of 59232 LinkedIn

253.000 mensen vinden werk vanuit WW in 2014

Reageer

Ondanks het voorzichtige herstel van de economie krijgen nog steeds veel mensen te maken met werkloosheid. UWV kende in 2014 605.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, een lichte daling ten opzichte van 2013. Maar het totaal aantal WW-uitkeringen eind 2014 was met 440.800 nog altijd iets hoger (1%) dan eind 2013. Vorig jaar beëindigden 253.000 WW’ers hun uitkering, omdat ze werk vonden. Een lichte groei van drie procent. Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat weer aan het werk ging is met bijna eenvijfde gestegen naar 13.000. Dit blijkt uit het UWV Jaarverslag 2014.

Het economisch herstel vertaalt zich in minder ontslagaanvragen bij UWV in 2014. Werkgevers dienden 34 procent minder aanvragen in, in vergelijking met 2013. De daling doet zich vooral voor bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Het herstel heeft er ook aan bijgedragen dat niet alleen 253.000 mensen vanuit een WW-uitkering (groei 3 procent t.o.v. 2013) weer werk vonden, maar ook dat 13.000 mensen met een arbeidsbeperking (groei 18 procent t.o.v. 2013) door UWV zijn begeleid naar een baan. Van deze laatste groep vonden vooral meer Wajongers een baan. In 2014 heeft UWV 21,4 miljard euro uitgekeerd aan 1,4 miljoen mensen.

 

Aandacht voor oudere werkzoekenden

Eind 2014 verstrekte UWV 440.800 WW-uitkeringen. Voor 2015 verwacht UWV een kleine daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000. Extra inspanningen om oudere werkzoekenden aan werk te helpen, met aanvullend budget van het kabinet, lijken vruchten af te werpen. In 2014 gingen 52.300 WW’ers van 50 jaar en ouder weer aan de slag. 50-plussers lijken echter het minst te profiteren van de lichte opleving van de economie. Het aantal lopende WW-uitkeringen van 50-plussers kwam eind 2014 uit op 198.000. Dat is bijna de helft van alle WW-uitkeringen.

 

Dienstverlening

Het gebruik door klanten van de online dienstverlening van UWV is toegenomen in 2014. Het bezoek aan werk.nl, met iedere maand ruim 3,8 miljoen bezoeken, laat een stijgende lijn zien. Dit geldt ook voor het gebruik door werkzoekenden van de persoonlijke digitale werkmap. WW’ers die moeite hebben met de online dienstverlening, kunnen voor persoonlijke hulp terecht op een van de vestigingen van UWV. In 2014 hebben ruim 60.000 mensen daarvan gebruikgemaakt. WW’ers die extra ondersteuning nodig hebben, mensen met een arbeidsbeperking, Wajong- of WIA-uitkering bieden wij persoonlijke dienstverlening.

 

Grote uitdagingen in 2015

Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV: ”De jarenlange stijging van de werkloosheid is in 2014 afgevlakt, maar het herstel is nog broos. De positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld nog zorgelijk. We blijven deze groep daarom ook dit jaar extra ondersteunen in de zoektocht naar werk. De aandacht gaat ook onverminderd uit naar de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet die dit jaar is ingegaan, biedt extra handvatten. De invoering van deze nieuwe wet en de komende Wet werk en zekerheid (Wwz), met wijzigingen in de WW en het ontslagstelsel, heeft grote impact op onze organisatie en de verandercapaciteit.” 


Het jaarverslag 2014 vindt u op de UWV verantwoordingssite jaarverslag.uwv.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online september 2017

Afbeelding

Schatkist met gegevens

In de polisadministratie van UWV zijn de loon- of uitkeringsgegevens te vinden van zo’n 12 miljoen Nederlanders. Private en publieke partijen maken gebruik van deze gegevens, waaronder ook veel gemeenten. In dit nummer van UWV Magazine duiken we in de polis en zien we hoe data-analyse wordt ingezet om bepaalde informatie te genereren of trends te signaleren. 

 

Verder in dit nummer van UWV Magazine o.a. aandacht voor een opmerkelijk initiatief in de Haagse Schilderswijk om werkloze buurtbewoners te helpen.

 

 

 

 

 

Whitepapers

Columns