of 59250 LinkedIn

Frans Kuiper

Adviseur

Frans Kuiper is al bijna 40 jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij is een echte allrounder die zijn kennis en ervaring op de terreinen van werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, Wmo en schuldhulp inzet om gemeenten te helpen bij de transformatie naar integrale dienstverlening.

 

  • Werken moet lonen, behalve …

    3 reacties

    AfbeeldingHet motto van menig kabinet is: werk boven uitkering. Ook het nieuwe kabinet Rutte lll vindt het heel belangrijk dat mensen die een baan hebben daar nadrukkelijk voordeel van hebben. En dat er zo min mogelijk mensen een beroep doen op een uitkering. Om dit laatste te bewerkstelligen zijn socialezekerheidswetten volgehangen met rechten en plichten. Zo kent de Participatiewet aan de ene kant geüniformeerde arbeidsverplichtingen (verhuisplicht e.d.) en een tegenprestatie, en aan de andere kant stimuleringspremies voor mensen die vrijwilligerswerk doen, een opleiding afronden of een baan vinden. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de doelgroep ‘mensen met een arbeidsbeperking’. Deze groep ging tot 2015 richting de sociale werkvoorziening of de Wajong. Daarnaast is het instrument loonkostensubsidie ingevoerd. Hiermee krijgen werkgevers een compensatie voor het tekort aan arbeidsproductiviteit, en ontvangen werknemers ten minste het wettelijk minimumloon. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd de loonkostensubsidies te schrappen. Wat komt daarvoor in de plaats?

  • Heb je als gemeente nog wel een stadskantoor nodig?

    Reageer

    Deze vraag speelt door mijn hoofd na een recent werkbezoek aan Estland. U weet wel, 1 van de 3 Baltische staten die nog niet zo lang geleden behoorden tot de Sovjet Unie. Een land dat zichzelf opnieuw moest uitvinden en nu koploper is in de digitale dienstverlening. Daarover straks meer. Estland is bijna altijd overheerst door vreemde mogendheden. De Duitsers, Denen, Zweden en Russen kwamen afwisselend op bezoek en alleen tussen de beide wereldoorlogen kende men onafhankelijkheid. En nu dus sinds 1991, na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. En dan moet je opeens uitvinden hoe je een land moet runnen met 1,3 miljoen inwoners, waarvan ongeveer een derde uit Rusland afkomstig is en een derde in de hoofdstad woont.

Contactgegevens

AfbeeldingStimulansz
Kon. Wilhelminalaan 5
3527 LA Utrecht
030 298 28 00
www.stimulansz.nl
info@stimulansz.nl

Bloggers

Afbeelding

Whitepapers