of 59232 LinkedIn

25.000 nieuwe banen bij overheid: waar een wil is, is een weg

Reageer

In 10 jaar tijd bij overheid en onderwijs 25.000 extra banen openstellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat heeft het kabinet vorig jaar aan de sociale partners aangeboden als reactie op de banenafspraak voor de marksector. Waarbij het gaat om substantiële nieuwe banen van gemiddeld 25 uur per week.

Inclusieve organisatie

Juist van overheidsorganisaties mogen we verwachten dat zij inhoud geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De banenafspraak past in hun beleid om een zogenoemde inclusieve organisatie te zijn. Daaronder verstaan we een organisatie die iedereen in staat stelt om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en waar dus ook plek is voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Creativiteit en draagvlak

Die 25.000 nieuwe banen ontstaan niet vanzelf, zeker niet in een tijd dat de overheid ook in eigen gelederen flink bezuinigt en reorganiseert. Om de doelstelling desondanks te realiseren is vooral creativiteit en draagvlak nodig.

 

Functiecreatie

Verschillende organisaties zijn gestart met functiecreatie. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van nieuwe duurzame functies voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld door elementaire taken uit functies te halen en te bundelen tot nieuwe functies of door taken die blijven liggen in nieuwe functies onder te brengen. Daar is creativiteit voor nodig, omdat het om een andere benadering van het werk vraagt en niet mogelijk is zonder betrokkenheid van medewerkers.

 

Pilots bij gemeenten en provincies

Sinds enige tijd begeleidt RadarAdvies diverse pilots voor functiecreatie bij gemeenten en provincies. De eerste resultaten daarvan laten zich nu zien. Pilotgemeente Wijchen liet weten binnenkort te starten met een nieuwe functie voor mensen met een beperking. Bij de afdeling Bouwen & Leefomgeving start op 1 februari een nieuwe medewerker met een arbeidsbeperking. Binnen de overheid zullen nog vele vergelijkbare ontwikkelingen volgen.

 

Bundeling kennis en ervaring

Er zijn talloze mogelijkheden om mensen met een beperking te laten werken binnen de overheidssector. Nu is het zaak om alle kennis en ervaring op dit gebied te bundelen en vervolgens te verspreiden. Dat is een mooie taak voor Hans Spigt, die onlangs is aangesteld als aanjager voor de realisatie van de banenafspraak.

 

Investeren in draagvlak

Naast creativiteit is draagvlak van groot belang. Juist nu overheidsorganisaties moeten bezuinigen op hun personeel is het daarom essentieel om te investeren in draagvlak voor nieuwe functies voor mensen met een beperking:

 

 • Investeer in heldere communicatie en informatievoorziening, met name ook over de doelgroep waarop de banenafspraak betrekking heeft. Maak eventuele belemmeringen voegtijdig bespreekbaar.
 • Betrek medewerkers en de ondernemingsraad vroegtijdig bij de ontwikkeling van een visie op de participatie van mensen met een arbeidsbeperking in de organisatie.
 • Zorg voor de juiste randvoorwaarden:
  - duidelijk commitment van bestuur en management,
  - voldoende budget,
  - heldere taakomschrijving,
  - begeleiding.
 • Betrek middle-managers, betrokken medewerkers en intermediairs die met mensen met een arbeidsbeperking werken of hebben gewerkt.
 • Maak duidelijke afspraken over de werving, proefperiode, aanstelling en begeleiding van de nieuwe medewerker.

 

Met flinke investeringen in creativiteit en draagvlak moet het toch lukken om 25.000 banen te realiseren en de Quotumwet op de plank te laten liggen?

 

Meer weten?

Meer weten of vrijblijvend van gedachten wisselen over de invulling van de banenafspraak bij de overheid? Neem contact op met Bert Otten (b.otten@radaradvies.nl), auteur van dit artikel.

 

Lees hier ook het redactionele artikel over dit onderwerp

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB Amsterdam

T: 020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

AfbeeldingStade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meer nieuws

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep