of 59232 LinkedIn

Crisis remt doorstroom naar vaste baan

Reageer

De doorstroom van een flexibel naar een vast contract is tijdens de crisis sterk afgenomen. Dit geldt zowel voor werknemers met een flexcontract als voor werkzoekenden die vanuit de WW aan het werk gaan met een flexcontract. Mensen met een uitkering die als uitzendkracht aan de slag gaan, stromen het minst door naar een vaste baan: slechts 1 op de 20 heeft na een jaar een vast contract. Voor de crisis was dit nog 1 op de 10, zo blijkt uit onderzoek van UWV naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een groeiend deel van de beroepsbevolking heeft een flexcontract of werkt als zzp’er. In 2014 ging het om ruim één op de drie werkenden in Nederland.

Uit het rapport van UWV blijkt ook dat het percentage werkzoekenden dat vanuit de WW direct een vaste baan vindt is afgenomen tijdens de crisis. In de periode 2008-2013 kromp dit aandeel van 21% tot 16%. Het aandeel WW’ers dat vanuit de WW aan de slag ging met een tijdelijk contract groeide in dezelfde periode van 42% naar 49%. Het percentage dat het werk hervatte als uitzendkracht bleef stabiel op circa 35%.

 

Herhalingswerkloosheid

Flexwerkers, vooral uitzendkrachten, hebben een grotere kans om terug te vallen op een WW-uitkering dan vaste medewerkers. UWV heeft daarom gekeken naar de invloed van het toenemende flexwerk op herhalingswerkloosheid. Hieruit blijkt dat het groeiende aandeel flexwerkers in de beroepsbevolking niet leidt tot een hoger percentage herhalingswerklozen in de WW. Wel speelt de conjunctuur een rol. Bij een recessie is het percentage herhalingswerklozen lager en bij aantrekken van de conjunctuur loopt het weer op. De reden is dat bij een recessie relatief veel werklozen in de WW komen die niet eerder werkloos waren.

 

In de afgelopen 4 jaar stroomden jaarlijks gemiddeld 115.000 herhalingswerklozen de WW in, dit is bijna een kwart van de mensen die jaarlijks een beroep doen op een WW-uitkering. Vooral mensen die seizoenswerk of weersafhankelijk werk doen vallen vaak terug op de WW. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoudsschilders, stratenmakers en metselaars. Maar ook acteurs en televisiemakers doen bij herhaling een beroep op de uitkering.

 

Meer flexibele arbeid

UWV verwacht dat het aandeel flexwerkers en zzp’ers in de beroepsbevolking op de lange termijn verder zal toenemen. In welke mate de flexibilisering zal doorzetten en wat het effect zal zijn op het beroep op de WW, is onder meer afhankelijk van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die op 1 januari 2015 is ingevoerd. De Wwz heeft onder andere tot doel om de doorstroom van flexibele naar vaste contracten te bevorderen en werken lonender te maken. Dit moet leiden tot meer baanzekerheid voor flexwerkers en minder beroep op de WW. Ook een groeiend aantal zzp’ers vermindert het beroep op WW. Maar de verwachte groei van aantal flexwerkers in de beroepsbevolking, met name bij de uitzendkrachten, kan weer leiden tot een groter aantal herhalingswerklozen in de WW.

 

Lees hier het hele rapport.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online september 2017

Afbeelding

Schatkist met gegevens

In de polisadministratie van UWV zijn de loon- of uitkeringsgegevens te vinden van zo’n 12 miljoen Nederlanders. Private en publieke partijen maken gebruik van deze gegevens, waaronder ook veel gemeenten. In dit nummer van UWV Magazine duiken we in de polis en zien we hoe data-analyse wordt ingezet om bepaalde informatie te genereren of trends te signaleren. 

 

Verder in dit nummer van UWV Magazine o.a. aandacht voor een opmerkelijk initiatief in de Haagse Schilderswijk om werkloze buurtbewoners te helpen.

 

 

 

 

 

Whitepapers

Columns