of 59232 LinkedIn

Van zorgen ambities maken

Reageer

Sociale teams lijken wel het alfa en omega te worden van de decentralisaties. Terwijl de impact van deze teams nog lastig te overzien valt voor zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Hun bedrijfsvoering en personeelsbeleid zal er in ieder geval flink door veranderen en het lijkt slim daarop te anticiperen. De organisaties kunnen de transformatie van het sociale domein immers samen met gemeenten vormgeven.

Verdienmodel sociale domein

Directeuren en managers moeten aan de slag om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst. Want de markt van zorg en welzijn verschuift en daarmee verandert hun verdienmodel fundamenteel. Gemeenten bepalen in toenemende mate wie via de sociale teams meedoet in de uitvoering van de taken in het sociale domein. Aanbieders moeten met innovatieve, kostenefficiënte en effectieve diensten komen om een aantrekkelijke partij te blijven voor gemeenten. In de praktijk vergt dit van hen nog een flinke omslag in denken en doen.

 

Integraliteit in zorg en welzijn

De beweging in de zorg- en welzijnssector lijkt zich langs twee assen te voltrekken. Op de ene as balanceren de aanbieders tussen onderlinge concurrentie en samenwerking. Veel instellingen zijn specialisten in een hulpverleningsniche. Nu moeten zij gaan samenwerken om tot een compleet ondersteuningsaanbod te komen. Integraliteit is immers het sleutelwoord op de lokale markt van zorg en welzijn. Het gevaar schuilt in de combinatie van bezuinigen en aanbesteden, waardoor samenwerkingspartners ook concurrenten kunnen worden.

 

Zelfsturen is lef

Op de andere as worstelen nogal wat zorg- en welzijnsclubs met het HRM-vraagstuk van investeren in medewerkerskwaliteit. Zo geldt zelfsturing binnen de zorg als een steeds belangrijker mantra. En ook in sociale teams moeten uitvoeringsprofessionals voldoen aan hoge eisen. De werkprocessen of indicatiesprocedures zijn niet langer heilig, het draait steeds meer om lef. Bijvoorbeeld het lef om als hulpverlener te vertrouwen op de eigen kracht van je cliënt. Dat is een ingrijpende verandering in houding en gedrag, waarvoor ook diverse vormen van opleiding, training of intervisie bestaan. Maar kan de eigen organisatie die investering terugverdienen? Of ziet ze haar gekwalificeerde werknemers straks met lede ogen vertrekken naar de sociale teams?

 

Duurzame samenwerking

De uitdaging zit natuurlijk daar, waar deze twee assen elkaar raken. Daar schuurt het en doet het pijn. Daar komen zorgen én ambities van de uitvoeringsprofessionals het meest pregnant naar voren. Zij weten vaak uit eigen ervaring al hoe de uitvoering beter kan, en welke cliëntbenadering tot betere kwaliteit of lagere kosten leidt. Vanuit RadarAdvies ondersteunen wij veel trajecten om nieuwe en duurzame vormen van samenwerking te bouwen tussen autonome en zelfbewuste hulpverleners. En wij zien dat het succes van zulke trajecten schuilt in de balans die directie en management weten te vinden tussen innovatie op de werkvloer en gezonde bedrijfsvoering. Geïsoleerde pilots werken volgens ons dan ook meestal niet. Het is juist belangrijk om verandertrajecten organisatiebreed te beleggen. Om ieders expertise er vanaf het begin bij te betrekken. Slimme managers en directeuren benutten de zorgen en ambities van al hun medewerkers om de eigen organisatie duurzaam te transformeren.

 

Rol voor gemeenten en verzekeraars

Bovendien proberen wij ook gemeenten en verzekeraars een rol in deze beweging binnen de zorg- en welzijnssector te geven. Zij kunnen de transformatie in het sociale domein stimuleren door organisaties aan te moedigen om hun eigen expertise te delen met derden en op die manier nieuwe bedrijfsvoeringsconcepten te realiseren. Dat levert op termijn aantoonbaar betere ondersteuning voor de cliënt op, én substantiële besparingen op de gemeentelijke begroting.

 

Meepraten of meer weten?

Wilt u over dit onderwerp nader van gedachten wisselen, of meer weten over een mogelijke aanpak van het vraagstuk? U kunt contact opnemen met de auteur van dit artikel:

 

Wim Klei, senior organisatieadviseur RadarAdvies – w.klei@radaradvies.nl06 4229 7277

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep