of 59232 LinkedIn

Herstructurering sociale werkvoorziening

Reageer

Afbeelding

Het sociale domein is sterk in beweging naar aanleiding van de drie decentralisaties. Door de komst van de Participatiewet stopt de instroom in de sociale werkvoorziening en beperkt de Wajong zich tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Gemeenten moeten een voorziening voor beschut werken inrichten en sociale partners en Rijk hebben afgesproken dat er 125.000 garantiebanen komen. De nog op te richten 35 regionale werkbedrijven vervullen daarbij een belangrijke rol.

 

Vragen over toekomst

Gemeenten en Sw-bedrijven bezinnen zich op de toekomst, zoeken antwoorden op vragen zoals:

Welke gevolgen hebben de afnemende budgetten voor de dienstverlening en voorzieningen in de gemeente?

 • Wat betekent dit voor de dienstverlening van het Sw-bedrijf?
 • Hoe ziet de transformatie van het Sw-bedrijf er uit?
 • Wat is de optimale governance structuur?
 • Hoe blijven we binnen het budgettaire kader?
 • Hoe betrekken we de gemeenteraad bij de scenario’s?
 • Hoe beperken we de (bestuurlijke) risico’s?

 

Mogelijke scenario’s Sw

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Naast algehele afbouw is ook een smalle variant denkbaar. Daarbij richt het Sw-bedrijf zich volledig op beschut werken en beëindigt alle andere taken. Gemeenten kunnen dan zelf of via private ondernemers bijvoorbeeld de groenvoorziening uitvoeren. In een brede variant transformeren sociale dienst en Sw-bedrijf tot een regionale uitvoeringsorganisatie die alle uitvoerende taken oppakt: van werkgeversbenadering tot arbeidsmatige dagbesteding. Gemeenten voeren de regie.

Bij deze scenario’s horen consequenties voor de bestuurlijke relaties, eigendomsverhoudingen en de sturing en beheersing. Uiteraard moet dat passen in de beleidsontwikkeling van de werkbedrijven op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio’s.

 

Inrichting inclusieve arbeidsmarkt

Bij de inrichting van de inclusieve arbeidsmarkt spelen nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap en innovatie op het sociaal domein een belangrijke rol. Zoals:

 • private social firms,
 • koppeling met onderwijs en arbeidsmarkt,
 • werken in de wijk (wijkcoöperatie),
 • nieuwe vormen van arbeidsmatige dagbesteding,
 • sociale teams die zorg en welzijn combineren met werk.

 

Neem de juiste beslissing

 • Hoe zien de scenario’s en de bijbehorende business cases er in uw geval uit?
 • Wat kunt u in stand houden en waar zit de vernieuwing?
 • Hoe betrekt u de verschillende stakeholders (GR, gemeenteraden, regio, etc.) bij de uiteindelijke keuze voor een bepaald scenario?

Om daaromtrent gefundeerde beslissingen te nemen moet u de verschillende varianten en de bijbehorende business cases zorgvuldig uitwerken. RadarAdvies heeft veel kennis en ervaring in huis om samen met u de keuze voor te bereiden en indien gewenst ook te helpen implementeren. Dat gebeurt dan aan de hand van een bewezen rekenmodel, dat de structurele operationele resultaten per scenario in beeld brengt, alsmede de incidentele frictiekosten. Op het niveau van activiteiten (product -marktcombinaties), overhead (holding) én gemeenten.

 

Wat levert het u op?

Deze grondige aanpak biedt veel duidelijkheid:

 • Inzicht in toekomstmogelijkheden voor gemeenten en Sw-bedrijven;
 • Objectieve scenariobeschrijving, cijfermatig onderbouwd, inclusief bestuurlijke modellen;
 • Handvatten om in een gezamenlijk proces tot gedragen besluitvorming te komen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep