of 59183 LinkedIn

Rogier den Uyl

Gemeenten maken een omslag van uitvoeringsorganisaties naar bouwers en beheerders van lokale stelsels, toegesneden op maat van hun burgers. Best ingewikkeld. Al vele jaren denk en werk ik mee aan deze omslag, zowel vanuit inhoudelijke thema’s zoals maatschappelijke ondersteuning, integratie, sociale zekerheid en jeugd, als rond sturings- en governancevraagstukken. Ik zal op deze plek met enige regelmaat mijn licht laten schijnen over actuele problemen waar we in onze samenleving tegenaan lopen. En waar mogelijk oplossingen aandragen.

  • De transformatie: hoe weten we beter wat we moeten doen?

    Reageer

    We zijn nu bijna anderhalf jaar onderweg met de decentralisaties. De gemeenten zijn volop in beweging, maar geven zeer verschillend invulling aan de andere manier van werken. Sommige gemeenten houden nog vast aan de oude werkwijzen, terwijl andere bezig zijn met sociale wijkteams, inkoop met nieuwe aanbestedingsvormen en arrangementen in plaats van producten. Er komt geen nieuw, door de VNG gedragen stelsel. In plaats daarvan worden er 30 tot 50 lokale of regionale stelsels gebouwd. Enerzijds leidt dit tot veel extra administratieve lasten voor aanbieders. Maar anderzijds geeft het ook veel drift en energie, en ruimte voor betere oplossingen voor burgers.

  • Statushouders verdienen beter

    3 reacties

    De Nederlandse gemeenten zien zich met de huidige vluchtelingenstroom voor een groot organisatorisch probleem gesteld. Allemaal zoeken ze naar een balans tussen enerzijds de verschillende opvangvormen die recht doet aan de urgente vraag vanuit het Rijk en anderzijds de belangen van de eigen burgers, eigen gemeente en gemeenten in de regio. Maar er moet méér gebeuren, we kunnen niet allemaal naar elkaar blijven kijken.

Afbeelding

Contactgegevens:

RadarGroep

Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
T: 020 463 50 50
www.radar-groep.nl
E: info@radar-groep.nl

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers