of 59183 LinkedIn

Statushouders verdienen beter

De Nederlandse gemeenten zien zich met de huidige vluchtelingenstroom voor een groot organisatorisch probleem gesteld. Allemaal zoeken ze naar een balans tussen enerzijds de verschillende opvangvormen die recht doet aan de urgente vraag vanuit het Rijk en anderzijds de belangen van de eigen burgers, eigen gemeente en gemeenten in de regio. Maar er moet méér gebeuren, we kunnen niet allemaal naar elkaar blijven kijken.

Vluchtelingen hebben huis en haard, en vaak ook familie en vrienden achtergelaten. Hun hele leven is overhoop gehaald, waarna ze in een vreemd land een nieuw bestaan moeten opbouwen. Ze willen dat ook, gaan er voor. Dat blijkt uit de vele initiatieven die ze voor en met elkaar ondernemen. We moeten deze mensen een nieuwe, door huisvestingsproblemen veroorzaakte lijdensweg onthouden. Op dit moment verblijven er zo’n 16.000 statushouders, dus mensen met verblijfsvergunning, in AZC’s. Zij wachten op een woning.

 

Gemeenten staan niet te springen om statushouders op te vangen. Asielzoekers verblijven tijdelijk in een gemeente, statushouders blijven. Punt. Inclusief dan nog de eventuele gezinshereniging. Gemeenten moeten fors investeren in die groep om te voorkomen dat ze werkloos en in armoede blijven. Bovendien levert de noodzakelijke bouw van goedkope woningen in korte tijd meestal geen duurzame, leefbare woonwijken op.

 

Toch moeten gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen, zeker voor alle statushouders die nog in een AZC verblijven. Behalve dat daar plekken voor nieuwe vluchtelingen worden ingenomen, is het vooral geen pretje om in een AZC te verblijven. Mensen die eigenlijk hun nieuwe leven op moeten pakken zitten in een omgeving die niet is ingericht voor integratie en activering.

 

Rijk en gemeenten zijn het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) overeengekomen. Die regeling biedt gemeenten extra geld. Maar naast de wortel is er ook een stok. Als gemeenten niet leveren, moet de provincie ingrijpen om taakverwaarlozing te voorkomen. Het zou toch te gek zijn als het daarop uitdraait.

 

Veel gemeenten vinden dat ze al genoeg doen in de noodopvang, en dat andere gemeenten de huisvesting voor statushouders maar moeten regelen. Op die manier dreigt een vicieuze cirkel. En laten we wel wezen, we hebben het hier over mensen die een waardig bestaan verdienen en zekere niet beter af zijn als ze in een AZC blijven zitten.

 

Natuurlijk, binnen de organisatorische kaders is het gebrek aan enthousiasme bij gemeenten om statushouders op te vangen te begrijpen. Maar niets doen en naar elkaar wijzen is al helemaal geen optie. We zullen samen ons best moeten doen om voor menswaardige opvang te zorgen. En daarin moeten we vindingrijk zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Raymond op
Er zijn geboren en getogen Nederlanders die al jaren op een huis wachten. Er is geen enkel rationeel argument te bedenken waarom vluchtelingen voorrang zouden moeten krijgen bij toewijzing. Emotionele frasen als "hebben huis en haard verlaten" slaan de plank mis.
Door Fritz A. von Geusau op
Een langdradig en nietszeggend betoog, vol aannames en generalisaties (Gemeenten vinden.....Gemeenten staan niet te springen..... Asielzoekers 'gaan ervoor....). Hele stuk is samen te vatten in één korte conclusie dat de heer Den Uyl vindt dat gemeenten meer moeten doen en hun verantwoordelijkheden moeten nemen in de opvang van statushouders. Punt.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
Vader Cats zei reeds: Wat baet den Uyl candelaer en bril als hy niet sien en wil....

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep