV Magazine duiken we in de polis en zien we hoe data-analyse wordt ingezet om bepaalde informatie te genereren of trends te signaleren. 

 

Verder in dit nummer van UWV Magazine o.a. aandacht voor een opmerkelijk initiatief in de Haagse Schilderswijk om werkloze buurtbewoners te helpen.

 

 

 

 

 

Whitepapers

Columns